Logowanie
| | | |
wersja dla słabowidzących

     Uniwersytet Medyczny w Łodzi to jedna z największych uczelni medycznych w Polsce, której tradycja sięga lat 40-tych ubiegłego wieku. Obecnie na pięciu wydziałach i 15 kierunkach studiów kształci się ponad 8000 studentów. Uczelnia prowadzi również studia w języku angielskim, na których program lekarski, lekarsko-dentystyczny oraz studia doktoranckie realizuje ponad 400 obcokrajowców. Jej zaplecze kliniczne stanowią cztery szpitale, wysoko oceniane w ogólnopolskich rankingach.

Udział Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w życiu akademickim miasta i kraju jest znaczący. Uczelnia kształci przyszłych lekarzy i specjalistów z dziedzin medycznych i okołomedycznych, prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, a także świadczy usługi badawcze.

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi sukcesywnie zmienia się i rozszerza, uwzględniając przede wszystkim potrzeby rynku pracy oraz wytyczne Procesu Bolońskiego. Warunki kształcenia studentów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz prowadzenia badań naukowych są regularnie poprawiane. W nowoczesnym Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ulokowano unikatowe w skali kraju laboratoria naukowo-badawcze, a także multimedialne centrum stomatologiczne. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom architektonicznym oraz nowym technologiom, Centrum dostosowane jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych na najwyższym poziomie.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi pragnie być nie tylko naukowym liderem i uznaną Uczelnią, ale także ważnym ośrodkiem opiniotwórczym - miejscem, gdzie ścierają się różne postawy i poglądy, gdzie obowiązuje wolność słowa i myśli.

Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi określa strategiczne cele i kierunki rozwoju Uczelni na lata 2015-2020. Jest to dokument ramowy, punkt odniesienia dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu przy planowaniu działalności, który zapewni spójność wszystkich realizowanych projektów i inicjatyw.

Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest zgodna ze statutem Uczelni, a także z krajowymi oraz regionalnymi dokumentami strategicznymi.