Logowanie
wersja dla słabowidzących

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Wyszukaj ogłoszenie: pokaż/ukryj

Nazwa zamówienia:

Data składania ofert/wnioskówNazwa zamówieniaSygnatura własnaPokaż_
2017-11-29 do 23:55Wykonanie usług hotelarskich na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)POWER/CSM/2017-08

pokaż

2017-11-24 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych” w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”83/S/2017

pokaż

2017-11-23 do 13:00Przeprowadzenie cyklu szkoleń w zakresie przygotowania treści multimedialnych na potrzeby opublikowania ich na platformie e-learningowej. w ramach projektu „Ready to Teach! Innowacyjny Program Rozwoju Kadry Dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.” (POWR.03.04.00-00-D039/16) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwójRTT/79/S/2017

pokaż

2017-11-22 do 23:55Wykonanie usług hotelarskich na potrzeby projektu pt: "Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego Łodzi" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

pokaż

2017-11-22 do 09:30Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych”, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”82/S/2017

pokaż

2017-11-15 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek, w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”77/S/2017

pokaż

2017-11-14 do 13:30Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich65/S/2017 Powtórka

pokaż

2017-11-14 do 13:00Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń w ramach Zadania 1, działania 4, moduł dla kierunku: Kosmetologia, w zakresie kompetencji zawodowych: 1. Efektywny start na rynku beauty - wiedza, narzędzia, umiejętności, praktyczne rozwiązania 2. Manicure japoński 3. Masaż ciężarnych 4. Masaż lomi-lomi 5. Obsługa lasera epilacyjnego 6. Obsługa urządzenia generującego falę uderzeniową. 7. Podciśnieniowy masaż rolkowy 8. Przedłużanie paznokci metodą żelową i akrylową 9. Termolifting podczerwienią. 10. Przedłużanie rzęs 11. Podologia 12. Przekłuwanie płatka ucha, chrząstki ucha oraz nosa w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 75/S/2017

pokaż

2017-11-14 do 12:30Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu metodyki PRINCE 2 Foundation, w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 78/S/2017

pokaż

2017-11-13 do 14:00„Nabór Placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w cyklu szkoleń”. Usługa będzie realizowana w ramach Projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” nr POWR.05.01.00-00-0011/16 złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. Profilaktyka nowotworów głowy i szyi nr POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16 ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój56/II/S/2017

pokaż

2017-11-08 do 10:00Wykonanie usług hotelarskich zagranicznych na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)POWER/CSM/2017-07

pokaż

2017-11-06 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, dla pielęgniarek” w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”76/S/2017

pokaż

2017-10-27 do 15:00Wybór osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć z przedmiotu Podstawy zarządzania w ramach modułu Ekonomiczno-Prawnego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku „Koordynowana Opieka Senioralna” w ramach projektu „EDUMED_SENIOR – nowy kierunek studiów licencjackich w zakresie koordynowanej opieki senioralnej dostosowany do potrzeb regionu łódzkiego zdefiniowanych w RSI LORIS 2030” (POWR.03.01.00-00-N129/16) ROZEZNANIE RYNKU NR 1/2017

pokaż

2017-10-27 do 15:00Wybór osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do senioralnej koordynowanej opieki medycznej w ramach modułu Medycyna i zdrowie publiczne dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku „Koordynowana Opieka Senioralna” w ramach projektu „EDUMED_SENIOR – nowy kierunek studiów licencjackich w zakresie koordynowanej opieki senioralnej dostosowany do potrzeb regionu łódzkiego zdefiniowanych w RSI LORIS 2030” (POWR.03.01.00-00-N129/16) ROZEZNANIE RYNKU NR 2/2017

pokaż

2017-10-27 do 15:00Wybór osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć z przedmiotu Systemy ochrony zdrowia w ramach modułu Medycyna i zdrowie publiczne dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku „Koordynowana Opieka Senioralna” w ramach projektu „EDUMED_SENIOR – nowy kierunek studiów licencjackich w zakresie koordynowanej opieki senioralnej dostosowany do potrzeb regionu łódzkiego zdefiniowanych w RSI LORIS 2030” (POWR.03.01.00-00-N129/16) ROZEZNANIE RYNKU NR 3/2017

pokaż

2017-10-27 do 15:00Wybór osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć z przedmiotu Podstawy psycho- i socjoterapii dla seniorów – warsztaty w ramach modułu psychologiczno-pedagogicznego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku „Koordynowana Opieka Senioralna” w ramach projektu „EDUMED_SENIOR – nowy kierunek studiów licencjackich w zakresie koordynowanej opieki senioralnej dostosowany do potrzeb regionu łódzkiego zdefiniowanych w RSI LORIS 2030” (POWR.03.01.00-00-N129/16) ROZEZNANIE RYNKU NR 4/2017

pokaż

2017-10-27 do 15:00Wybór osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć z przedmiotu Metodologia badań społecznych/badania terenowe w ramach modułu badawczego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku „Koordynowana Opieka Senioralna” w ramach projektu „EDUMED_SENIOR – nowy kierunek studiów licencjackich w zakresie koordynowanej opieki senioralnej dostosowany do potrzeb regionu łódzkiego zdefiniowanych w RSI LORIS 2030” (POWR.03.01.00-00-N129/16)ROZEZNANIE RYNKU NR 5/2017

