Logowanie
wersja dla słabowidzących

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Wyszukaj ogłoszenie: pokaż/ukryj

Nazwa zamówienia:

Data składania ofert/wnioskówNazwa zamówieniaSygnatura własnaPokaż_
2017-03-30 do 14:30Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w ramach Zadania 1, działanie 1 projektu FARM@BIO: Organizacja certyfikowanych szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych - szkolenia dla kierunku biotechnologia, w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 26/S/2017

pokaż

2017-03-30 do 14:30Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w ramach Zadania 2, działanie 6 projektu FARM@BIO: "Organizacja szkoleń dot. kompetencji "miękkich" (komunikacyjnych, interpersonalnych, w zakresie przedsiębiorczości, informatycznych, analitycznych)" - Przygotowywanie projektów badawczo rozwojowych, w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 27/S/2017

pokaż

2017-03-28 do 10:00Wykonanie usług hotelarskich zagranicznych na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” POWER/CSM/1

pokaż

2017-03-22 do 14:30Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w ramach Zadania 1, działanie 1 projektu FARM@BIO: Organizacja certyfikowanych szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych - szkolenia dla kierunku biotechnologia, w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 15/S/2017

pokaż

2017-03-22 do 14:30Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w ramach Zadania 2, działanie 6 projektu FARM@BIO: "Organizacja szkoleń dot. kompetencji "miękkich" (komunikacyjnych, interpersonalnych, w zakresie przedsiębiorczości, informatycznych, analitycznych)" - Przygotowywanie projektów badawczo rozwojowych, w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 16/S/2017

pokaż

2017-03-20 do 11:00Przeprowadzenie warsztatów z obsługi administracyjnej pacjenta w placówkach medycznych dla studentów w ramach projektu: „Studia z POWERem! – Program Rozwoju Kompetencji studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierunków Zdrowie Publiczne i Fizjoterapia”.22/S/2017

pokaż

2017-03-20 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych” w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne”.21/S/2017

pokaż

2017-03-16 do 10:00Organizacja i przeprowadzenie trzech certyfikowanych szkoleń ze specjalistycznego (medycznego) języka angielskiego prowadzonych przez native speker’ów pt: 1. Organizacja certyfikowanych szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych – językowe z native speaker (j ang.) z zakresu opieki farmaceutycznej. 2. Organizacja certyfikowanych szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych – językowe z native speaker (j ang.) z zakresu medycyny laboratoryjnej. 3. Organizacja szkoleń dot. kompetencji "miękkich” (komunikacyjnych, interpersonalnych, w zakresie przedsiębiorczości, informatycznych, analitycznych) – językowe z native speaker (j ang.) z zakresu laboratorium badawczego i wzorcowego. w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 25/S/2017

pokaż

2017-03-15 do 13:00Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w ramach Zadania 1, działanie 2, moduł dla kierunku Farmacja w zakresie kompetencji zawodowych - Zarządzanie apteką, w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 24/S/2017

pokaż

2017-03-01 do 16:00Wykonanie usług hotelarskich na potrzeby projektu pt. „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne POWER/NCNK/1

pokaż

2017-02-24 do 13:00Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w ramach Zadania 1, działanie 2, moduł dla kierunku Farmacja w zakresie kompetencji zawodowych - Prowadzenie badań klinicznych, w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 12/S/2017

pokaż

2017-02-24 do 13:00Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w ramach Zadania 1, działania 3, moduł dla kierunku Analityka Medyczna w zakresie kompetencji zawodowych - Zarządzanie laboratorium medycznym, w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 13/S/2017

pokaż

2017-02-24 do 13:00Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w ramach Zadania 1, działanie 2, moduł dla kierunku Farmacja w zakresie kompetencji zawodowych - Zarządzanie apteką, w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 14/S/2017

pokaż

2017-02-24 do 13:00 Organizacja i przeprowadzenie trzech certyfikowanych szkoleń ze specjalistycznego (medycznego) języka angielskiego prowadzonych przez native speker’ów pt: 1. Organizacja certyfikowanych szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych – językowe z native speaker (j ang.) z zakresu opieki farmaceutycznej. 2. Organizacja certyfikowanych szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych – językowe z native speaker (j ang.) z zakresu medycyny laboratoryjnej. 3. Organizacja szkoleń dot. kompetencji "miękkich” (komunikacyjnych, interpersonalnych, w zakresie przedsiębiorczości, informatycznych, analitycznych) – językowe z native speaker (j ang.) z zakresu laboratorium badawczego i wzorcowego; w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 17/S/2017

