Logowanie
wersja dla słabowidzących

Zamówienia Publiczne

Wyszukaj ogłoszenie: pokaż/ukryj

Nazwa zamówienia:

Rodzaj zamówienia:

Data składania ofert/wnioskówNazwa zamówieniaSygnatura BZP/DUUESygnatura własnaRodzaj zamówieniaPokaż_
2018-10-23 do 09:30Realizacja badania klinicznego wyrobu medycznego biokompozytu kościozastępczego FlexiOss zw. „sztuczna kością”.2018/S 178-403309ZP/72/2018usługi

pokaż

2018-10-03 do 13:00Remont pomieszczenia rekreacji Centrum Sportu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi618455-N-2018ZP/81/2018roboty budowlane

pokaż

2018-09-19 do 11:00Dostawa materiałów i narzędzi stomatologicznych dla Zakładu Stomatologii Ogólnej i Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 614974-N-2018ZP/54/P/2018dostawy

pokaż

2018-09-18 do 13:00Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych, All in One, monitorów oraz urządzeń drukujących dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi2018/S 148-338155ZP/69/2018dostawy

pokaż

2018-09-13 do 09:30 Dostawa kuponów podarunkowych/bonów towarowych dla pracowników i emerytów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2018/S 149-340895ZP/67/2018dostawy

pokaż

2018-09-10 do 13:30Dostawa materiałów promocyjnych z logo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ZP/76/2018dostawy

pokaż

2018-09-10 do 09:30Dostawa trenażerów i symulatorów na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych UM 2018/S 146-333910ZP/65/2018dostawy

pokaż

2018-09-06 do 13:30Budowa linii kablowych SN-15kV z RPZ Brzezińska i z RPZ Widzew do transformatorowej stacji abonenckiej CKD nr 53443 przy ul. Pomorskiej 251 oraz modernizacja rozdzielnicy zasilającej CKD z dostosowaniem układu pomiarowego607044-N-2018ZP/24/2018roboty budowlane

pokaż

2018-09-06 do 12:30Remont pomieszczeń w budynku portierni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy Pl. Hallera 1, w formule zaprojektuj i wybuduj 606121-N-2018ZP/71/2018roboty budowlane

pokaż

2018-08-31 do 13:30„Wyburzenia elementów niekonstrukcyjnych w budynku A1 – CKD – obudów szachtów instalacyjnych, przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi”605113-N-2018ZP/74/2018roboty budowlane

pokaż

2018-08-24 do 13:30Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-jezdnego do kampusu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego przy ul. Pomorskiej 251 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 603815-N-2018ZP/66/2018usługi

pokaż

2018-08-22 do 13:30Wymiana kanałów oddymiających W14, N11 w budynku A1 CKD w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251601366-N-2018ZP/31/P/2018roboty budowlane

pokaż

2018-08-21 do 12:30„Roboty remontowo-naprawcze na zewnątrz budynku Centrum Dydaktycznego przy ul. Pomorskiej 251”599860-N-2018ZP/60/2018roboty budowlane

pokaż

2018-08-16 do 13:30Remont Auli Wschodniej i Zachodniej w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 – wymiana wykładziny oraz tapicerki foteli audytoryjnych 597934-N-2018ZP/51/2018/Proboty budowlane

pokaż

2018-08-13 do 13:00Usługa ubezpieczenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi2018/S 127-289599ZP/53/2018usługi

pokaż

2018-08-13 do 12:30Przebudowa i dostosowanie do nowych potrzeb przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Żeligowskiego 7/9 w Łodzi 592618-N-2018ZP/44/2018roboty budowlane

pokaż

2018-08-10 do 13:00Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi598466-N-2018ZP/70/2018dostawy

pokaż

2018-08-02 do 10:00Dostawę, dostawę sprzętu serwerowego, macierzy dyskowej oprogramowania oraz sprzętu audio/video w ramach wyposażenia studia nagrań w ramach projektu: „Operacja - Integracja!" Zintegrowany Program Uniwersytetu Medycznego w Łodzi POWR.03.05.00-00-Z065/17 2018/S 115-261043ZP/48/2018dostawy

