Logowanie
wersja dla słabowidzących
  
  
Treść
  
  
  
  
  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko

referent ds. fakturowania 

w Biuro Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych

Do zakresu obowiązków będzie należało w szczególności:

 

 ​Wprowadzanie wielopozycjowych faktur do systemu finansowo-księgowego.

Wymagania:​

 • wykształcenie średnie ogólne,  ​
 • bardzo dobra obsługa programów Word, Excel,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • rzetelność.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia, 
 • bogaty pakiet socjalny,
 • uczestnictwo w szkoleniach zawodowych,
 • miłą atmosferę w miejscu pracy.  

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres:  praca@umed.lodz.pl
Odpowiemy tylko na wybrane oferty!

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jaki i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych w Uczelni, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182). Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź). Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane jedynie w zakresie i celu  niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

2016-07-272016-08-07Tak
  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko  sekretarka 

w Klinice Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca ​

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie należało w szczególności:

 • wykonywanie prac administracyjnych związanych z prowadzeniem sekretariatu,
 • obsługa interesantów, w tym studentów,
 • tworzenie pism i innych dokumentów, również w języku angielskim,
 • prowadzenie kalendarza spotkań przełożonego,
 • uczestnictwo w organizowaniu konferencji, zebrań i wyjazdów służbowych przełożonego,
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych, naukowych i biurowych,
 • wspieranie pod względem administracyjno-technicznym projektów badawczych realizowanych w jednostce,
 • informowanie przełożonego o wszelkich zmianach na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej,
 • obsługa indeksu elektronicznego,
 • planowanie i nadzorowanie budżetu jednostki, w tym dokonywanie bieżących zamówień na materiały i urządzenia potrzebne w Klinice.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie,
 • 1 rok doświadczenia w pracy biurowej
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – B1,
 • dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point), Internetu oraz urządzeń biurowych,
 • komunikatywność,
 • rzetelność,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę na czas zastępstwa,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • atrakcyjne środowisko pracy.

 

CV wraz z listem motywacyjnym 

proszę przesyłać na adres: 

praca@umed.lodz.pl do 22.07.2016 r.

Odpowiemy tylko na wybrane oferty! 

Prosimy o dopisanie  klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jak  i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych w Uczelni, zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182)" . Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź).  Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane jedynie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowiska pracy  w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

2016-07-012016-07-22Tak
  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista ds. analiz w Dziale Analiz

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należało będzie  w szczególności:

 • Przygotowywanie i wdrażanie narzędzi weryfikacji oraz controllingu  w zakresie finansów.     
 • Opracowywanie i prezentacja analiz oraz raportów finansowych.
 • Sporządzanie raportów i kokpitów informacyjnych w narzędziu BI. 
 • Uczestnictwo w procesie planowania jako członek zespołu ds. planowania.          
 • Uczestnictwo w zarządzaniu uczelnianym planem kont analitycznych.    


Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe II stopnia (magisterskie),
 • kierunki ekonomiczne w tym: rachunkowość, finanse, księgowość, 
 • min. 2 letnie doświadczenia w obszarze: analityki finansowej, finansów lub księgowości oraz przygotowywaniu analiz i raportów finansowych,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi MS Office,
 • podstawowa znajomość zasad księgowych,
 • komunikatywność,
 • umiejętności analityczne,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy. 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • bogaty pakiet socjalny: „wczasy po gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie aktywności sportowej i sporo innych benefitów,
 • atrakcyjne środowisko pracy,
 • miłą atmosferę w miejscu pracy.

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres:  praca@umed.lodz.pl  

Odpowiemy tylko na wybrane oferty! 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jaki i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych w Uczelni, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)". Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź). Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane jedynie w zakresie i celu  niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.  

2016-07-012016-07-29Tak
  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko 

specjalisty w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie należało w szczególności:

 • tworzenie strategii komunikacji w mediach społecznościowych w celu angażowania społeczności akademickiej w życie oraz rozwój Centrum,
 • redagowanie strony internetowej Centrum oraz prowadzenie i zarządzanie jego kontami na portalach społecznościowych,
 • prowadzenie szkoleń dla studentów i pracowników w zakresie usług bibliotecznych,
 • tworzenie materiałów informacyjnych i szkoleniowych,
 • współpraca w zakresie usług bibliotecznych z innymi jednostkami odpowiedzialnymi za wizerunek i promocję w Uczelni,
 • współpraca z organizacjami studenckimi,
 • pozyskiwanie partnerów wewnętrznych i zewnętrznych do realizacji projektów związanych z promocją usług bibliotecznych,
 • koordynowanie spotkań z trenerami zewnętrznymi. 

Wymagania: 
 
 • wykształcenie min. wyższe I stopnia z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, zarządzania i marketingu, grafiki komputerowej,
 • 2 lata doświadczenia w zakresie bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, promocji i marketingu, grafiki komputerowej, public relations,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel, PowerPoint), Internetu oraz urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania tekstów o różnorodnej tematyce,
 • znajomość programów graficznych oraz technologii internetowych,
 • umiejętność korzystania z bibliograficznych baz danych i źródeł elektronicznych.
Oferujemy:

 
 • ​zatrudnienie w drodze umowy o pracę na czas określony w wymiarze całego etatu,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • atrakcyjne środowisko pracy.
CV wraz z listem motywacyjnym 
proszę przesyłać na adres:  praca@umed.lodz.pl do 08.07.2016 r.
Odpowiemy tylko na wybrane oferty! 
Prosimy o dopisanie  klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jak  i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych w Uczelni, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182)" . Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź).  Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane jedynie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przesłanie
dokumentów aplikacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowiska pracy  w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 

 
  
2016-07-012016-07-08Tak
  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko

Informatyk- projektant witryn internetowych

w Dziale Rozwoju Systemów Informatycznych

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należało będzie  w szczególności:

 •  Projektowanie i optymalizacja grafiki do witryn internetowych.
 • Projektowanie, wdrażanie i utrzymanie witryn internetowych oraz systemów CMS.
 • Utrzymanie, aktualizacja i modyfikacja serwisów www.
 • Projektowanie baz danych witryn internetowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe I stopnia (licencjat), grafika, informatyka i pokrewne,
 • min. 1 rok doświadczenia w obszarze: projektowanie serwisów internetowych, administrowanie stronami www., projektowanie graficzne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu Adobe (InDesigne, Photoshop, Illustrator)  oraz narzędzi developerskich,
 • znajomość obsługi programów do tworzenia grafiki komputerowej,
 • znajomość języków programowania: CSS, HTML, Java Script, PHP, 
 • komunikatywność,
 • kreatywność, 
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • atrakcyjne środowisko pracy,
 • miłą atmosferę w miejscu pracy.

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać do 30.06.2016 r. na adres:  praca@umed.lodz.pl  

Odpowiemy tylko na wybrane oferty! 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jaki i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych w Uczelni, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)". Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź). Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane jedynie w zakresie i celu  niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.  

 

2016-07-012016-06-30Tak
  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
w Inspektoracie BHP

 

 

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku zajmuje się w szczególności:

           

 • Opracowywaniem planów modernizacji i rozwoju Uniwersytetu w obszarze poprawy stanu bhp.
 • Dokonywaniem oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Opracowaniem wewnętrznych przepisów dotyczących bhp oraz w ustalaniem zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bhp.         
 • Doradztwem w zakresie przepisów oraz zasad bhp, w tym dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
  w związku z występowaniem czynników niebezpiecznych dla zdrowia.
 • Informowaniem pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz projektowaniem rozwiązań ich usunięcia, a także rozwiązań technicznych i organizacyjnych.
 • Opiniowaniem szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy.      
 • Prowadzeniem i aktualizowaniem rejestrów wypadków przy pracy, chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
  oraz wyników pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.    
 • Przeprowadzaniem kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp.
 • Przeprowadzaniem szkoleń wstępnych z zakresu bhp oraz organizacją szkoleń okresowych.
 • Ustalaniem okoliczności i przyczyny wystąpienia choroby zawodowej oraz wypadków przy pracy oraz sporządzaniem odpowiednich dokumentów.          
 • Współpracą z innymi jednostkami w zakresie dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
  oraz pomiarów stanu środowiska naturalnego.      

