Logowanie
wersja dla słabowidzących

szczegóły zamówienia

Przebudowa, remont, termomodernizacja i rozbudowa budynku C-2 na potrzeby dydaktyki w formule „zaprojektuj i wybuduj” wróć Wydrukj
Nazwa zamówienia Przebudowa, remont, termomodernizacja i rozbudowa budynku C-2 na potrzeby dydaktyki w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Sygnatura BZP/DUUE 52577-2017
Sygnatura własna ZP/15/2017
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Data zamieszczenia 2017-03-27
Termin składania ofert 2017-04-13 do 09:30

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 06-04-2017 r.html

Otwórz

Ogłoszenie.html

Otwórz

SIWZ.doc

Otwórz

zmodyfikowana SIWZ - 06-04-2017 r.doc

Otwórz

01 - ZP_15_2017 - załącznik nr 1 do siwz - formularz oferty.docx

Otwórz

02 - ZP_15_2017 - załącznik nr 2 do siwz - Program Funkcjonalno Uzytkowy.zip

Otwórz

03 - ZP_15_2017 - załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy.doc

Otwórz

04 - ZP_15_2017 - załącznik nr 4 do siwz - oświadczenie wstępne wykonawcy.docx

Otwórz

05 - ZP_15_2017 - załącznik nr 5 do siwz - wykaz robót.docx

Otwórz

06 - ZP_15_2017 - załącznik nr 6 do siwz - wykaz osób.docx

Otwórz

07 - ZP_11_2017 - załącznik nr 7 do siwz - oświadczenie o podatkach i opłatach lokalnych.docx

Otwórz

08 - ZP_15_2017 - załącznik nr 8 do siwz - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx

Otwórz