pokaż

2018-07-30 do 13:30Remont Auli Wschodniej i Zachodniej w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 – wymiana wykładziny oraz tapicerki foteli audytoryjnych 588817-N-2018ZP/51/2018roboty budowlane

pokaż

2018-07-30 do 13:30Rozbudowa i przebudowa istniejącej instalacji wodociągowej w zewnętrzną instalację wodociągową dla potrzeb bytowych oraz zewnętrzną instalację wodociągową dla celów ppoż. na terenie Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi589161-N-2018ZP/3/P/2018roboty budowlane

pokaż

2018-07-20 do 13:30Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadania „Remont generalny Centrum Sportu UM oraz termomodernizacja budynku przy ul. Mazowieckiej 15” 2018/S 111-253084ZP/50/2018usługi

pokaż

2018-07-20 do 09:30Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi588241-N-2018ZP/61/2018dostawy

pokaż

2018-07-17 do 13:00USŁUGA UTRZYMANIA SYSTEMY DO BUDŻETOWANIA SKŁADAJACEGO SIĘ Z SYSTEMU DZIEDZINOWEGO APOLLO ORAZ APLIKACJI PROCESOWEJ AP05 PLANOWANIE DZIAŁĄJĄCEJ NA ŚRODOWISKU IBM BPMS 586099-N-2018ZP/56/2018usługi

pokaż

2018-07-05 do 11:00Dostawa materiałów i narzędzi stomatologicznych dla Zakładu Stomatologii Ogólnej i Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.580123-N-2018ZP/54/2018dostawy

pokaż

2018-06-28 do 09:00Remont wybranych pomieszczeń w Centrum Nauczania Języków Obcych572805-N-2018ZP/47/2018roboty budowlane

pokaż

2018-06-26 do 13:30Przebudowa pomieszczeń w budynku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 7/9 563966-N-2018ZP/35/2018roboty budowlane

pokaż

2018-06-26 do 13:30„Wymiana kanałów oddymiających W14, N11 w budynku A1 CKD w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251”570432-N-2018ZP/31/2018roboty budowlane

pokaż

2018-06-22 do 13:00Dostawa materiałów reklamowych/promocyjnych z logo Uniwersytetu Medycznego w ŁodziZP/55/2018dostawy

pokaż

2018-06-22 do 11:00Dostawa i montaż mebli biurowych dla Międzywydziałowej Katedry Anatomii i Histologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ogłoszenie zostało wysłane do Dz. UUE w dniu 04.06.2018 r. Opublikowane w dniu 06.06.2018 r.2018/S 106-241270ZP/36/2018dostawy

pokaż

2018-06-22 do 10:00Dostawa zestawów komputerowych na potrzeby Międzywydziałowej Katedry Anatomii i Histologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi2018/S 106-241269ZP/43/2018dostawy

pokaż

2018-06-20 do 09:00„Centrum Dydaktyczne – roboty remontowe wewnątrz budynku, ul. Pomorska 251”.568252-N-2018 ZP/46/2018roboty budowlane

pokaż

2018-06-19 do 13:30Roboty remontowo-budowlane w Domu Studenta nr I przy ul. Lumumby 5 w Łodzi567390-N-2018 ZP/45/2018roboty budowlane

pokaż

2018-06-19 do 12:30Dostawa i montaż mebli ze stali kwasoodpornej i taboretów laboratoryjnych do pomieszczeń Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 7/9 568741-N-2018ZP/39/2018dostawy

pokaż

2018-06-19 do 12:00Remont pomieszczeń w budynku portierni położonej przy Placu Hallera 1 należącego do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w formule zaprojektuj i wybuduj567215-N-2018ZP/23/2018/2Proboty budowlane

pokaż

2018-06-14 do 11:30Dostawa i montaż gablot muzealnych dla Międzywydziałowej Katedry Anatomii i Histologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 568028-N-2018 ZP/41/2018dostawy

pokaż

2018-05-30 do 00:00Sukcesywne świadczenie usługi druku wraz z dostawą dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziZP/21/P/2018usługi

pokaż