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe II stopnia (magisterskie) obszar BHP,
 • min. 1 rok doświadczenia w obszarze bhp,
 • znajomość przepisów KP w obszarze bhp,
 • znajomość przepisów bhp,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi Excel, Word, Power Point,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • komunikatywność,
 • rzetelność,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy,
 • dodatkowym atutem będą ukończone studia o profilu chemicznym lub biologicznym.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę w wymiarze 3/4 etatu,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • atrakcyjne środowisko pracy,
 • miłą atmosferę w miejscu pracy.

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres:
praca@umed.lodz.pl
Odpowiemy tylko na wybrane oferty!

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jaki i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych w Uczelni, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)". Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź). Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane jedynie w zakresie i celu  niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

2016-07-252016-08-14Tak
  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ogłasza nabór na stanowisko

Sekretarka
w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej

 

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie należało
w szczególności:

 

 • wykonywanie prac administracyjnych związanych z prowadzeniem sekretariatu,
 • obsługa interesantów,
 • tworzenie pism i innych dokumentów,
 • prowadzenie kalendarza spotkań przełożonego,
 • uczestnictwo w organizowaniu konferencji, zebrań i wyjazdów służbowych przełożonego,
 • wspieranie pod względem administracyjno-technicznym projektów badawczych realizowanych w jednostce,
 • informowanie przełożonego o wszelkich zmianach na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej,
 • obsługa indeksu elektronicznego,
 • planowanie i nadzorowanie budżetu jednostki, w tym dokonywanie bieżących zamówień na materiały i urządzenia potrzebne w Zakładzie.

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie min. średnie,
 • 1 rok doświadczenia w pracy biurowej, obsłudze klienta
 • podstawowa znajomość języka angielskiego,
 • dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point), Internetu oraz urządzeń biurowych,
 • komunikatywność,
 • rzetelność,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • atrakcyjne środowisko pracy.

CV wraz z listem motywacyjnym
proszę przesyłać na adres:
praca@umed.lodz.pl do 21.08.2016 r.

Odpowiemy tylko na wybrane oferty!

Prosimy o dopisanie  klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych w Uczelni, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182)" . Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź). Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane jedynie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

2016-08-052016-08-28Tak
  

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ogłasza nabór na stanowisko

Księgowa

w Dziale Księgowości

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należało będzie
w szczególności:

 • Kontrolowanie i dokonywanie korekt w przydzielonej grupie kont.
 • Sprawdzanie kosztorysów do projektów badawczych składanych do NCN.
 • Sprawdzanie poprawności zapisów księgowych na poszczególnych kontach.
 • Obsługa klientów.
 • Wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego.
 • Uzgadnianie poprawności zapisów danych z jednostkami UM oraz jednostkami zewnętrznymi.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe II stopnia (magisterskie), preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość, finanse,
 • 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku w obszarze księgowości,
 • bardzo dobra znajomość aktualnych przepisów księgowych i podatkowych
  oraz ustawy o rachunkowości,
 • biegła znajomość obsługi programów Fix, Excel i Word,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę na cały etat,
 • bogaty pakiet socjalny : „wczasy po gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie aktywności sportowej i sporo innych benefitów,
 • uczestnictwo w szkoleniach zawodowych,
 • miłą atmosferę w miejscu pracy. 

 

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres:
praca@umed.lodz.pl do 31.08.2016r.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jaki i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych w Uczelni, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)".Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź). Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane jedynie w zakresie i celu  niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

2016-08-082016-08-31Tak
  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ogłasza nabór na stanowisko

samodzielny referent ds. aparatury medycznej

w Dziale Aparatury i Serwisu

 

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należało będzie
w szczególności:

 

 • Gromadzenie i aktualizowanie dokumentacji aparatury medycznej i laboratoryjnej.
 • Obsługa zgłoszeń dotyczących aparatury medycznej i laboratoryjnej.
 • Organizacja procesu przesunięć i wypożyczenia aparatury medycznej i laboratoryjnej.
 • Organizacja procesu sprzedaży aparatury medycznej i laboratoryjnej na zewnątrz oraz prowadzenie aukcji wewnątrzuczelnianych.
 • Prowadzenie magazynu używanej aparatury i sprzętu technicznego.
 • Przeprowadzanie wizji lokalnych dotyczących oceny stanu technicznego aparatury medycznej i laboratoryjnej.
 • Realizacja oraz rozliczanie zleceń zewnętrznych usług serwisowych oraz prowadzenie rejestru kosztów serwisu zewnętrznego oraz umów serwisowych.
 • Szacowanie wartości aparatury medycznej i laboratoryjnej na potrzeby przyjęcia, zakupu i zbycia.
 • Wnioskowanie o kasację aparatury medycznej i laboratoryjnej.
 • Współpraca z dostawcami usług serwisowych i aparatury medycznej i laboratoryjnej.
 • Współuczestniczenie w procesie zakupowym aparatury medycznej i laboratoryjnej.
 • Wystawianie dokumentów OT dotyczących aparatury medycznej i laboratoryjnej.

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie średnie ze specjalizacją, preferowane kierunki techniczne,
 • 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku w obszarze zarządzania aparaturą medyczną,
 • język angielski – komunikatywny A2/B1,
 • znajomość aparatury medycznej i laboratoryjnej,
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie aparatury,
 • znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • biegła znajomość obsługi programów Fix, Excel, Word,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • bogaty pakiet socjalny : „wczasy po gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie aktywności sportowej i sporo innych benefitów,
 • uczestnictwo w szkoleniach zawodowych,
 • miłą atmosferę w miejscu pracy. 

 

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres:
praca@umed.lodz.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jaki i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych w Uczelni, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)".Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź). Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane jedynie w zakresie i celu  niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

2016-08-082016-08-24Tak
  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ogłasza nabór na stanowisko

samodzielny referent ds. laboratoryjnych

w Zakładzie Zaburzeń Krzepnięcia Krwi

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należało będzie
w szczególności:

 • Wykonywanie eksperymentów naukowych oraz opracowywanie i analiza wyników metodami statystycznymi.
 • Zabezpieczanie zaplecza technicznego, sporządzanie zamówień i kontrolowanie ich realizacji.
 • Nadzorowanie transportu i wykorzystania zwierząt w badaniach.
 • Przygotowywanie próbek oraz wykonywanie pomiarów oksygraficznych i cytometrycznych oraz innych pomiarów technikami biochemicznymi i biofizycznymi (ELISA, Western blot, spektrofotometria, spektrofluorymetria).
 • Zabezpieczanie próbek do dalszych analiz, ewidencjonowanie próbek i kontrola porządku próbek magazynowych
  w zamrażarkach.
 • Współprowadzenie hodowli zwierzęcych i ludzkich linii komórkowych.
 • Sporządzanie na bieżąco raportów z uzyskanych wyników.
 • Przygotowywanie prezentacji ustnych i plakatów w języku polskim i angielskim.                            

