Logowanie
wersja dla słabowidzących

szczegóły zamówienia

Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” remontu parkingu oraz izolacji ścian fundamentowych w budynku Rektoratu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy al. Kościuszki 4 wróć Wydrukj
Nazwa zamówienia Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” remontu parkingu oraz izolacji ścian fundamentowych w budynku Rektoratu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy al. Kościuszki 4
Sygnatura BZP/DUUE 536622-N-2017
Sygnatura własna ZP/40/2017
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Data zamieszczenia 2017-06-21
Termin składania ofert 2017-07-06 do 13:30
Opis

Dokumenty do pobrania

ogłoszenie o zamówieniu.htm

Otwórz

01 - ZP_40_2017 - SIWZ.doc

Otwórz

02 - ZP_40_2017 - załącznik nr 1 do siwz - formularz oferty.docx

Otwórz

03 - ZP_40_2017 - załącznik nr 2 do siwz - PFU.doc

Otwórz

04 - ZP_40_2017 - załącznik nr 2.1 do siwz - mapa 4144-6899_2016.dwg

Otwórz

05 - ZP_40_2017 - załącznik nr 3 do siwz - wzór umowy.doc

Otwórz

06 - ZP_40_2017 - załącznik nr 4 do siwz - oświadczenie wstępne wykonawcy.docx

Otwórz

07 - ZP_40_2017 - załącznik nr 5 do siwz - wykaz robót.docx

Otwórz

08 - ZP_40_2017 - załącznik nr 6 do siwz - oświadczenie o podatkach i opłatach lokalnych.docx

Otwórz

09 - ZP_40_2017 - załącznik nr 7 do siwz - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx

Otwórz