Logowanie
wersja dla słabowidzących

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Wyszukaj ogłoszenie: pokaż/ukryj

Nazwa zamówienia:

Data składania ofert/wnioskówNazwa zamówieniaSygnatura własnaPokaż_
2017-10-02 do 08:30„Przeprowadzenie praktyk zawodowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, przewidzianych standardem kształcenia dla studentów studiów pierwszego stopnia II roku kierunku Pielęgniarstwo, uczestniczących w projekcie: „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo.”68/S/2017

pokaż

2017-09-28 do 08:30Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. I i cz. II”62/S/2017

pokaż

2017-09-28 do 08:30Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników kursu specjalistycznego „Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek”64/S/2017

pokaż

2017-09-26 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych” w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne”.53/S/2017

pokaż

2017-09-22 do 23:55Usługi hotelowe w Tomaszowie Mazowieckim, dla 3 osób w ramach projektu „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne” dofinansowany z Funduszy Europejskich nr umowy POWR.05.04.00-00-0012/15-00 POWER/NCNK/2 z dnia 15.09.2017 r.

pokaż

2017-09-22 do 23:55Wynajem sal szkoleniowych na kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. I i cz.II w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne” dofinansowany z Funduszy Europejskich nr umowy POWR.05.04.00-00-0012/15-00POWER/KPPiP-WS/2 z dnia 15.09.2017 r.

pokaż

2017-09-22 do 10:00„Nabór Placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w cyklu szkoleń” Usługa będzie realizowana w ramach Projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” nr POWR.05.01.00-00-0011/16 złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. Profilaktyka nowotworów głowy i szyi nr POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16 ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 56/S/2017

pokaż

2017-09-22 do 09:30Przeprowadzenie wizyty studyjnej studentów u Oferenta z usługą cateringową w ramach projektu: „Studia z POWERem! – Program Rozwoju Kompetencji studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierunków Zdrowie Publiczne i Fizjoterapia.” 23/S/2017

pokaż

2017-09-22 do 09:30Przeprowadzenie warsztatów z zakresu nowoczesnych metod terapeutycznych w ramach projektu: „Studia z POWERem! – Program Rozwoju Kompetencji studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierunków Zdrowie Publiczne i Fizjoterapia.”55/S/2017

pokaż

2017-09-21 do 13:00Obsługa szatni w budynku Auli Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 25154/S/2017

pokaż

2017-09-20 do 10:00Trzy wizyty szkoleniowe specjalisty z zakresu symulacji medycznej i unowocześniania programów nauczania w edukacji medycznej na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.”POWER/CSM/2017-04

pokaż

2017-09-20 do 09:30 Organizacja i przeprowadzenie trzech certyfikowanych szkoleń ze specjalistycznego (medycznego) języka angielskiego prowadzonych przez native speker’ów pt: 1. Organizacja certyfikowanych szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych – językowe z native speaker (j ang.) z zakresu opieki farmaceutycznej. 2. Organizacja certyfikowanych szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych – językowe z native speaker (j ang.) z zakresu medycyny laboratoryjnej. 3. Organizacja szkoleń dot. kompetencji "miękkich” (komunikacyjnych, interpersonalnych, w zakresie przedsiębiorczości, informatycznych, analitycznych) – językowe z native speaker (j ang.) z zakresu laboratorium badawczego i wzorcowego. w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 57/S/2017

pokaż

2017-09-20 do 08:30Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego60/S/2017

pokaż

2017-09-04 do 08:30Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych”.50/S/2017

pokaż

2017-09-01 do 23:55Wykonanie usługi hotelowej w Sieradzu, dla 2 osób w ramach projektu „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”POWER/NCNK/2

pokaż

2017-09-01 do 23:55Wynajem sal szkoleniowych na kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”POWER/KPPiP-WS/1

pokaż

2017-08-23 do 11:00Przeprowadzenie praktyk zawodowych w zakresie podstaw pielęgniarstwa, przewidzianych standardem kształcenia dla studentów studiów pierwszego stopnia II roku kierunku Pielęgniarstwo, uczestniczących w projekcie: „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo51/S/2017/P

