Logowanie
wersja dla słabowidzących

szczegóły zamówienia

Remont wybranych pomieszczeń w budynku 1b przy Pl. Hallera 1 w Łodzi wróć Wydrukj
Nazwa zamówienia Remont wybranych pomieszczeń w budynku 1b przy Pl. Hallera 1 w Łodzi
Sygnatura BZP/DUUE 530070-N-2017
Sygnatura własna ZP/38/2017
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Data zamieszczenia 2017-06-09
Termin składania ofert 2017-07-04 do 13:30

Dokumenty do pobrania

ogłoszenie o zamówieniu.htm

Otwórz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500001724.docx

Otwórz

ZP_38_2017 - Zmodyfikowana SIWZ.doc

Otwórz

03 - ZP_38_2017 - załącznik nr 2 do siwz - opis przedmiotu zamówienia.docx

Otwórz

04 - ZP_38_2017 - załącznik nr 2a do siwz - Projekt aranżacji i wizualizacji wnętrz.zip

Otwórz

06 - ZP_38_2017 - załącznik nr 2.2 do siw - kosztorys nakładczy budowlany - wybrane pokoje.ath

Otwórz

07 - ZP_38_2017 - załącznik nr 2.3 do siw - kosztorys nakładczy elektryczny - wybrane pokoje.ath

Otwórz

09 - ZP_38_2017 - załącznik nr 4 do siwz - oświadczenie wstępne wykonawcy.docx

Otwórz

10 - ZP_38_2017 - załącznik nr 5 do siwz - wykaz robót.docx

Otwórz

11 - ZP_38_2017 - załącznik nr 6 do siwz - oświadczenie o podatkach i opłatach lokalnych.docx

Otwórz

12 - ZP_38_2017 - załącznik nr 7 do siwz - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx

Otwórz

Detal ażurowej przegrody.jpg

Otwórz

opis do projektu aranżacji.pdf

Otwórz

Zmodyfikowany załącznik nr 2.1 do siw - kosztorys nakładczy aranżacja CNJO.ATH

Otwórz

ZP_38_2017 - Wymagania dla wyposażenia meblowego.doc

Otwórz

ZP_38_2017 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.html

Otwórz

ZP_38_2017 - załącznik nr 2.4 do siwz - kosztorys nakładczy elektryczny CNJO.ath

Otwórz

ZP_38_2017 - zmodyfikowany załącznik nr 1 do siwz - formularz oferty (1).docx

Otwórz

ZP_38_2017 - zmodyfikowany załącznik nr 3 do siwz - wzór umowy.doc

Otwórz

ZP_38_2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500001421.docx

Otwórz