Logowanie
wersja dla słabowidzących

szczegóły zamówienia

Adaptacja pomieszczeń dla Zakładu Medycyny Sportowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” wróć Wydrukj
Nazwa zamówienia Adaptacja pomieszczeń dla Zakładu Medycyny Sportowej w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Sygnatura BZP/DUUE 48680-2017
Sygnatura własna ZP/11/2017
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Data zamieszczenia 2017-03-22
Termin składania ofert 2017-04-06 do 09:30

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie BZP.html

Otwórz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.html

Otwórz

01 - ZP_11_2017 - SIWZ.doc

Otwórz

02 - ZP_11_2017 - załącznik nr 1 do siwz - formularz oferty.docx

Otwórz

03 - ZP_11_2017 - załącznik nr 2 do siwz - opis przedmiotu zamówienia.docx

Otwórz

04 - ZP_11_2017 - załącznik nr 3 do siwz - wzór umowy.doc

Otwórz

05 - ZP_11_2017 - załącznik nr 4 do siwz - oświadczenie wstępne wykonawcy.docx

Otwórz

06 - ZP_11_2017 - załącznik nr 5 do siwz - wykaz robót.docx

Otwórz

06 - ZP_11_2017 - załącznik nr 6 do siwz - wykaz osób.docx

Otwórz

08 - ZP_11_2017 - załącznik nr 7 do siwz - oświadczenie o podatkach i opłatach lokalnych.docx

Otwórz

09 - ZP_11_2017 - załącznik nr 8 do siwz - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx

Otwórz

10 - ZP_11_2017 - OPZ - Załącznik nr 1 - Rzut architektoniczny - projekt adaptacji.pdf

Otwórz

11 - ZP_11_2017 - OPZ - Załącznik nr 2 - opinia sanitarna.pdf

Otwórz

12 - ZP_11_2017 - OPZ - Załącznik nr 3 - PFU.docx

Otwórz

13 - ZP_11_2017 - OPZ - Załącznik nr 4 - Inwentaryzacja wraz z lokalizacją przestrzeni adaptowanej.pdf

Otwórz

Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86. ust. 5 ustawy PZP.doc

Otwórz