Logowanie
wersja dla słabowidzących
  
  
Treść
  
  
  
  
  
Instytut ZooNie2018-08-072018-08-15Tak
  
Dział Kadr

Główne obszary działania:

Wsparcie administracyjne w zakresie akt osobowych, dokumentacji personalnej.
Zakładanie akt zgodnie z litera prawa, uzupełnianie dokumentów w aktach, archiwizacja.

Aby wykonywać te zadania wystarczy…
Dokładność, sumienność, rzetelność.
Chęć rozwoju w zakresie kadr i płac.
Zaangażowanie.

Co możemy zagwarantować w zamian za solidną pracę:

 • Zdobycie doświadczenia w dziale kadr w zakresie administracji personalnej.
 • Pracę w fajnym zespole doświadczonych specjalistek.
 • Umowę zlecenie na okres 1-2 miesięcy.

Prosimy o przesłanie na adres: ewelina.swiatczak@umed.lodz.pl CV zawierającym:

Klauzulę zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego.

 

Informujemy:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4,  90-419 Łódź;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 42 272 52 11 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@umed.lodz.pl;
 3. Podane przeze Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
 4. Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 6. Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Ponadto przysługuje Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 10. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów;
 11. Podanie przeze Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

Nie2018-09-132018-10-10Tak
  
Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie tylko kształci przyszłych lekarzy  
i specjalistów z dziedzin około medycznych, ale także prowadzi badania naukowe, świadczy usługi badawcze, dysponuje specjalistyczną aparaturą, zasobami informacyjnymi i nowoczesną infrastrukturą, jest jednym z najbardziej nowoczesnych ośrodków edukacyjnych.  

Zatrudniamy około 2500 pracowników. Jesteśmy wyróżniani w konkursach organizowanych dla pracodawców, ponieważ dla nas Nasi pracownicy to nasz największy kapitał.  

Jeśli czujesz, że rola reprezentanta UMEDU jest dla Ciebie i chcesz dołączyć do zespołu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, to prześlij swoje CV aplikując  na stanowisko – stażysty. 

Zdobędziesz doświadczenie zawodowe w różnych dziedzinachkadry i płace, projekty, wymiany międzynarodowe, bibliotekarstwo, dział obsługi studentów zagranicznych, współpraca z zagranicą. 

Od wybranej osoby oczekujemy: 
- ukończenia lub kontynuacji nauki na studiach wyższych,  

- znajomość i obsługa programów MS Office, 

 - umiejętności organizacyjnych, 

 - komunikatywności. 

Jeśli jesteś osobą, która: 

 - chce rozwijać się zawodowo, 

 - terminowo wykonuje powierzone obowiązki, 

 - umiejętnie współpracuje w grupie,  

zapraszamy Cię do aplikowania na staż w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 

W zamian oferujemy: 

 - doświadczenie w pracy u jednego z największych pracodawców Miasta Łodzi, 

- możliwość przetestowania swojej wiedzy na prawdziwych zadaniach, 

 - możliwość uczenia się bezpośrednio od doświadczonego mentora,  

- możliwość rozwoju zawodowego w przyjaznym otoczeniu pracowników otwartych na nowe wyzwania,  

- zaświadczenie o odbyciu stażu, w którym znajduje się informacja o wykonywanych czynnościach, umiejętnościach nabytych w czasie odbywania stażu, opinia o stażyście, 

Możliwe do nabycia umiejętności:  

- umiejętność organizacji, radzenie sobie z trudnymi zadaniami (wyrobienie w sobie poczucia odpowiedzialności), 

 - aktywność i zaangażowanie w realizację zadań, obowiązkowość, praca w zespole, sprawne komunikowanie się z innymi, 

Warunki pracy:  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi  jest miejscem przyjaznym dla młodych ludzi. Stwarza stażystom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Posiadamy swoje placówki na terenie Łodzi w lokalizacjach z łatwym dojazdem komunikacją miejską. 

 

Zainteresowane osoby ofertą bezpłatnych staży zapraszamy o przesyłanie swoich CV na adres praca@umed.lodz.pl w temacie wpisując zgłoszeni na staż. ​

Nie2020-02-212020-09-30Nie