pokaż

2017-10-27 do 15:00Wybór osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć z przedmiotu Projekt interwencji zdrowotno-środowiskowej w ramach modułu Warsztat pracy koordynatora zintegrowanej opieki nad seniorem dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku „Koordynowana Opieka Senioralna” w ramach projektu „EDUMED_SENIOR – nowy kierunek studiów licencjackich w zakresie koordynowanej opieki senioralnej dostosowany do potrzeb regionu łódzkiego zdefiniowanych w RSI LORIS 2030” (POWR.03.01.00-00-N129/16) ROZEZNANIE RYNKU NR 6/2017

pokaż

2017-10-27 do 13:00Organizacja i przeprowadzenie szkolenia, w zakresie Team-building’u, w języku angielskim, w ramach projektu „European School for Interdisciplinary Tinnitus Research - ESIT” 59/II/S/2017

pokaż

2017-10-26 do 13:30Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich65/S/2017

pokaż

2017-10-23 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi” w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”63/S/2017

pokaż

2017-10-23 do 09:30„Przeprowadzenie praktyk zawodowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, przewidzianych standardem kształcenia dla studentów studiów pierwszego stopnia II roku kierunku Pielęgniarstwo, uczestniczących w projekcie: „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo.”74/S/2017

pokaż

2017-10-20 do 13:00Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń: 1. w ramach Zadania 2, działanie 7, moduł dla kierunków: Farmacja, Analityka Medyczna, Kosmetologia, w zakresie kompetencji miękkich- Komunikacja interpersonalna 2. w ramach Zadania 2, działanie 10, moduł dla kierunku Farmacja w zakresie kompetencji miękkich Komunikacja interpersonalna farmaceuta - pacjent, 3. w ramach Zadania 2, działania 10, moduł dla kierunku: Analityka Medyczna, w zakresie kompetencji miękkich- Komunikacja interpersonalna diagnosta laboratoryjny – pacjent w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 58/S/2017

pokaż

2017-10-18 do 10:00Usługa polegająca na opracowaniu rozdziału pt. „Nauczanie kompetencji społecznych, kulturowych i profesjonalizmu” (2 osoby w roli współautorów), będącego częścią Podręcznika symulacji medycznej powstającego w ramach projektu pt. „MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” nr POWR.05.03.00-00-0009/15-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznychCEdMed/2017-01

pokaż

2017-10-18 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”73/S/2017

pokaż

2017-10-16 do 10:00Wykonanie usług hotelarskich zagranicznych na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)POWER/CSM/2017-06

pokaż

2017-10-12 do 09:30Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”71/S/2017

pokaż

2017-10-12 do 09:30„Przeprowadzenie praktyk zawodowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, przewidzianych standardem kształcenia dla studentów studiów pierwszego stopnia II roku kierunku Pielęgniarstwo, uczestniczących w projekcie: „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo.”72/S/2017

pokaż

2017-10-11 do 09:30Przeprowadzenie wizyty studyjnej studentów u Oferenta z usługą cateringową w ramach projektu: „Studia z POWERem! – Program Rozwoju Kompetencji studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierunków Zdrowie Publiczne i Fizjoterapia.”67/S/2017

pokaż

2017-10-10 do 09:30Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych”70/S/2017

pokaż

2017-10-10 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych” w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”69/S/2017

pokaż

2017-10-10 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”61/S/2017

pokaż

2017-10-09 do 23:55Usługi hotelowe w Sieradzu, dla 2 osób w ramach projektu „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne."POWER/NCNK/4

pokaż

2017-10-09 do 23:55Wynajem sal szkoleniowych na kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne”POWER/KPPiP-WS/4

pokaż

2017-10-04 do 23:55Usługi hotelowe w Warcie, dla 1 osoby w ramach projektu „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne” dofinansowany z Funduszy Europejskich nr umowy POWR.05.04.00-00-0012/15-00 POWER/NCNK/3

pokaż

2017-10-04 do 23:55Wynajem sal szkoleniowych na kurs specjalistyczny: Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne”POWER/KPPiP-WS/3

pokaż

2017-10-04 do 13:00Organizacja i przeprowadzenie szkolenia, w zakresie Team-building’u, w języku angielskim, w ramach projektu „European School for Interdisciplinary Tinnitus Research - ESIT” 59/S/2017

pokaż

2017-10-04 do 10:00Dwie wizyty szkoleniowe specjalisty z zakresu kompetencji kulturowych w edukacji medycznej na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi."POWER/CSM/2017-05

pokaż

2017-10-03 do 13:30Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w zakresie Prince 2 Foundation 66/S/2017

pokaż

2017-10-03 do 08:30Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników kursu specjalistycznego „Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek”64/S/2017

pokaż

2017-10-02 do 08:30„Przeprowadzenie praktyk zawodowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, przewidzianych standardem kształcenia dla studentów studiów pierwszego stopnia II roku kierunku Pielęgniarstwo, uczestniczących w projekcie: „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo.”68/S/2017

pokaż

2017-09-28 do 08:30Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. I i cz. II”62/S/2017

pokaż

2017-09-26 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych” w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne”.53/S/2017

pokaż

2017-09-22 do 23:55Usługi hotelowe w Tomaszowie Mazowieckim, dla 3 osób w ramach projektu „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne” dofinansowany z Funduszy Europejskich nr umowy POWR.05.04.00-00-0012/15-00 POWER/NCNK/2 z dnia 15.09.2017 r.

