Logowanie
wersja dla słabowidzących

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Wyszukaj ogłoszenie: pokaż/ukryj

Nazwa zamówienia:

Data składania ofert/wnioskówNazwa zamówieniaSygnatura własnaPokaż_
2018-03-05 do 12:00KONKURS NA WYBÓR PRACODAWCÓW do realizacji projektu nr POWR.03.01.00-00-S060/17 pn. „Employ-Farm. Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów kierunków: Farmacja, Kosmetologia, Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.”EF/1/2018

pokaż

2018-03-01 do 23:55Usługi hotelowe w Tarnowie, dla 3 osób w ramach projektu „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne” dofinansowany z Funduszy Europejskich nr umowy POWR.05.04.00-00-0012/15-00 POWER/KPPiP-H/1

pokaż

2018-03-01 do 23:55Wynajem sal szkoleniowych na kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne” dofinansowany z Funduszy Europejskich nr umowy POWR.05.04.00-00-0012/15-00POWER/KPPiP-S/1

pokaż

2018-03-01 do 09:30„Przeprowadzenie praktyk zawodowych w zakresie chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego, przewidzianych standardem kształcenia dla studentów studiów pierwszego stopnia II roku kierunku Pielęgniarstwo, uczestniczących w projekcie: „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo.”14/S/2018

pokaż

2018-02-26 do 13:00Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla lektorów języka angielskiego w zakresie zdobycia wiedzy i umiejętności dotyczących zastosowania metody hybrydowej oraz testowania i oceniania prezentowanych kompetencji językowychRTT/12/S/2018

pokaż

2018-02-26 do 13:00Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla lektorów języka angielskiego w zakresie zdobycia wiedzy i umiejętności dotyczących zastosowania nowych metod nauczania RTT/13/S/2018

pokaż

2018-02-19 do 09:30Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i warsztatów kompetencyjnych, dodatkowych zajęć z pracodawcami i wizyt studyjnych w ramach projektu: „Studia z POWERem! – Program Rozwoju Kompetencji studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierunków Zdrowie Publiczne i Fizjoterapia”. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.11/S/2018

pokaż

2018-02-16 do 09:30Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje/kwalifikacje doradców zawodowych Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu „ABK for UMED – Strategia Rozwoju Działalności Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.10/S/2018

pokaż

2018-02-09 do 09:30„Przeprowadzenie praktyk zawodowych w zakresie chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego, przewidzianych standardem kształcenia dla studentów studiów pierwszego stopnia II roku kierunku Pielęgniarstwo, uczestniczących w projekcie: „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo.”8/S/2018

pokaż

2018-02-09 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”9/S/2018

pokaż

2018-02-08 do 14:00„Nabór Jednostki Specjalistycznej w ramach projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom zakwalifikowanym do projektu w zakresie diagnostyki pogłębionej”. Usługa będzie realizowana w ramach Projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” nr POWR.05.01.00-00-0011/16 złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. Profilaktyka nowotworów głowy i szyi nr POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16 ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 7/S/2018

pokaż

2018-01-31 do 14:00„Nabór Podmiotów Leczniczych świadczących usługi medyczne podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego tych Podmiotów w cyklu szkoleń” Usługa będzie realizowana w ramach Projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” nr POWR.05.01.00-00-0011/16 złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. Profilaktyka nowotworów głowy i szyi nr POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16 ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 56/III/S/2017

pokaż

2018-01-29 do 10:00Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi6/S/2018

pokaż

2018-01-19 do 10:00Wykonanie usług hotelarskich na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)POWER/CSM/2018-03

pokaż

2018-01-16 do 10:00Wizyta szkoleniowa specjalisty z zakresu psychometrii na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)POWER/CSM/2018-01

pokaż

2018-01-16 do 10:00Wizyta szkoleniowa specjalisty z zakresu egzaminowania programatycznego na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)POWER/CSM/2018-02

pokaż

2018-01-16 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych” w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”2/S/2018

pokaż

2018-01-16 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”4/S/2018

pokaż

2018-01-16 do 09:30Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych”, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”1/S/2018

pokaż

2018-01-16 do 09:30Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych”, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”5/S/2018

