Logowanie
wersja dla słabowidzących

szczegóły zamówienia

Wykonanie oznakowania terenu CKD Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zgodnie z projektem organizacji ruchu. wróć Wydrukj
Nazwa zamówienia Wykonanie oznakowania terenu CKD Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zgodnie z projektem organizacji ruchu.
Sygnatura BZP/DUUE 24339-2017
Sygnatura własna ZP/6/2017
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Data zamieszczenia 2017-02-13
Termin składania ofert 2017-02-28 do 12:30

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu.docx

Otwórz

ZMODYFIKOWANY SIWZ ZP_6_2017 Wykonanie oznakowania terenu CKD.doc

Otwórz

Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis do organizacji ruchu.pdf

Otwórz

Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Plan sytuacyjny.pdf

Otwórz

ZP_6_2017 załącznik nr 3 do SIWZ _ Zmodyfikowany Wzór umowy.doc

Otwórz