pokaż

2017-09-22 do 23:55Wynajem sal szkoleniowych na kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. I i cz.II w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne” dofinansowany z Funduszy Europejskich nr umowy POWR.05.04.00-00-0012/15-00POWER/KPPiP-WS/2 z dnia 15.09.2017 r.

pokaż

2017-09-22 do 10:00„Nabór Placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w cyklu szkoleń” Usługa będzie realizowana w ramach Projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” nr POWR.05.01.00-00-0011/16 złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. Profilaktyka nowotworów głowy i szyi nr POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16 ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 56/S/2017

pokaż

2017-09-22 do 09:30Przeprowadzenie wizyty studyjnej studentów u Oferenta z usługą cateringową w ramach projektu: „Studia z POWERem! – Program Rozwoju Kompetencji studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierunków Zdrowie Publiczne i Fizjoterapia.” 23/S/2017

pokaż

2017-09-22 do 09:30Przeprowadzenie warsztatów z zakresu nowoczesnych metod terapeutycznych w ramach projektu: „Studia z POWERem! – Program Rozwoju Kompetencji studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierunków Zdrowie Publiczne i Fizjoterapia.”55/S/2017

pokaż

2017-09-21 do 13:00Obsługa szatni w budynku Auli Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 25154/S/2017

pokaż

2017-09-20 do 10:00Trzy wizyty szkoleniowe specjalisty z zakresu symulacji medycznej i unowocześniania programów nauczania w edukacji medycznej na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.”POWER/CSM/2017-04

pokaż

2017-09-20 do 09:30 Organizacja i przeprowadzenie trzech certyfikowanych szkoleń ze specjalistycznego (medycznego) języka angielskiego prowadzonych przez native speker’ów pt: 1. Organizacja certyfikowanych szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych – językowe z native speaker (j ang.) z zakresu opieki farmaceutycznej. 2. Organizacja certyfikowanych szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych – językowe z native speaker (j ang.) z zakresu medycyny laboratoryjnej. 3. Organizacja szkoleń dot. kompetencji "miękkich” (komunikacyjnych, interpersonalnych, w zakresie przedsiębiorczości, informatycznych, analitycznych) – językowe z native speaker (j ang.) z zakresu laboratorium badawczego i wzorcowego. w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 57/S/2017

pokaż

2017-09-20 do 08:30Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego60/S/2017

pokaż

2017-09-04 do 08:30Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych”.50/S/2017

pokaż

2017-09-01 do 23:55Wykonanie usługi hotelowej w Sieradzu, dla 2 osób w ramach projektu „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”POWER/NCNK/2

pokaż

2017-09-01 do 23:55Wynajem sal szkoleniowych na kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”POWER/KPPiP-WS/1

pokaż

2017-08-23 do 11:00Przeprowadzenie praktyk zawodowych w zakresie podstaw pielęgniarstwa, przewidzianych standardem kształcenia dla studentów studiów pierwszego stopnia II roku kierunku Pielęgniarstwo, uczestniczących w projekcie: „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo51/S/2017/P

pokaż

2017-08-23 do 11:00Przeprowadzenie praktyk zawodowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, przewidzianych standardem kształcenia dla studentów studiów pierwszego stopnia II roku kierunku Pielęgniarstwo, uczestniczących w projekcie: „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo52/S/2017/P

pokaż

2017-08-21 do 12:00Przeprowadzenie kursów/szkoleń z zakresu: 1. metodyki nauczania w tym symulacji medycznej, 2. egzaminowania w naukach biomedycznych, w tym metodyki egzaminowania OSCE (objective structured clinical examination) prowadzonych metodą e-learningową w ramach projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (POWR.05.03.00-00-0012/15), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 49/S/2017

pokaż

2017-08-10 do 11:00Przeprowadzenie praktyk zawodowych w zakresie podstaw pielęgniarstwa, przewidzianych standardem kształcenia dla studentów studiów pierwszego stopnia II roku kierunku Pielęgniarstwo, uczestniczących w projekcie: „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo51/S/2017

pokaż

2017-08-10 do 11:00Przeprowadzenie praktyk zawodowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, przewidzianych standardem kształcenia dla studentów studiów pierwszego stopnia II roku kierunku Pielęgniarstwo, uczestniczących w projekcie: „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo52/S/2017

pokaż

2017-06-08 do 10:00Przeprowadzenie kursu/szkolenia z zakresu egzaminowania w naukach biomedycznych w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 40/S/2017

pokaż