Logowanie
wersja dla słabowidzących

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Wyszukaj ogłoszenie: pokaż/ukryj

Nazwa zamówienia:

Data składania ofert/wnioskówNazwa zamówieniaSygnatura własnaPokaż_
2020-12-10 do 09:30Opracowanie modułów szkoleniowych na platformę e-learningową na potrzeby kształcenia nauczycieli akademickich, w ramach projektu „Operacja - Integracja!" Zintegrowany Program Uniwersytetu Medycznego w Łodzi POWR.03.05.00-00-Z065/17 współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.14/S/2020

pokaż

2020-12-09 do 12:00Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb uniwersytetu medycznego w łodzi 20/S/2020

pokaż

2020-11-18 do 12:30Przeprowadzenie szkolenia IQBBA Poziom Podstawowy z egzaminem certyfikującym dla 7 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu: "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni", POWR.03.05.00-00-Z031/18.19/S/2020

pokaż

2020-11-18 do 10:00Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje zarządcze takie jak zarządzanie projektami dla pracowników administracyjnych Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu „Operacja-Integracja!”16/S/2020

pokaż

2020-11-16 do 12:00 BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI 17/S/2020

pokaż

2020-11-04 do 12:30Przeprowadzenie szkoleń on-line dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu „Operacja-Integracja ". 18/S/2020

pokaż

2020-11-02 do 12:00Usługa prawna w zakresie stworzenia wzorów 48 umów trójstronnych dla 3 niekomercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych wraz z przeprowadzeniem negocjacji ze stronami tych umów do momentu ich formalnego zawarcia - w ramach projektu „Childhood ALL in Poland (CALL-POL) project: a national harmonization of diagnostics and treatment of acute lymphoblastic leukemia in children”, nr projektu: 2019/ABM/01/00069 12/S/2020

pokaż

2020-11-02 do 12:00Przeprowadzenie szkolenia ISTQB FOUNDATION LEVEL - Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy z egzaminem certyfikującym dla 10 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz szkolenia IQBBA Poziom Podstawowy z egzaminem certyfikującym dla 7 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu: "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni", POWR.03.05.00-00-Z031/1815/S/2020

pokaż

2020-10-26 do 12:30 Przeprowadzenie szkolenia on-line ”Monitorowanie Badań Klinicznych” dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 13/S/2020

pokaż