  Wymagania:
 • preferowane wykształcenie wyższe II stopnia (magisterskie) - biologia, biotechnologia (uniwersytety, uniwersytety techniczne), weterynaria,
 • preferowane doświadczenie) w laboratorium naukowo-badawczym o profilu biochemicznym, biofizycznym, biomedycznym.
 • język angielski- B1,
 • obsługa podstawowego sprzętu (phmetry, spektrofotometry, fluorymetry),
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy,
 • nastawienie na cele,
 • praca zespołowa,
 • pasje naukową i kreatywność.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony 1.10.2016 r. – 30.06.2018 r. w projekcie „Farmakoterapia śródbłonka naczyniowego i aktywacji płytek krwi zależna od prostacykliny, tlenku azotu i tlenku węgla – nowa strategia w zapobieganiu przerzutowości nowotworowej",
 • atrakcyjne środowisko pracy,
 • rozwój zawodowy,
 • miłą atmosferę w miejscu pracy.

 

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres:
praca@umed.lodz.pl
Odpowiemy tylko na wybrane oferty!

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jaki i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych w Uczelni, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)". Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź). Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane jedynie w zakresie i celu  niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

2016-08-162016-09-04Tak
  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ogłasza nabór na stanowisko

specjalista ds. laboratoryjnych

w Zakładzie Zaburzeń Krzepnięcia Krwi

 

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należało będzie
w szczególności:

 

 • Planowanie, wykonywanie eksperymentów naukowych oraz opracowywanie i analiza wyników metodami statystycznymi.
 • Nadzorowanie transportu i wykorzystania zwierząt w badaniach.
 • Przygotowywanie próbek oraz wykonywanie pomiarów oksygraficznych i cytometrycznych oraz innych pomiarów technikami biochemicznymi i biofizycznymi (ELISA, Western blot, spektrofotometria, spektrofluorymetria).
 • Zabezpieczanie próbek do dalszych analiz, ewidencjonowanie próbek i kontrola porządku próbek magazynowych
  w zamrażarkach.
 • Współprowadzenie hodowli zwierzęcych i ludzkich linii komórkowych.
 • Pobieranie tkanek, wykonywanie iniekcji dożylnych, dootrzewnowych i podskórnych zwierzętom laboratoryjnym.
 • Sporządzanie na bieżąco raportów z uzyskanych wyników.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych oryginalnych i przeglądowych w języku angielskim.
 • Przygotowywanie prezentacji ustnych i plakatów w języku polskim i angielskim.

                                                

  Wymagania:

   
 • preferowane wykształcenie wyższe III stopnia (doktor) - biologia, biotechnologia (uniwersytety, uniwersytety techniczne), weterynaria,
 • preferowane doświadczenie (2 lata) w laboratorium naukowo-badawczym o profilu biochemicznym, biofizycznym, biomedycznym w tym w pomiarach immunochemicznych typu ELISA, Western blot
 • aktualne uprawnienia do planowania i wykonywania eksperymentów oraz uśmiercania  zwierząt laboratoryjnych lub gotowość do wyrobienia takich uprawnień zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • język angielski – B1/B2,
 • obsługa podstawowego sprzętu (phmetry, spektrofotometry, fluorymetry),
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy,
 • nastawienie na cele,
 • praca zespołowa,
 • pasje naukową i kreatywność.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę w wymiarze ½ etatu czasu pracy, na czas określony 1.10.2016 r. – 30.06.2018 r. w projekcie „Farmakoterapia śródbłonka naczyniowego i aktywacji płytek krwi zależna od prostacykliny, tlenku azotu i tlenku węgla – nowa strategia w zapobieganiu przerzutowości nowotworowej",
 • atrakcyjne środowisko pracy,
 • rozwój zawodowy,
 • miłą atmosferę w miejscu pracy.

 

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres:
praca@umed.lodz.pl
Odpowiemy tylko na wybrane oferty!

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jaki i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych w Uczelni, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)". Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź). Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane jedynie w zakresie i celu  niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

2016-08-162016-09-04Tak
  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ogłasza nabór na stanowisko

asystenta
w Centrum Symulacji Medycznych

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie należało
w szczególności:

 

 • prowadzenie i koordynowanie zajęć z zakresu symulacji medycznej,
 • koordynowanie i prowadzenie zajęć metodą symulacji medycznej,
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych ( prezentacje multimedialne, konspekty zajęć, scenariusze symulacyjne, materiały do ćwiczeń),
 • przygotowywanie i prowadzenie egzaminów praktycznych,
 • organizowanie szkoleń dla pracowników Uczelni (medyczne, symulacji medycznej, ewaluacyjne),
 • nadzorowanie postępów edukacyjnych uczestników szkoleń,
 • mentoring edukacyjny,
 • opracowywanie tematyki zajęć we współpracy z ekspertami krajowymi i zagranicznymi,
 • organizacja zawodów symulacyjnych,
 • przygotowywanie zespołów do udziału w wewnętrznych i międzyuczelnianych zawodach symulacyjnych.

   

  Wymagania:

   
 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: lekarskim, pielęgniarstwa i położnictwa lub ratownictwa medycznego,
 • stopień naukowy doktora,
 • min. 3 letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej,
 • min. 2 letnie zatrudnienie w jednostce ochrony zdrowia,
 • udokumentowane ukończenie szkolenia z symulacji medycznej,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point), Internetu, baz danych oraz urządzeń biurowych,
 • doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych,
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • rzetelność,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • pożądana umiejętność obsługi mediów społecznościowych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę na cały etat,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • atrakcyjne środowisko pracy,
 • rozwój zawodowy.

 

 

CV wraz z listem motywacyjnym
proszę przesyłać na adres:
praca@umed.lodz.pl do 11.09.2016 r.

Odpowiemy tylko na wybrane oferty!


Prosimy o dopisanie  klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych w Uczelni, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182)" . Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź). Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane jedynie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

2016-08-262016-09-11Tak
  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ogłasza nabór na stanowisko

specjalisty ds. planowania finansowego
w Dziale Księgowości

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie należało
w szczególności:

 

 • przygotowywanie danych i propozycji budżetów dla jednostek administracyjnych,
 • przygotowywanie i sporządzanie analiz kosztów i przychodów,
 • sporządzanie okresowych analiz z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
 • weryfikowanie środków finansowych z działalności naukowo-badawczej,
 • weryfikowanie zgodności wydatkowania środków z posiadanymi budżetami,
 • zbieranie i przygotowywanie danych do opracowywania planu rzeczowo-finansowego,
 • zbieranie i przygotowywanie danych do wieloletniego projektu budżetowego.

   

  Wymagania:

   
 • wykształcenie wyższe stopnia I (licencjat) na kierunku: ekonomia, statystyka, ekonometria, matematyka stosowana, finanse i bankowość,
 • min. 2 letnie doświadczenie w obszarze : planowania, analizy danych finansowych, księgowości,
 • znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych oraz zasad sporządzania planu przychodów i kosztów,
 • znajomość obsługi programów Word, Excel,
 • komunikatywność,
 • rzetelność,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność analitycznego i prognostycznego myślenia,
 • umiejętność  interpretacji i stosowania przepisów prawnych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę na cały etat,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • atrakcyjne środowisko pracy,
 • rozwój zawodowy.

 

 

CV wraz z listem motywacyjnym
proszę przesyłać na adres:
praca@umed.lodz.pl do 12.09.2016 r.

Odpowiemy tylko na wybrane oferty!


Prosimy o dopisanie  klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych w Uczelni, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182)" . Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź). Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane jedynie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

2016-08-302016-09-12Tak
  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ogłasza nabór na stanowisko

specjalista ds. obsługi nauki i dydaktyki

w Zakładzie Immunologii Doświadczalnej

 Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należało będzie
       w szczególności:

 • przygotowywanie zajęć praktycznych na zajęcia ze studentami,
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością dydaktyczną jednostki,
 • współuczestnictwo w prowadzeniu prac badawczych jednostki,
 • wyszukiwanie w bazach danych piśmiennictwa,
 • współuczestnictwo w analizie i opracowywaniu wyników badań,
 • współuczestnictwo w przygotowywaniu publikacji,
 • obsługa sprzętu multimedialnego na zajęciach ze studentami,
 • przygotowywanie zamówień na materiały biurowe, odczynniki, sprzęt laboratoryjny,
 • nadzór nad aparaturą badawczą,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych.                        

