Logowanie
wersja dla słabowidzących

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Wyszukaj ogłoszenie: pokaż/ukryj

Nazwa zamówienia:

Data składania ofert/wnioskówNazwa zamówieniaSygnatura własnaPokaż_
2019-01-29 do 09:30Przeprowadzenie praktyk zawodowych w zakresie położnictwa, ginekologii i pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego, przewidzianych standardem kształcenia dla studentów studiów pierwszego stopnia III roku kierunku Pielęgniarstwo, uczestniczących w projekcie: „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo.3/S/2019

pokaż

2019-01-29 do 09:30Przeprowadzenie praktyk zawodowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, przewidzianych standardem kształcenia dla studentów studiów pierwszego stopnia III roku kierunku Pielęgniarstwo, uczestniczących w projekcie: „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo.6/S/2019

pokaż

2019-01-28 do 09:30Przeprowadzenie szkoleń dla kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządzającej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu „Operacja-Integracja”. 1/S/2019

pokaż

2019-01-25 do 12:00Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi8/S/2019

pokaż

2019-01-25 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”7/S/2019

pokaż

2019-01-22 do 23:55Nabór pracodawców do realizacji projektu nr POWR.03.01.00-00-S060/17 pn. „Employ-Farm. Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów kierunków: Farmacja, Kosmetologia, Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.”, realizowanego na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zwanego dalej „Projektem”. EF 2 2019

pokaż

2019-01-16 do 23:55Nabór pracodawców do realizacji projektu nr POWR.03.01.00-00-S060/17 pn. „Employ-Farm. Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów kierunków: Farmacja, Kosmetologia, Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.”,EF 2019

pokaż

2019-01-15 do 09:30„Przeprowadzenie praktyk zawodowych w zakresie neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego, przewidzianych standardem kształcenia dla studentów studiów pierwszego stopnia III roku kierunku Pielęgniarstwo, uczestniczących w projekcie: „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo.”2/S/2019

pokaż

2019-01-14 do 09:30Przeprowadzenie szkoleń dla kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządzającej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu „Operacja-Integracja”. 69/S/2018/P

pokaż

2019-01-10 do 10:00Bieżąca obsługa prawna w zakresie działalności Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 71/S/2018/P_III

pokaż

2019-01-08 do 10:00Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 72/S/2018/P

pokaż

2019-01-07 do 14:00Bieżąca obsługa prawna w sprawach dotyczących działalności Centrum Innowacji i Transferu Technologii z podległymi jednostkami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 71/S/2018/P_II

pokaż

2018-12-21 do 10:00Bieżąca obsługa prawna w sprawach dotyczących działalności Centrum Innowacji i Transferu Technologii z podległymi jednostkami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 71/S/2018/P

pokaż

2018-12-20 do 23:55Nabór do II Edycji Projektu Employ-Farm. Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów kierunków: Farmacja, Kosmetologia, Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.” (POWR.03.01.00-00-S060/17) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój II Employ-Farm

pokaż

2018-12-20 do 10:00 Przeprowadzenie szkoleń dla kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządzającej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu „Operacja-Integracja”. 69/S/2018

pokaż

2018-12-17 do 12:00Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi72/S/2018

pokaż

2018-12-13 do 14:00Wykonanie usług hotelarskich na terenie Edynburga (Wielka Brytania) na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)POWER/CSM/2018-23

pokaż

2018-12-12 do 10:30Wykonanie usług hotelarskich na terenie Dundee (Wielka Brytania) na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)POWER/CSM/2018-22

pokaż

2018-12-10 do 12:00Usługi prawne71/S/2018

pokaż

2018-12-04 do 06:00Wykonanie usług hotelarskich krajowych na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)Kraków POWER/CSM/2018-31

pokaż

2018-12-03 do 10:30Wykonanie usług hotelarskich na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)POWERCSM_2018-21

pokaż

2018-11-27 do 23:55Przygotowanie w jez. angielskim raportu merytorycznego do projektu RIS EIT HEALTH1/COA-RIS/2018

pokaż

2018-11-21 do 13:00Wykonanie usług hotelarskich zagranicznych na terenie Porto (Portugalia) na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)POWER/CSM/2018-20

pokaż

2018-11-20 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych” w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”67/S/2018

pokaż

2018-11-15 do 14:30Wykonanie usług hotelarskich zagranicznych na terenie Bragi (Portugalia) na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)POWER/CSM/2018-19

pokaż

2018-11-08 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek, w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”68/S/2018

pokaż

2018-10-25 do 09:30„Przeprowadzenie praktyk zawodowych w zakresie chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego, przewidzianych standardem kształcenia dla studentów studiów pierwszego stopnia III roku kierunku Pielęgniarstwo, uczestniczących w projekcie: „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo.”66/S/2018

pokaż

2018-10-24 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek, w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”64/S/2018

pokaż

2018-10-24 do 09:30Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.”65/S/2018

pokaż

2018-10-23 do 14:00„Nabór Podmiotów Leczniczych świadczących usługi medyczne podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego tych Podmiotów w cyklu szkoleń” Usługa będzie realizowana w ramach Projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” nr POWR.05.01.00-00-0011/16 złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. Profilaktyka nowotworów głowy i szyi nr POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16 ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 15/III/S/2018

pokaż

2018-10-17 do 11:30Wykonanie usług hotelarskich na terenie Łodzi na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).POWER/CSM/2018-18

pokaż

2018-10-09 do 23:55Przygotowanie w języku angielskim raportu dotyczącego analizy statystycznej i interpretacji wyników ankiet w ramach projektu COA1/COA/2018

pokaż

2018-10-08 do 09:30„Przeprowadzenie praktyk zawodowych w zakresie chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego, przewidzianych standardem kształcenia dla studentów studiów pierwszego stopnia III roku kierunku Pielęgniarstwo, uczestniczących w projekcie: „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo.”62/S/2018

pokaż

2018-10-08 do 09:30„Przeprowadzenie praktyk zawodowych w zakresie opieki paliatywnej, przewidzianych standardem kształcenia dla studentów studiów pierwszego stopnia III roku kierunku Pielęgniarstwo, uczestniczących w projekcie: „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo.”63/S/2018

pokaż