pokaż

2017-08-23 do 11:00Przeprowadzenie praktyk zawodowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, przewidzianych standardem kształcenia dla studentów studiów pierwszego stopnia II roku kierunku Pielęgniarstwo, uczestniczących w projekcie: „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo52/S/2017/P

pokaż

2017-08-21 do 12:00Przeprowadzenie kursów/szkoleń z zakresu: 1. metodyki nauczania w tym symulacji medycznej, 2. egzaminowania w naukach biomedycznych, w tym metodyki egzaminowania OSCE (objective structured clinical examination) prowadzonych metodą e-learningową w ramach projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (POWR.05.03.00-00-0012/15), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 49/S/2017

pokaż

2017-08-10 do 11:00Przeprowadzenie praktyk zawodowych w zakresie podstaw pielęgniarstwa, przewidzianych standardem kształcenia dla studentów studiów pierwszego stopnia II roku kierunku Pielęgniarstwo, uczestniczących w projekcie: „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo51/S/2017

pokaż

2017-08-10 do 11:00Przeprowadzenie praktyk zawodowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, przewidzianych standardem kształcenia dla studentów studiów pierwszego stopnia II roku kierunku Pielęgniarstwo, uczestniczących w projekcie: „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo52/S/2017

pokaż

2017-07-07 do 09:00Usługa noclegowa dla uczestników projektu: POWR.05.03.00-00-0030/15 „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo”odbywających ponadprogramowe praktyki zawodowe w Łodzi i ZgierzuPOWER/M/2/2017

pokaż

2017-06-30 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne."48/S/2017

pokaż

2017-06-22 do 08:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne”.47/S/2017

pokaż

2017-06-20 do 10:00Wykonanie usług hotelarskich zagranicznych na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” POWER/CSM/2017-03

pokaż

2017-06-19 do 09:00Wykonanie usług hotelarskich zagranicznych na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” POWER/CSM/2017-02

pokaż

2017-06-14 do 09:30Organizacja wyjazdu szkoleniowo – integracyjnego w postaci spływu kajakowego rzeką Bukową: Momoty (gościniec) - Nalepy w Janowie Lubelskim nad zalewem janowskim dla przedstawicieli Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.46/S/2017

pokaż

2017-06-12 do 13:00Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w ramach Zadania 1, działanie 4 moduł dla kierunku kosmetologia z zakresu kompetencji zawodowych: Podciśnieniowy masaż rolkowy, w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 31/S/2017

pokaż

2017-06-12 do 13:00Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w ramach Zadania 1, działanie 4 moduł dla kierunku kosmetologia z zakresu kompetencji zawodowych: Efektywny start na rynku beauty - wiedza, narzędzia, umiejętności, praktyczne rozwiązania, w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 41/S/2017

pokaż

2017-06-12 do 13:00Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w ramach Zadania 1, działanie 4 moduł dla kierunku kosmetologia z zakresu kompetencji zawodowych: Oznaczanie trwałości wybranych związków np. barwników wyizolowanych z roślin/warzyw, przy użyciu spektroskopii UV/Vis, w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 42/S/2017

pokaż

2017-06-12 do 13:00Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w ramach Zadania 1, działanie 4 moduł dla kierunku kosmetologia z zakresu kompetencji zawodowych: Manicure japoński, w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 43/S/2017

pokaż

2017-06-12 do 13:00Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia dla 16 osobowej grupy pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w zakresie Prince 2 Foundation 45/S/2017

pokaż

2017-06-08 do 10:00Przeprowadzenie kursu/szkolenia z zakresu egzaminowania w naukach biomedycznych w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 40/S/2017

pokaż

2017-06-07 do 13:00Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w ramach Zadania 1, działanie 4 moduł dla kierunku kosmetologia z zakresu kompetencji zawodowych: Wykorzystanie techniki HPLC do badań preparatów kosmetycznych, w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 38.I./S/2017

pokaż

2017-06-07 do 13:00Organizacja i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w ramach Zadania 1, działanie 4 moduł dla kierunku kosmetologia z zakresu kompetencji zawodowych: Podologia, w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 39.I./S/2017

pokaż