       Wymagania:

 • wykształcenie wyższe II stopnia (magisterskie) - biologia, mikrobiologia, biotechnologia, analityka medyczna, nauki o zdrowiu,
 • mile widziany doktorat,
 • min. 2 lata doświadczenia w laboratorium/pracowni naukowo-badawczej ( preferowany profil immunologiczno-mikrobiologiczny),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • dobra znajomość obsługi programów – Word, Excel,
 • znajomość technik biologii molekularnej,
 • umiejętność pracy w laboratorium naukowo-badawczym,
 • komunikatywność,
 • rzetelność,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy,

       Oferujemy:

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • atrakcyjne środowisko pracy,
 • rozwój zawodowy.

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres:
praca@umed.lodz.pl do 12.09.2016 r.
Odpowiemy tylko na wybrane oferty!

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jaki i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych w Uczelni, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)". Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź). Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane jedynie w zakresie i celu  niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

2016-08-302016-09-12Tak
  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ogłasza nabór na stanowisko

specjalista ds. obsługi nauki i dydaktyki

w Klinice Reumatologii

 

 

 Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należało będzie
       w szczególności:

 • opracowywanie metodologii hodowli synowiocytów,
 • zabezpieczanie materiału biologicznego,
 • prowadzenie hodowli komórkowych,
 • prowadzi oznaczenia za pomocą cytometrii przepływej, Western Blott, immunoenzymatycznych, RT-CPR,

       Wymagania:

 • wykształcenie wyższe II stopnia (magisterskie) - biologia, mikrobiologia, biotechnologia, analityka medyczna,
 • min. 2 lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych (prowadzenie izolacji komórek, hodowli komórkowych,  wykonywanie badań ELISA RT-PCR, badań immunohistochemicznych),
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • dobra znajomość obsługi programów – Word, Excel,
 • znajomość cytometrii przepływowej,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • komunikatywność,
 • rzetelność,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy,

       Oferujemy:

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • atrakcyjne środowisko pracy,
 • rozwój zawodowy.

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres:
praca@umed.lodz.pl do 16.09.2016 r.
Odpowiemy tylko na wybrane oferty!

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jaki i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych w Uczelni, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)". Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź). Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane jedynie w zakresie i celu  niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

2016-09-022016-09-16Tak
  

​Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ogłasza nabór na stanowisko

samodzielny referent ds. administracyjnych

w Centrum Nauczania Języków Obcych

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należało będzie
w szczególności:

 • Analiza system UXP pod kątem specyfiki jednostki i przekazywanie uwag dotyczących dostosowania systemu oraz wprowadza dane do systemu UXP.
 • Ewidencjonowanie godzin dydaktycznych realizowanych przez jednostkę.
 • Kontrolowanie indywidualnych kart wykonania godzin dydaktycznych przez pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz UCP.
 • Przygotowywanie dokumentów do wypłaty za przeprowadzone godziny dydaktyczne.
 • Zbieranie danych dotyczących faktycznego wykonania pensum dydaktycznego oraz kontrolowanie stanu faktycznego pensum dydaktycznego z planami zajęć przygotowywanymi przez Dziekanaty i jednostką odpowiedzialną za planowanie dydaktyki.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie ogólne,
 • 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku w obszarze administracja, obsługa klienta,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • biegła znajomość obsługi programów: Excel, Word, Power Point,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę w wymiarze 3/4 etatu na czas zastępstwa,
 • bogaty pakiet socjalny : „wczasy po gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie aktywności sportowej i sporo innych benefitów
 • uczestnictwo w szkoleniach zawodowych,
 • miłą atmosferę w miejscu pracy. 

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres:
praca@umed.lodz.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jaki i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych w Uczelni, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)".Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź). Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane jedynie w zakresie i celu  niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

2016-10-182016-10-26Tak
  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ogłasza nabór na stanowisko

specjalista ds. laboratoryjnych

w Zakładzie Zaburzeń Krzepnięcia Krwi

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należało będzie
w szczególności:

 • Wykonywanie eksperymentów z wykorzystaniem fluorescencyjnej mikroskopii przyżyciowej.
 • Prepratyka białek płytek krwi metodami immunoprecypitacji i pochodnymi.
 • Ocena stopnia glikacji białek metodami ELISA.
 • Przygotowywanie próbek do rozdziałów 2D oraz ocena stopnia glikacji białek metodami chromatografii powinowactwa i pochodnymi we współpracy z Centralnym Laboratorium.
 • Prowadzenie hodowli komórkowych.
 • Sporządzanie bieżących raportów z uzyskanych wyników.
 • Przygotowywanie publikacji oryginalnych i przeglądowych w języku angielskim.
 • Przygotowywanie prezentacji w języku polskim i angielskim.

 Wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe II stopnia - biologia, biotechnologia (uniwersytety, uniwersytety techniczne),
 • preferowane doświadczenie (2 lata) w laboratorium naukowo-badawczym o profilu biochemicznym, biofizycznym, biomedycznym, w tym:
  • doświadczenie w pracy ze zwierzętami;
  • z technikami mikroskopowymi,
  • w prowadzeniu hodowli komórkowych.
 • aktualne uprawnienia do planowania i wykonywania eksperymentów oraz uśmiercania  zwierząt laboratoryjnych,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość metod analizy obrazu oraz technik biologii molekularnej,
 • język angielski – B1/B2,
 • znajomość podstawowych metod analizy statystycznej,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy,
 • nastawienie na cele,
 • praca zespołowa,
 • pasje naukową i kreatywność.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  na czas określony do 1.04.2018 r. w projekcie naukowym „Maestro",
 • atrakcyjne środowisko pracy,
 • rozwój zawodowy,
 • miłą atmosferę w miejscu pracy.

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres:
praca@umed.lodz.pl
Odpowiemy tylko na wybrane oferty!

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jaki i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych w Uczelni, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)". Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź). Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane jedynie w zakresie i celu  niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

2016-10-032016-10-08Tak
  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ogłasza nabór na stanowisko

technik ds. obsługi nauki i dydaktyki

w Zakładzie Mikrobiologii i Laboratoryjnej Immunologii Medycznej

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należało będzie
w szczególności:

 • Przygotowanie podłoży standardowych oraz niestandardowych do hodowli grzybów i bakterii.
 • Sporządzanie odczynników, barwników, roztworów, naważek.
 • Obsługa aparatury do mycia i dezynfekcji.
 • Obsługa sterylizatorów i autoklawów.
 • Przygotowywanie odzieży ochronnej do laboratorium i na ćwiczenia praktyczne ze studentami.
 • Prowadzenie dokumentacji wykonywanych czynności.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie ogólne,
 • mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu pożywek mikrobiologicznych,
 • umiejętność obsługi autoklawów oraz sterylizatorów pod wysokim napięciem,
 • biegła znajomość obsługi programów: Excel, Word, Power Point,
 • komunikatywność,
 • rzetelność,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • bogaty pakiet socjalny : „wczasy po gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie aktywności sportowej i sporo innych benefitów,
 • miłą atmosferę w miejscu pracy. 

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres:
praca@umed.lodz.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jaki i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych w Uczelni, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)".Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź). Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane jedynie w zakresie i celu  niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

2016-10-032016-10-16Tak
  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko
specjalisty ds. obsługi nauki i dydaktyki
w projekcie "Automated glucose control at home for people with chronic disease" – acronim "CLOSE"

realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi jako partnera Knowledge and Innovation Community (KIC-Partner Code 0132) - European Institute of Innovation & Technology (EIT)

- zatrudnienie w Klinice Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii – pół etatu

i w Klinice Diabetologii i Chorób Przemiany Materii – pół etatu

 

Liczba stanowisk: 1 stanowisko na pełen etat

Czas zatrudnienia:  12 miesięcy  z możliwością przedłużenia na czas trwania projektu, przewidywany do czerwca 2020

Data rozpoczęcia pracy: październik-listopad 2016

Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie.

