Logowanie
wersja dla słabowidzących

szczegóły zamówienia

Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” remontu generalnego Domu Studenckiego nr III przy ul. Mazowieckiej 12/16 w Łodzi wróć Wydrukj
Nazwa zamówienia Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” remontu generalnego Domu Studenckiego nr III przy ul. Mazowieckiej 12/16 w Łodzi
Sygnatura BZP/DUUE 2017/S 102-203773
Sygnatura własna ZP/34/2017
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Data zamieszczenia 2017-05-30
Termin składania ofert 2017-07-06 do 13:00

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Otwórz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf

Otwórz

ZP_34_2017 - SIWZ.doc

Otwórz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2.pdf

Otwórz

Schemat wentylacji pożarowej.pdf

Otwórz

ZP_34_2017 - załącznik nr 01 do siwz - formularz oferty.docx

Otwórz

ZP_34_2017 - załącznik nr 02 do siwz - PFU (po korekcie).zip

Otwórz

ZP_34_2017 - załącznik nr 03 do siwz - wzór umowy.doc

Otwórz

ZP_34_2017 - załącznik nr 04 do siwz - JEDZ.doc

Otwórz

ZP_34_2017 - załącznik nr 05 do siwz - wykaz robót.docx

Otwórz

ZP_34_2017 - załącznik nr 06 do siwz - oświadczenia.docx

Otwórz

ZP_34_2017 - załącznik nr 07 do siwz - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx

Otwórz

ZP_34_2017 - załącznik nr 08 do siwz - Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.pdf

Otwórz

ZP_34_2017 - załącznik nr 09 do siwz - warunki przyłączenia do sieci - PGE Dystybucja.pdf

Otwórz

ZP_34_2017 - załącznik nr 10 do siwz - warunki usunięcia kolizji urządzeń elektroenergetycznych.pdf

Otwórz