Logowanie
wersja dla słabowidzących

szczegóły zamówienia

Usługa ekspercka w zakresie chemii agonistów i antagonistów receptorów purynergicznych obejmująca analizę literatury naukowej, modelowanie molekularne in silico oraz syntezę chemiczną, na potrzeby projektu „Dual purinoreceptor-dependent approach to prevent thromboembolic events dependent on blood platelets and endothelium – approaches based on animal and cellular models” realizowanego w ramach programu TEAM, będącego Projektem grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wróć Wydrukj
Nazwa zamówienia Usługa ekspercka w zakresie chemii agonistów i antagonistów receptorów purynergicznych obejmująca analizę literatury naukowej, modelowanie molekularne in silico oraz syntezę chemiczną, na potrzeby projektu „Dual purinoreceptor-dependent approach to prevent thromboembolic events dependent on blood platelets and endothelium – approaches based on animal and cellular models” realizowanego w ramach programu TEAM, będącego Projektem grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Sygnatura BZP/DUUE 543711-N-2017
Sygnatura własna ZP/41/2017
Rodzaj zamówienia usługi
Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Data zamieszczenia 2017-07-03
Termin składania ofert 2017-07-12 do 13:00
Opis

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o zam ZP_41_2017.docx

Otwórz

SIWZ ZP_41_2017.doc

Otwórz