Oczekiwania wobec kandydata:

 1. Ukończone studia medyczne na wydziale lekarskim (mogą również aplikować studenci wydziału lekarskiego, którzy ukończą studia w roku akademickim 2016/2017) lub studia magisterskie w zakresie zdrowia publicznego,  pielęgniarstwa i kierunków pokrewnych lub studia magisterskie w zakresie nauk biologicznych, aparatury medycznej lub biotechnologii.
 2. Zainteresowanie nowoczesnymi technologiami stosowanymi w medycynie, w szczególności w diabetologii i telemedycynie.
 3. Silna motywacja do pracy m.in. naukowej i dydaktycznej oraz umiejętność organizacji pracy.
 4. Umiejętność przygotowywania tekstów, m.in. medycznych, oraz materiałów dydaktycznych w języku polskim i angielskim.
 5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2).
 6. Umiejętność obsługi programów pakietu Office.

Dodatkowe atuty kandydata:

 1. Znajomość języka angielskiego potwierdzona egzaminem międzynarodowym.
 2. Doświadczenie w pracy z pacjentami chorymi na cukrzycę.
 3. Znajomość podstaw analizy statystycznej i posiadanie co najmniej podstawowych umiejętności w zakresie pracy z bazami danych biomedycznych.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. CV z opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia i dorobku, m.in. naukowego.
 2. List motywacyjny w języku angielskim
 3. Dokumenty poświadczające wykształcenie (kandydatów z doświadczeniem zawodowym krótszym niż 5 lat prosimy o dostarczenie dodatkowo dokumentu potwierdzającego oceny uzyskane w trakcie studiów).
 4. Referencje lub opinie z poprzednich miejsc pracy, jeśli kandydat jest w ich posiadaniu.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres mailowy: beata.mianowska@umed.lodz.pl

Termin przesyłania zgłoszeń: do dnia 4 listopada 2016.

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać pocztą elektroniczną lub telefonicznie: beata.mianowska@umed.lodz.pl, 42 61 77 750 (753); katarzyna.cypryk@umed.lodz.pl,  42 201 43 50.

Odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia. Nie zapewniamy zwrotu przekazanych dokumentów.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jaki i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych w Uczelni, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)". Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź). Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane jedynie w zakresie i celu  niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

2016-10-112016-11-04Tak
  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
poszukujemy osób do realizacji zadań w projekcie
„Farmakoterapia śródbłonka naczyniowego aktywacji płytek krwi zależna od prostacykliny, tlenku azotu i tlenku węgla – nowa strategia w zapobieganiu przerzutowości nowotworowej" „METENDOPHA" (StrategMed) finansowanym przez NCBiR.

- w Zakładzie Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Katedry Nauk Biomedycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi –
umowa zlecenie

 

Czas realizacji projektu:  od listopada 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku

Forma: umowa zlecenie

Oczekiwania wobec kandydata:

 1. Wykształcenie wyższe, tytuł doktora. Preferowanie kierunki: biologia, biotechnologia.
 2. Minimum 10-letnie doświadczenie w pracy badawczej w laboratorium o profilu biofizycznym, biochemicznym, biomedycznym.
 3. Umiejętność obsługi oksygrafu Oroboros z użyciem różnych modułów aparatu. Umiejętność pobierania tkanek od zwierząt laboratoryjnych oraz planowania eksperymentów naukowych wraz z analizowaniem uzyskanych wyników metodami statystycznymi. Posiadanie aktualnych uprawnień do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi.
 4. Mile widziana umiejętność prowadzenia hodowli linii komórkowych in vitro pochodzenia zwierzęcego i ludzkiego.

Dodatkowe atuty kandydata:

 1. Samodzielność w pracy naukowej, odpowiedzialność, terminowość, dokładność, zdolność samodzielnego planowania pracy.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. CV z opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia i dorobku, m.in. naukowego.
 2. List motywacyjny

Aplikacje prosimy przesyłać na adres mailowy: kamil.karolczak@umed.lodz.pl

Odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia. Nie zapewniamy zwrotu przekazanych dokumentów.

2016-10-242016-11-06Tak
  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
poszukujemy osób do realizacji zadań w projekcie
„Farmakoterapia śródbłonka naczyniowego aktywacji płytek krwi zależna od prostacykliny, tlenku azotu i tlenku węgla – nowa strategia w zapobieganiu przerzutowości nowotworowej" „METENDOPHA" (StrategMed) finansowanym przez NCBiR.
 w Zakładzie Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Katedry Nauk Biomedycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – umowa zlecenie

 

Czas realizacji projektu:  od listopada 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku

Forma: umowa zlecenie

Oczekiwania wobec kandydata:

 1. Wykształcenie wyższe, stopień magistra. Preferowanie kierunki: biologia, biotechnologia.
 2. Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy badawczej w laboratorium o profilu biofizycznym, biochemicznym, biomedycznym.
 3. Umiejętność obsługi oksygrafu Oroboros z użyciem różnych modułów aparatu. Umiejętność pobierania tkanek od zwierząt laboratoryjnych. Posiadanie aktualnych uprawnień do pracy na zwierzętach laboratoryjnych.
 4. Umiejętność prowadzenia hodowli linii komórkowych in vitro pochodzenia zwierzęcego i ludzkiego.

Dodatkowe atuty kandydata:

 1. Samodzielność w pracy naukowej, odpowiedzialność, terminowość, dokładność, zdolność samodzielnego planowania pracy.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. CV z opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia i dorobku, m.in. naukowego.
 2. List motywacyjny

Aplikacje prosimy przesyłać na adres mailowy: kamil.karolczak@umed.lodz.pl

Odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia. Nie zapewniamy zwrotu przekazanych dokumentów.

 

2016-10-242016-11-06Tak
  

 

Programista - Młodszy Developer ds. procesów
w Centrum Kompetencji Procesowych

Co on będzie robił?

Najważniejsze to samodzielne rządy w zakresie tworzenia procesów
w narzędziach informatycznych na podstawie dokumentacji analitycznej, czyli budowanie przepływu procesów, reguł decyzyjnych, formularzy oraz  dedykowanych baz danych.

Drugi kluczowy obszar to twórczość własna w zakresie tworzenia rozwiązań przechowywania danych merytorycznych, przeprowadzanie testów wewnętrznych, optymalizacja kodu tworzonych procesów i aplikacji procesowych.

Trzeci obszar to modyfikowanie i nadzorowanie tak, żeby wszystko chodziło jak trzeba w zakresie aplikacji procesowych i żeby użytkownik końcowy był zadowolony :)

Aby wykonywać te zadania wystarczy…

Wiedza, którą można nabyć kończąc kierunki informatyczne.

Umiejętność programowania JavaScript oraz programowania obiektowego.

Znajomość środowisk developerskich.

Chęci, które docenimy inwestycją w Ciebie.

Odrobina cierpliwości, bo użytkownik końcowy nie jest programistą, ale też jest fajny :)

 

Co możemy zagwarantować w zamian za solidną pracę:

 • Szkolenia i wprowadzenie w merytoryczne aspekty, które wyposażą Cię
  w  niezbędne umiejętności i wiedzę.
 • Stałe zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Bogate zaplecze socjalne: „wczasy po gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie aktywności sportowej i sporo innych benefitów.
 • Zgrany zespół, który wymienia się pomysłami, a które szef zauważa
  i docenia.
 • Motywacyjny system wynagrodzeń.
 • Jasną ścieżkę kariery.
 • Udział w ciekawych projektach ze względu na prężenie działającą i nadal rozwijającą się strukturę IT.
 • Pracodawcę, który szanuje i przestrzega praw pracownika.

