Logowanie
wersja dla słabowidzących

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Wyszukaj ogłoszenie: pokaż/ukryj

Nazwa zamówienia:

Data składania ofert/wnioskówNazwa zamówieniaSygnatura własnaPokaż_
2019-03-29 do 09:30 Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 18/S/2019

pokaż

2019-03-26 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”15/S/2019

pokaż

2019-03-26 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek, w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”12/S/2019/P

pokaż

2019-03-24 do 23:55Nabór pracodawców do realizacji projektu nr POWR.03.01.00-00-S060/17 pn. „Employ-Farm. Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów kierunków: Farmacja, Kosmetologia, Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.”, realizowanego na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.EF 4 2019

pokaż

2019-03-21 do 10:00Wykonanie usług hotelarskich zagranicznych na terenie Bragi (Portugalia) na potrzeby projektu pt.: „Online Adaptive International Progress Test (OAIP)”ERASMUS+ OAIPT 2019-01

pokaż

2019-03-20 do 14:00 Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 16/S/2019

pokaż

2019-03-18 do 12:30Wykonanie usług hotelarskich na terenie Łodzi na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)POWER/CSM/2019-03

pokaż

2019-03-14 do 09:30Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych”, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”14/S/2019

pokaż

2019-03-14 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek, w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”12/S/2019

pokaż

2019-03-06 do 13:00„Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla kierowników zespołów językowych/kadry odpowiedzialnej za kształcenie nauczycieli w zakresie zdobycia i poszerzenia wiedzy i umiejętności stosowania metody peer coaching”RTT/9/S/2019

pokaż

2019-03-01 do 23:55Zapytanie ofertowe na usługi hotelowe w Toruniu, dla 14/15 osób w ramach projektu „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne” dofinansowany z Funduszy Europejskich nr umowy POWR.05.04.00-00-0012/15-00. POWER/KPPiP-H/1/P

pokaż

2019-02-28 do 11:00Wizyty szkoleniowa specjalisty z zakresu edukacji medycznej na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)POWER/CSM/2019-02

pokaż

2019-02-19 do 11:30Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 13/S/2019

pokaż

2019-02-19 do 11:00Wykonanie usług hotelarskich zagranicznych na terenie Berlina (Niemcy) na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)POWER/CSM/2019-01

pokaż

2019-02-06 do 23:55Nabór pracodawców do realizacji projektu nr POWR.03.01.00-00-S060/17 pn. „Employ-Farm. Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów kierunków: Farmacja, Kosmetologia, Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.”, realizowanego na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zwanego dalej „Projektem”.EF 3 2019

pokaż

2019-02-05 do 09:30„Przeprowadzenie praktyk zawodowych w zakresie psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego, przewidzianych standardem kształcenia dla studentów studiów pierwszego stopnia III roku kierunku Pielęgniarstwo, uczestniczących w projekcie: „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo.”4/S/2019

pokaż

2019-02-05 do 09:30„Przeprowadzenie praktyk zawodowych w zakresie anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia, przewidzianych standardem kształcenia dla studentów studiów pierwszego stopnia III roku kierunku Pielęgniarstwo, uczestniczących w projekcie: „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo.”5/S/2019

pokaż

2019-01-31 do 09:30„Przeprowadzenie praktyk zawodowych w zakresie neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego, przewidzianych standardem kształcenia dla studentów studiów pierwszego stopnia III roku kierunku Pielęgniarstwo, uczestniczących w projekcie: „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo.”2/S/2019/P

pokaż

2019-01-29 do 09:30Przeprowadzenie praktyk zawodowych w zakresie położnictwa, ginekologii i pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego, przewidzianych standardem kształcenia dla studentów studiów pierwszego stopnia III roku kierunku Pielęgniarstwo, uczestniczących w projekcie: „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo.3/S/2019

pokaż

2019-01-29 do 09:30Przeprowadzenie praktyk zawodowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, przewidzianych standardem kształcenia dla studentów studiów pierwszego stopnia III roku kierunku Pielęgniarstwo, uczestniczących w projekcie: „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo.6/S/2019

pokaż

2019-01-28 do 09:30Przeprowadzenie szkoleń dla kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządzającej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu „Operacja-Integracja”. 1/S/2019

pokaż

2019-01-25 do 12:00Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi8/S/2019

pokaż

2019-01-25 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”7/S/2019

pokaż

2019-01-16 do 23:55Nabór pracodawców do realizacji projektu nr POWR.03.01.00-00-S060/17 pn. „Employ-Farm. Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów kierunków: Farmacja, Kosmetologia, Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.”,EF 2019

pokaż

2019-01-15 do 09:30„Przeprowadzenie praktyk zawodowych w zakresie neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego, przewidzianych standardem kształcenia dla studentów studiów pierwszego stopnia III roku kierunku Pielęgniarstwo, uczestniczących w projekcie: „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo.”2/S/2019

pokaż

2019-01-10 do 10:00Bieżąca obsługa prawna w zakresie działalności Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 71/S/2018/P_III

pokaż

2019-01-07 do 14:00Bieżąca obsługa prawna w sprawach dotyczących działalności Centrum Innowacji i Transferu Technologii z podległymi jednostkami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 71/S/2018/P_II

pokaż

2018-12-21 do 10:00Bieżąca obsługa prawna w sprawach dotyczących działalności Centrum Innowacji i Transferu Technologii z podległymi jednostkami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 71/S/2018/P

pokaż

2018-12-20 do 23:55Nabór do II Edycji Projektu Employ-Farm. Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów kierunków: Farmacja, Kosmetologia, Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.” (POWR.03.01.00-00-S060/17) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój II Employ-Farm

pokaż

2018-12-13 do 14:00Wykonanie usług hotelarskich na terenie Edynburga (Wielka Brytania) na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)POWER/CSM/2018-23

pokaż

2018-12-12 do 10:30Wykonanie usług hotelarskich na terenie Dundee (Wielka Brytania) na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)POWER/CSM/2018-22

pokaż

2018-12-10 do 12:00Usługi prawne71/S/2018

pokaż

2018-12-03 do 10:30Wykonanie usług hotelarskich na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)POWERCSM_2018-21

pokaż