Logowanie
wersja dla słabowidzących

szczegóły zamówienia

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w klasie odporności ogniowej EI30 w Domu Studenta nr 1 przy ul. Lumumby 5 w Łodzi wróć Wydrukj
Nazwa zamówienia Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w klasie odporności ogniowej EI30 w Domu Studenta nr 1 przy ul. Lumumby 5 w Łodzi
Sygnatura BZP/DUUE 511989-N-2017
Sygnatura własna ZP/33/2017
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Data zamieszczenia 2017-05-18
Termin składania ofert 2017-06-02 do 13:30

Dokumenty do pobrania

ogłoszenie o zamówieniu.htm

Otwórz

ZP_33_2017 - SIWZ.doc

Otwórz

ZP_33_2017 - załącznik nr 1 do siwz - formularz oferty.docx

Otwórz

ZP_33_2017 - załącznik nr 2.1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf

Otwórz

ZP_33_2017 - załącznik nr 2.2 do siwz - przedmiar robót.pdf

Otwórz

ZP_33_2017 - załącznik nr 3 do siwz - wzór umowy.doc

Otwórz

ZP_33_2017 - załącznik nr 4 do siwz - oświadczenie.docx

Otwórz

ZP_33_2017 - załącznik nr 5 do siwz - wykaz robót.docx

Otwórz

ZP_33_2017 - załącznik nr 6 do siwz - oświadczenie o podatkach i opłatach lokalnych.docx

Otwórz

ZP_33_2017 - załącznik nr 7 do siwz - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx

Otwórz