Od:                                              Witold Kozakiewicz

Wysłano:                                  24 października 2016 15:30

Do:                                              'cppc@cppc.gov.pl'

DW:                                            Jarosław Horodecki

Temat:                                       Prośba o zamieszczenie ogłoszenia o publicznej prezentacji projektu w ramach POPC poddziałanie 2.3.1

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi informuje o publicznej prezentacji założeń projektu pt. „ScienceCloud” - Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” przygotowywanego w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 2.3, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

 

Informacje o naborze do konkursu są  dostępne na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod adresem: https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/popc_2-3-1_nauka_2016/

 

Prezentacja odbędzie się w dniu 08.11.2016 roku w budynku Strefy Wiedzy i Innowacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2 sala 3.02 o godzinie 10.00

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres projekty@umed.lodz.pl do dnia 04.11.2016. W treści zgłoszenia prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu kontaktowego  oraz nazwy i adresu reprezentowanej instytucji.

 

 

mgr inż. Witold Kozakiewicz

Dyrektor Centrum Informacyjno-Bibliotecznego

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2 tel. (42)2725402