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres: praca@umed.lodz.pl

Odpowiemy tylko na wybrane oferty!

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jaki i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych w Uczelni, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)".

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź). Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane jedynie w zakresie i celu  niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

2016-11-092016-12-04Tak
  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ogłasza nabór na stanowisko

Technik ds. obsługi nauki i dydaktyki

w Zakładzie Technologii Postaci Leku

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należało będzie
w szczególności:

 

 • Uczestnictwo w pracach naukowo-badawczych realizowanych w Zakładzie:
  • opracowuje wyniki badań w zakresie statystyki opisowej,
  • przygotowanie prezentacji
  • zapewnienia obsługę techniczną - przygotowywanie odczynników i aparatury.
 • Zapewnienie obsługi technicznej zajęć ze studentami oraz dostarczanie chemikaliów, odczynników i sprzętu laboratoryjnego.
 • Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Zakładu i miejscach prowadzonych ćwiczeń
  i badań laboratoryjnych.
 • Zapewnienie czystości, sprawności i kompletności sprzętu laboratoryjnego oraz obsługa aparatury laboratoryjna i naukowo-badawczą.
 • Ewidencja, przechowywanie i utylizacja odczynników i surowców oraz aktualizacja kart charakterystyk.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie ze specjalizacją: chemia, kosmetologia, farmacja, biologia,
 • znajomość chemii ogólnej i surowcowej,
 • biegła znajomość obsługi programów: Excel, Word, Power Point,
 • komunikatywność,
 • rzetelność,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • bogaty pakiet socjalny : „wczasy po gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie aktywności sportowej i sporo innych benefitów,
 • miłą atmosferę w miejscu pracy. 

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres:
praca@umed.lodz.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jaki i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych w Uczelni, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)".Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź). Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane jedynie w zakresie i celu  niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

2016-11-092016-11-20Tak
  

OFERTA W PROJEKCIE BADAWCZYM

Nazwa stanowiska: Doktorant

Dziedzina: Biologia medyczna

Sposób wynagradzania: Stypendium

Liczba ofert pracy:  4

Kwota stypendium: 3500 zł netto miesięcznie (stypendium jest nieopodatkowane)

Data rozpoczęcia pracy:  01.02.2017

Okres zatrudnienia: 01.02.2017-31.11.2019

Instytucja (zakład/instytut/wydział/uczelnia/instytucja, miasto):

Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi

Katedra Nauk Biomedycznych

Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Imię i nazwisko laureata kierującego projektem: prof. dr hab. Cezary Watała

Tytuł projektu:

Dual purinoreceptor-dependent approach to prevent thromboembolic events dependent on blood platelets and endothelium – approaches based on animal and cellular models (Strategia dwutorowej, zależnej od  purynoreceptorów, modulacji aktywacji i reaktywności płytek krwi do ograniczania ryzyka zatorowości naczyń krwionośnych, zależnego od płytek krwi i śródbłonka naczyniowego  - badania z wykorzystaniem modeli komórkowych i zwierzęcych)

Opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie nowej koncepcji obejścia oporności na niektóre leki przeciwpłytkowe. Koncepcja ta ma polegać na działaniu na dwie różne grupy receptorów purynergicznych. Na początku realizacji projektu, w badaniach in vitro, zostaną wyłonione związki o największej aktywności biologicznej. Zostaną one  następnie poddane bardziej szczegółowej charakterystyce w kolejnych etapach zakończonych badaniami in vivo. W projekcie będą wykorzystywane podstawowe techniki biologii molekularnej oraz zaawansowane badania z wykorzystaniem modeli zwierzęcych. Projekt będzie realizowany w okresie od 12.2016 do 11.2019. W tym czasie, w projekcie zostanie nowozatrudnionych 7 naukowców. Część zadań będzie wykonywana we współpracy z badaczami z placówek zagranicznych. Młodzi naukowcy realizujący projekt będą mieli możliwość odbycia szkoleń, a także krótkich staży badawczych w instytucjach partnerów zagranicznych. Całkowita suma finansowania projektu to 3 500 000 zł.

Zadania badawcze:

 1. Synteza ligandów niedostępnych komercyjnie
 2. Badania przesiewowe (badania na płytkach krwi)
 3. Badania przesiewowe (komórki śródbłonka)
 4. Badania biologiczne II etapu (badania na płytkach krwi)
 5. Badania biologiczne II etapu (badania na komórkach śródbłonka naczyniowego)

Oczekiwania wobec kandydatów:

Stanowisko nr 1 i 2 (udział w zadaniach badawczych nr 2 i 4)

 1. Wymagane jest ukończenie studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich z dziedziny nauk przyrodniczych (preferencyjnie biologia molekularna, biochemia) lub medycznych (preferencyjnie biotechnologia medyczna).
 2. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym wdrożenie się w tematykę badawczą, przygotowanie publikacji i prezentacji naukowych w języku angielskim.
 3. Atutem kandydata będzie znajomość podstawowych technik laboratoryjnych, biologii molekularnej, a także metody cytometrii przepływowej i zasad hodowli komórkowych.
 4. Atutem kandydata będzie doświadczenie w pracy naukowej poparte udokumentowanym dorobkiem naukowym (autorstwo publikacji naukowych i prezentacji zjazdowych, nagrody i wyróżnienia naukowe).
 5. Atutem kandydata będzie podstawowe doświadczenie w pracy na modelach zwierzęcych (np. praca dyplomowa obejmująca badania na zwierzętach doświadczalnych).
 6. Atutem kandydata będzie znajomość metodologii zaplanowania badania naukowego oraz znajomość podstawowych metod analizy statystycznej.

Stanowisko nr 3 (udział w zadaniach badawczych nr 2 i 4)

 1. Wymagane jest ukończenie studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich z dziedziny nauk przyrodniczych (preferencyjnie biologia molekularna, biochemia) lub medycznych (preferencyjnie biotechnologia medyczna).
 2. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym wdrożenie się w tematykę badawczą, przygotowanie publikacji i prezentacji naukowych w języku angielskim.
 3. Wymagane jest doświadczenie w pracy na modelach zwierzęcych (np. praca dyplomowa obejmująca badania na zwierzętach doświadczalnych).
 4. Atutem kandydata będzie znajomość podstawowych technik laboratoryjnych, biologii molekularnej, a także metody cytometrii przepływowej.
 5. Atutem kandydata będzie doświadczenie w pracy naukowej poparte udokumentowanym dorobkiem naukowym (autorstwo publikacji naukowych i prezentacji zjazdowych, nagrody i wyróżnienia naukowe).
 6. Atutem kandydata będzie znajomość metodologii zaplanowania badania naukowego oraz znajomość podstawowych metod analizy statystycznej

Stanowisko nr 4 (udział w zadaniach badawczych nr 3 i 5)

 1. Wymagane jest ukończenie studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich z dziedziny nauk przyrodniczych (preferencyjnie biologia molekularna, biochemia) lub medycznych (preferencyjnie biotechnologia medyczna).
 2. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym wdrożenie się w tematykę badawczą, przygotowanie publikacji i prezentacji naukowych w języku angielskim.
 3. Atutem kandydata będzie znajomość podstawowych technik laboratoryjnych, biologii molekularnej, biologii komórki, a także zasad hodowli komórkowej.
 4. Atutem kandydata będzie znajomość metod z zakresu biochemii białek, proteomiki i transkryptomiki, metod służących ocenie stopnia oddziaływań międzycząsteczkowych.
 5. Atutem kandydata będzie doświadczenie w pracy naukowej poparte udokumentowanym dorobkiem naukowym (autorstwo publikacji naukowych i prezentacji zjazdowych, nagrody i wyróżnienia naukowe).
 6. Atutem kandydata będzie znajomość metodologii zaplanowania badania naukowego oraz znajomość podstawowych metod analizy statystycznej.

