Logowanie
wersja dla słabowidzących

szczegóły zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę wraz z rozbiórką budynków zlokalizowanych przy ul. Żeligowskiego 7/9, przy ul. Lindleya 6, przy ul. Muszyńskiego 1 oraz przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi wróć Wydrukj
Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę wraz z rozbiórką budynków zlokalizowanych przy ul. Żeligowskiego 7/9, przy ul. Lindleya 6, przy ul. Muszyńskiego 1 oraz przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi
Sygnatura BZP/DUUE 507618-N-2017
Sygnatura własna ZP/9/2017
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Data zamieszczenia 2017-05-12
Termin składania ofert 2017-05-29 do 13:30

Dokumenty do pobrania

ogłoszenie o zamówieniu.htm

Otwórz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.html

Otwórz

ZP_9_2017 - SIWZ - zmodyfikowana 16-05-2017.docx

Otwórz

ZP_9_2017 - SIWZ.docx

Otwórz

ZP_9_2017 - załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.docx

Otwórz

ZP_9_2017 - załącznik nr 2 do SIWZ - program funkcjonalno użytkowy.zip

Otwórz

ZP_9_2017 - załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy.docx

Otwórz

ZP_9_2017 - załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie wstępne wykonawcy.docx

Otwórz

ZP_9_2017 - załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz robót.docx

Otwórz

ZP_9_2017 - załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx

Otwórz