Logowanie
wersja dla słabowidzących

szczegóły zamówienia

Wykonanie projektu wymiany instalacji wod-kan i hydrantowej w Domu Studenta nr 1 przy ul. Lumumby 5 w Łodzi wróć Wydrukj
Nazwa zamówienia Wykonanie projektu wymiany instalacji wod-kan i hydrantowej w Domu Studenta nr 1 przy ul. Lumumby 5 w Łodzi
Sygnatura BZP/DUUE 581168-N-2017
Sygnatura własna ZP/59/2017
Rodzaj zamówienia usługi
Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Data zamieszczenia 2017-08-31
Termin składania ofert 2017-09-11 do 13:30
Opis

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu.docx

Otwórz

ZP_59_2017 - siwz.doc

Otwórz

ZP_59_2017 - załącznik nr 1 do siwz - formularz oferty.docx

Otwórz

ZP_59_2017 - załącznik nr 2 do siwz - opis przedmiotu zamówienia.docx

Otwórz

ZP_59_2017 - załącznik nr 3 do siwz - wzór umowy.doc

Otwórz

ZP_59_2017 - załącznik nr 4 do siwz - oświadczenie wstępne wykonawcy.docx

Otwórz

ZP_59_2017 - załącznik nr 5 do siwz - wykaz osób .docx

Otwórz

ZP_59_2017 - załącznik nr 6 do siwz - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx

Otwórz