Lista wymaganych dokumentów (dotyczy kandydatów na stanowiska 1-4)

 1. Curriculum vitae
 2. List motywacyjny
 3. Odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej (studia II stopnia, jednolite magisterskie lub równoważne).

Dodatkowe informacje o rekrutacji:

Rekrutacja będzie miała charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie, oceniane będą nadesłane zgłoszenia. Osoby, które będą spełniały wstępne kryteria rekrutacji w projekcie, zostaną zaproszone do drugiego etapu rekrutacji, którym będzie rozmowa kwalifikacyjna (rozmowa odbędzie się w Łodzi, w siedzibie Zakładu Zaburzeń Krzepnięcia Krwi). Przewidujemy, że rozmowy kwalifikacyjne będą się odbywać w terminie 5-16.12.2016. O szczegółowym terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie. Istnieje możliwość aplikowania w jednym zgłoszeniu na wszystkie 4 stanowiska doktorantów w projekcie, pod warunkiem spełniania opisanych wyżej wymagań stawianych kandydatom. Prosimy o obligatoryjne zaznaczenie w liście motywacyjnym, na które stanowisko aplikuje dany kandydat.

Adres przesyłania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:

beata.babska@umed.lodz.pl

Istnieje także możliwość (nie jest to obowiązkowe) przesłania wersji papierowej dokumentów na adres:

Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi

ul. Mazowiecka 6/8

92-216 Łódź

Termin nadsyłania zgłoszeń:

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 28.11.2016 roku

W razie dodatkowych pytań w sprawie rekrutacji proszę je kierować wyłącznie e-mailowo: marcin.rozalski@umed.lodz.pl

W nadsyłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)"

 

2016-11-092016-11-26Tak
  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ogłasza nabór na stanowisko

samodzielny referent ds. administracyjno-organizacyjnych

w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należało będzie
w szczególności:

 • Prowadzenie korespondencji i kontrolowanie obiegu dokumentów.         
 • Przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji związanej z konkursami nauczycieli akademickich na Radę Wydziału i Senat.      
 • Sporządzanie sprawozdań.
 • Współorganizowanie komisji kadrowych nauczycieli akademickich.         
 • Układanie planów zajęć dla studentów z zabezpieczeniem sal wykładowych.
 • Wydawanie zaświadczeń o odbytych studiach.      

Wymagania:

 • wykształcenie średnie ogólne,
 • 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku w obszarze administracja, obsługa klienta, szkolnictwo wyższe,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość Ustawy o Szkolnictwie Wyższym,
 • biegła znajomość obsługi programów: Excel, Word, Power Point,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • bogaty pakiet socjalny : „wczasy po gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie aktywności sportowej i sporo innych benefitów,
 • uczestnictwo w szkoleniach zawodowych,
 • miłą atmosferę w miejscu pracy. 

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres:
praca@umed.lodz.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jaki i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych w Uczelni, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)".Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź). Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane jedynie w zakresie i celu  niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

2016-11-092016-12-31Tak
  

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne, działające przy Klinice Immunologii, Reumatologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poszukuje kandydata

na stanowisko sekretarza biura Stowarzyszenia (wymiar zatrudnienia ½ etatu na umowę o pracę):

 

 

Oczekiwania wobec kandydata:

- wykształcenie wyższe

- silna motywacja do pracy oraz umiejętność organizacji pracy

- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu bardzo dobrym (poziom B2)

- umiejętność obsługi programów pakietu Office

- umiejętność obsługi stron internetowych

- umiejętność dokonywania przelewów bankowych drogą elektroniczną

 

Dodatkowe atuty kandydata:

- znajomość języka angielskiego potwierdzona egzaminem międzynarodowym

- doświadczenie na podobnym stanowisku

- umiejętności organizacyjne

- komunikatywność

- doświadczenie pracy w zespole

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

- CV z opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia

- List motywacyjny

- Dokumenty poświadczające wykształcenie

Aplikacje prosimy przesyłać na adres mailowy: bmw@csk.umed.lodz.pl

Termin przesyłania zgłoszeń: do dnia 7 listopada 2016.

 

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać pocztą elektroniczną lub telefonicznie:

42 675 73 80, 09

Odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia. Nie zapewniamy zwrotu przekazanych dokumentów.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jaki i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych w Uczelni, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)". Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne (ul. Pomorska 251 bud. C5, 92-213 Łódź). Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane jedynie w zakresie i celu  niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowiska pracy w Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne.​

2016-10-232016-11-07Tak
  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
poszukuje kandydatów na stanowisko
Specjalista ds. zarządzania jakością

Jeśli szukasz pracy stabilnej, ale nie monotonnej,

Jeśli masz doświadczenie w systemach ISO,

Jeśli chcesz się rozwijać wraz z jednostką,

Mamy ofertę właśnie dla Ciebie!

 

Twój zakres obowiązków mieścić będzie się w 3 obszarach:

1.     ISO:

Odpowiada za sprawność jednostki w systemie jakości  ISO.

2.     Administracja:

Dba o sprawność administracyjną jednostki w kontekście wewnętrznym (z Uczelnią) jak
i zewnętrznym (dostawcy, wykonawcy).

3.     Obsługa Klienta:

Odpowiada za obsługę klienta w zakresie: umów, marketingu, udzielania informacji zwrotnej, budowania relacji.

Słowo o miejscu pracy:

Zwierzętarnia Wydziału Farmaceutycznego w Łodzi jest dynamicznie rozwijającą się jednostką usługową świadczącą badania naukowe w zakresie normy ISO 10-993 (biokompatybilność) i projektach autorskich. Pion administracyjny liczy 3 osoby: Specjalista ds. Jakości-Kierownik Jakości (może Ty), Specjalista ds. zwierząt-Kierownik Techniczny (Lekarz Weterynarii), Sekretarka-wsparcie przy dokumentach. Zespół łącznie liczy 10 osób i jest zgraną grupą stawiającą na pierwszym miejscu dobre relacje w zespole. Obsługujemy rocznie 50 klientów wewnętrznych i zewnętrznych (w tym kilku z zagranicy) a liczba ta stale wzrasta.

Naszym celem jest obsługa w jak najwyższym standardzie jak największej liczby klientów. Obecnie kończymy wdrażać ISO a planujemy sięgnąć po GLP.

Jeśli nie brak Ci ambicji dołącz do nas!

Co możemy zagwarantować w zamian:

 • Szkolenia i wprowadzenie w merytoryczne aspekty, które wyposażą Cię w  niezbędną wiedzę.
 • Stałe zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Bogate zaplecze socjalne: „wczasy po gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie aktywności sportowej i sporo innych benefitów.
 • Zgrany zespół, który wymienia się pomysłami, a które szef zauważa i docenia.
 • Motywacyjny system wynagrodzeń.
 • Jasną ścieżkę kariery.
 • Pracodawcę, który szanuje i przestrzega praw pracownika.

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres: praca@umed.lodz.pl

Odpowiemy tylko na wybrane oferty!

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jaki i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych w Uczelni, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)". Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź). Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane jedynie w zakresie i celu  niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

2016-11-152016-12-10Tak
  

OFERTA PRACY W PROJEKCIE BADAWCZYM

Nazwa stanowiska: specjalista ds. laboratoryjnych

Dziedzina: Chemia medyczna

Sposób wynagradzania: Umowa o pracę

Liczba ofert pracy:  1

Wynagrodzenie:  5800 brutto.