pokaż

2018-01-12 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek, w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”3/S/2017

pokaż

2018-01-04 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek, w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”88/S/2017

pokaż

2017-12-22 do 09:00Zakup egzaminów przedmiotowych z zakresu nauk podstawowych, klinicznych oraz Comprehensive Basic Science w standardzie National Board of Medical Examiners (NBME). 87/S/2017

pokaż

2017-12-20 do 13:00Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń w ramach Zadania 1, działania 4, moduł dla kierunku: Kosmetologia, w zakresie kompetencji zawodowych: 1. Efektywny start na rynku beauty - wiedza, narzędzia, umiejętności, praktyczne rozwiązania w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 75.I/S/2017

pokaż

2017-12-19 do 12:00Przeprowadzenie kursu/szkolenia o charakterze studiów podyplomowych z zakresu edukacji medycznej, w tym symulacji medycznej w ramach projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (POWR.05.03.00-00-0012/15), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 81/S/2017

pokaż

2017-12-15 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek, w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”86/S/2017

pokaż

2017-12-06 do 13:00Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń/warsztatów w zakresie kompetencji zawodowych: 1. Organizacja pracy w laboratorium medycznym (w ramach Zadania 1, działania 3, moduł dla kierunku Analityka Medyczna) 2. Zarządzanie apteką (w ramach Zadania 1, działanie 2, moduł dla kierunku Farmacja) 3. Zarządzanie laboratorium medycznym (w ramach Zadania 1, działania 3, moduł dla kierunku Analityka Medyczna) 4. Prowadzenie badań klinicznych (w ramach Zadania 1, działanie 2, moduł dla kierunku Farmacja) 5. Warsztaty z zakresu praktycznego zastosowania biologii molekularnej w zakresie inżynierii genetycznej (w ramach Zadania 3, działanie 13) 6. Warsztaty z zakresu praktycznego zastosowania chromatografii (w ramach Zadania 3, działanie 12) 7. Szkolenia dla kierunku biotechnologia (w ramach Zadania 1, działanie 1) 8. Przygotowywanie projektów badawczo rozwojowych (w ramach Zadania 2, działanie 6) 80/S/2017

pokaż

2017-11-29 do 23:55Wykonanie usług hotelarskich na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)POWER/CSM/2017-08

pokaż

2017-11-24 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych” w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”83/S/2017

pokaż

2017-11-23 do 13:00Przeprowadzenie cyklu szkoleń w zakresie przygotowania treści multimedialnych na potrzeby opublikowania ich na platformie e-learningowej. w ramach projektu „Ready to Teach! Innowacyjny Program Rozwoju Kadry Dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.” (POWR.03.04.00-00-D039/16) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwójRTT/79/S/2017

pokaż

2017-11-22 do 23:55Wykonanie usług hotelarskich na potrzeby projektu pt: "Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego Łodzi" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

pokaż

2017-11-22 do 09:30Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych”, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”82/S/2017

pokaż

2017-11-15 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek, w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”77/S/2017

pokaż

2017-11-14 do 13:30Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich65/S/2017 Powtórka

pokaż

2017-11-14 do 13:00Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń w ramach Zadania 1, działania 4, moduł dla kierunku: Kosmetologia, w zakresie kompetencji zawodowych: 1. Efektywny start na rynku beauty - wiedza, narzędzia, umiejętności, praktyczne rozwiązania 2. Manicure japoński 3. Masaż ciężarnych 4. Masaż lomi-lomi 5. Obsługa lasera epilacyjnego 6. Obsługa urządzenia generującego falę uderzeniową. 7. Podciśnieniowy masaż rolkowy 8. Przedłużanie paznokci metodą żelową i akrylową 9. Termolifting podczerwienią. 10. Przedłużanie rzęs 11. Podologia 12. Przekłuwanie płatka ucha, chrząstki ucha oraz nosa w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 75/S/2017

pokaż

2017-11-14 do 12:30Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu metodyki PRINCE 2 Foundation, w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 78/S/2017

pokaż

2017-11-08 do 10:00Wykonanie usług hotelarskich zagranicznych na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)POWER/CSM/2017-07

pokaż

2017-11-06 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, dla pielęgniarek” w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”76/S/2017

pokaż