pokaż

2017-02-22 do 10:30Przeprowadzenie warsztatów z obsługi administracyjnej pacjenta w placówkach medycznych dla studentów w ramach projektu: „Studia z POWERem! – Program Rozwoju Kompetencji studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierunków Zdrowie Publiczne i Fizjoterapia”.18/S/2017

pokaż

2017-02-14 do 11:30Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i warsztatów kompetencyjnych, dodatkowych zajęć z pracodawcami i wizyt studyjnych w ramach projektu: „Studia z POWERem! – Program Rozwoju Kompetencji studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierunków Zdrowie Publiczne i Fizjoterapia”. 8/S/2017

pokaż

2017-02-10 do 13:00Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia, w ramach Zadania 2, działanie 7, moduł dla kierunków: Farmacja, Analityka Medyczna, Kosmetologia, w zakresie kompetencji miękkich- Komunikacja interpersonalna w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 9/S/2017

pokaż

2017-02-10 do 13:00Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w ramach Zadania 2, działania 10, moduł dla kierunku: Analityka Medyczna, w zakresie kompetencji miękkich - Komunikacja interpersonalna diagnosta laboratoryjny – pacjent, w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 10/S/2017

pokaż

2017-02-10 do 13:00Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w ramach Zadania 2, działanie 10, moduł dla kierunku Farmacja w zakresie kompetencji miękkich Komunikacja interpersonalna farmaceuta – pacjent, w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 11/S/2017

pokaż

2017-02-06 do 13:00Organizacja i przeprowadzenie warsztatów w ramach Zadania 3, działanie 12 projektu FARM@BIO: Organizacja warsztatów i zajęć projektowych - Warsztaty z zakresu praktycznego zastosowania chromatografii w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 5/S/2017

pokaż

2017-02-06 do 12:30Organizacja i przeprowadzenie warsztatów w ramach Zadania 3, działanie 13 projektu FARM@BIO: Organizacja warsztatów i zajęć projektowych - Warsztaty z zakresu praktycznego zastosowania biologii molekularnej w zakresie inżynierii genetycznej, w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 7/S/2017

pokaż

2017-02-02 do 13:00Organizacja i przeprowadzenie trzech edycji certyfikowanego szkolenia w ramach Zadania 2, działanie 9, moduł dla kierunków: Farmacja, Analityka Medyczna, Biotechnologia, Kosmetologia, w zakresie Prince 23/S/2017

pokaż

2017-01-26 do 12:00Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Uniwersytetu Medycznego w Łodzi2/S/2017

pokaż

2017-01-24 do 12:00USŁUGA CATERINGOWA W RAMACH UROCZYSTEGO WRĘCZENIA DYPLOMÓW NA WYDZIALE WOJSKOWO-LEKARSKIM w dniu 27 stycznia 2017 r.CAT/1/2017

pokaż

2017-01-18 do 13:00Organizacja i przeprowadzenie trzech certyfikowanych szkoleń ze specjalistycznego (medycznego) języka angielskiego prowadzonych przez native speker’ów pt: 1. Organizacja certyfikowanych szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych – językowe z native speaker (j ang.) z zakresu opieki farmaceutycznej; 2. Organizacja certyfikowanych szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych – językowe z native speaker (j ang.) z zakresu medycyny laboratoryjnej; 3. Organizacja szkoleń dot. kompetencji "miękkich” (komunikacyjnych, interpersonalnych, w zakresie przedsiębiorczości, informatycznych, analitycznych) – językowe z native speaker (j ang.) z zakresu laboratorium badawczego i wzorcowego. w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 1/S/2017

pokaż

2017-01-03 do 12:00Usługa cateringowa w ramach Dnia Seniora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi7/S/2016

pokaż

2016-12-20 do 12:00Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi2/S/2016

pokaż

2016-12-09 do 12:00Bieżąca obsługa prawna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi1/S/2016

pokaż