Data rozpoczęcia pracy:  02.01.2017

Okres zatrudnienia: 02.01.2017-30.06.2017

Instytucja (zakład/instytut/wydział/uczelnia/instytucja, miasto):

Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi

Katedra Biologii Medycznej

Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Imię i nazwisko laureata kierującego projektem: prof. dr hab. Cezary Watała

Tytuł projektu:

Dual purinoreceptor-dependent approach to prevent thromboembolic events dependent on blood platelets and endothelium – approaches based on animal and cellular models (Strategia dwutorowej, zależnej od  purynoreceptorów, modulacji aktywacji i reaktywności płytek krwi do ograniczania ryzyka zatorowości naczyń krwionośnych, zależnego od płytek krwi i śródbłonka naczyniowego  - badania z wykorzystaniem modeli komórkowych i zwierzęcych)

Opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie nowej koncepcji obejścia oporności na niektóre leki przeciwpłytkowe. Koncepcja ta ma polegać na działaniu na dwie różne grupy receptorów purynergicznych. Na początku realizacji projektu, w badaniach in vitro, zostaną wyłonione związki o największej aktywności biologicznej. Zostaną one  następnie poddane bardziej szczegółowej charakterystyce w kolejnych etapach zakończonych badaniami in vivo. W projekcie będą wykorzystywane podstawowe techniki biologii molekularnej oraz zaawansowane badania z wykorzystaniem modeli zwierzęcych. Projekt będzie realizowany w okresie od 12.2016 do 11.2019. W tym czasie, w projekcie zostanie nowozatrudnionych 7 naukowców. Część zadań będzie wykonywana we współpracy z badaczami z placówek zagranicznych i polskich. Młodzi naukowcy realizujący projekt będą mieli możliwość odbycia szkoleń, a także krótkich staży badawczych w instytucjach partnerów zagranicznych. Całkowita suma finansowania projektu to 3 500 000 zł.

Zadania badawcze: Kandydat będzie brał udział w następujących zadaniach badawczych:

 1. Synteza ligandów receptorów adenozynowych niedostępnych komercyjnie
 2. Modelowanie molekularne


 

Oczekiwania wobec kandydata:

 1. Wymagane jest posiadanie stopnia doktora nauk chemicznych uzyskanego nie wcześniej niż w roku 2011.
 2. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowanie publikacji i prezentacji naukowych w języku angielskim.
 3. Doświadczenie w zakresie syntezy organicznej szczególnie związków heterocyklicznych lub zawierających taki komponent.
 4. Dobra znajomość metod analitycznych zarówno chromatograficznych (HPLC, FLC, TLC) jak i instrumentalnych: spektroskopia UV-Vis, FT-IR, CD, 1H, 13C  NMR zarówno w wersji 1D jak i 2D, MS.
 5. Doświadczenie w zakresie projektowania leków in silico i modelowania molekularnego oraz    znajomość baz danych takich jak PDB (Protein Data Bank), EMBL PDBe, molinspiration i podobnych.
 6. Znajomość programów komputerowych stosowanych w chemii obliczeniowej takich jak, SwissDock, Chimera UCSF, Autodock, Hyperchem, ChemDraw Office.
 7. Atutem kandydata jest duże doświadczenie w pracy naukowej poparte udokumentowanym dorobkiem naukowym (autorstwo publikacji naukowych, nagrody naukowe).

Lista wymaganych dokumentów:

 1. Curriculum vitae
 2. List motywacyjny
 3. Odpis dyplomu nadania stopnia doktora
 4. Opis dorobku naukowego (spis publikacji i podstawowe wskaźniki naukometryczne)

Dodatkowe informacje o rekrutacji:

Rekrutacja ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie oceniane będą nadesłane zgłoszenia. Osoby, które będą spełniały wstępne kryteria rekrutacji w projekcie, zostaną zaproszone do drugiego etapu rekrutacji, którym będzie rozmowa kwalifikacyjna (rozmowa odbędzie się w Łodzi, w siedzibie Zakładu Zaburzeń Krzepnięcia Krwi). Przewidujemy, że rozmowy kwalifikacyjne będą się odbywać w terminie 5-16.12.2016. O szczegółowym terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie.

Adres przesyłania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:

beata.babska@umed.lodz.pl

Istnieje także możliwość (nie jest to obowiązkowe) przesłania wersji papierowej dokumentów na adres:

Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi

ul. Mazowiecka 6/8

92-216 Łódź

Termin nadsyłania zgłoszeń:

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 28.11.2016 roku

W razie dodatkowych pytań w sprawie rekrutacji proszę je kierować wyłącznie e-mailowo: marcin.rozalski@umed.lodz.pl

W nadsyłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)"

 

2016-11-172016-11-28Tak
  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ogłasza nabór na stanowisko

Instruktor

w Centrum Symulacji Medycznych

         Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należało będzie
         w szczególności:

 • Udział w tworzeniu scenariuszy do zajęć w Centrum symulacji Medycznych.
 • Udział w przygotowaniu sylabusów do zajęć w CSM.
 • Prowadzenie zajęć i kursów w CSM.
 • Realizacja działań mających na celu wdrożenie Programu Rozwojowego Uczelni
 • Doskonalenie procesu nauczania z zastosowaniem symulacji medycznej po przez wdrażanie odpowiednich metod, modeli i sposobów nauczania zgodnych ze strategią unowocześniania procesu kształcenia opartego o umiejętności.                                       

  Wymagania:
 • wykształcenie wyższe II stopnia (magister) na kierunku: lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo lub ratownictwo medyczne,
 • min. 1 rok udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej lub kursów medycznych,
 • min. 1 rok udokumentowanego zatrudnienia w jednostce ochrony zdrowia,
 • szkolenie medyczne typu : ALS, EPLS, ITLS,
 • język angielski – A2/B1,
 • bardzo dobra znajomość obsługi baz danych oraz programów: Word, Excel, Power Point,
 • komunikatywność,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy,
 • praca zespołowa,
 • otwartość na nowe rozwiązania technologiczne i dydaktyczne.

 

        Oferujemy:

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy w projekcie „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi" (POWER. 05.03.00-00-0012/15),
 • atrakcyjne środowisko pracy,
 • rozwój zawodowy,
 • miłą atmosferę w miejscu pracy.

 

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres:
praca@umed.lodz.pl
Odpowiemy tylko na wybrane oferty!

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jaki i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych w Uczelni, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)". Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź). Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane jedynie w zakresie i celu  niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

2016-11-232016-12-11Tak
  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ogłasza nabór na stanowisko

Technik symulacji

w Centrum Symulacji Medycznych

 

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należało będzie
w szczególności:

 • Przygotowanie sal CSM do zajęć oraz egzaminów.
 • Obsługa techniczna zajęć symulacyjnych, egzaminów zawodów symulacyjnych oraz eventów organizowanych w CSM.
 • Wsparcie techniczne prowadzących zajęcia.

                                                

  Wymagania:
 • wykształcenie wyższe I stopnia (licencjat) kierunek: lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia,  ratownictwo medyczne lub pokrewne,
 • obsługa programów – Word, Excel Power Point w stopniu dobrym,
 • obsługa baz danych,
 • znajomość języka angielskiego (A2/B1),
 • dodatkowym atutem będzie:  szkolenie medyczne typu: ALS, EPLS, ITLS  oraz doświadczenie w jednostce ochrony zdrowia,
 • komunikatywność,
 • umiejętność przekazywania wiedzy,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy,
 • praca zespołowa,
 • otwartość na nowe rozwiązania technologiczne i dydaktyczne.

 

         Oferujemy:

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy w projekcie „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi" (POWER. 05.03.00-00-0012/15),
 • atrakcyjne środowisko pracy,
 • rozwój zawodowy,
 • miłą atmosferę w miejscu pracy.

 

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres:
praca@umed.lodz.pl
Odpowiemy tylko na wybrane oferty!

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego, jaki i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych w Uczelni, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182)". Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź). Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane jedynie w zakresie i celu  niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowiska pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

2016-11-292016-12-18Tak
1 - 30Dalej