Logowanie
wersja dla słabowidzących

Zamówienia Publiczne

Wyszukaj ogłoszenie: pokaż/ukryj

Nazwa zamówienia:

Rodzaj zamówienia:

Data składania ofert/wnioskówNazwa zamówieniaSygnatura BZP/DUUESygnatura własnaRodzaj zamówieniaPokaż_
2018-05-29 do 13:30Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym” 2018/S 058-128230ZP/5/2018usługi

pokaż

2018-05-24 do 13:00Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi2018/S 074-163906ZP/14/2018dostawy

pokaż

2018-05-21 do 09:30Dostawa fantomów, modeli, trenażerów i drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych 2018/S 071-156911ZP/19/2018dostawy

pokaż

2018-05-08 do 12:00Świadczenie kompleksowej usługi obsługi technicznej budynków - A1, A2, C8 i budynku gazów medycznych znajdujących się na terenie Centrum Kliniczno Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi2018/S 050-110704ZP/8/2018usługi

pokaż

2018-05-08 do 11:00Remont pomieszczeń w budynku portierni położonej przy Placu Hallera 1 należącego do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w formule zaprojektuj i wybuduj. 548579-N-2018ZP/23/2018roboty budowlane

pokaż

2018-04-30 do 10:00Dostawę licencji oprogramowania serwerowego systemu operacyjnego w ramach projektu: Projekt „ELEKTRONICZNA PLATFORMA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ –EPAP@UMED” (RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/17) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020548713-N-2018ZP/33/2018dostawy

pokaż

2018-04-27 do 14:00USŁUGA REZERWACJI ORAZ ZAKUPU BILETÓW LOTNICZYCH DLA PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI ORAZ GOŚCI ZAGRANICZNYCH (W RAMACH PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH)547841-N-2018ZP/25/2018usługi

pokaż

2018-04-27 do 13:00Przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń dźwigowych w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi547680-N-2018ZP/20/2018usługi

pokaż

2018-04-25 do 12:30Naprawa analizatora genetycznego546537-N-2018 ZP/29/2018usługi

pokaż

2018-04-19 do 11:00Dostawa papieru biurowego do drukarek, faksów i kserokopiarek dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ZP/16/2018dostawy

pokaż

2018-04-12 do 13:30„Remont wybranych pomieszczeń w budynku Rektoratu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”532960-N-2018ZP/9/2018roboty budowlane

pokaż

2018-04-04 do 13:30Wyburzenia elementów niekonstrukcyjnych w budynku A1 przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi532756-2018ZP/11/2018roboty budowlane

pokaż

2018-03-29 do 09:30Dostawa i montaż mebli dla Hostelu i Lobby Uniwersytetu Medycznego w Łodzi534229-N-2018ZP/17/2018dostawy

pokaż

2018-03-23 do 10:00Dostawę licencji na: oprogramowanie serwera bazodanowego oraz oprogramowanie serwerowego systemu operacyjnego w ramach projektu: "ELEKTRONICZNA PLATFORMA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ –EPAP@UMED” (RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/17) 530785-N-2018ZP/13/2018dostawy

pokaż

2018-03-16 do 13:30Prace remontowo naprawcze zewnętrzne na terenie przyległym do Auli Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi524975-N-2018ZP/1/2018roboty budowlane

pokaż

2018-03-15 do 13:00Przygotowanie koncepcji prowadzenia kampanii marketingowej w Internecie dla Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim oraz Biura Promocji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 526384-N-2018 ZP/12/2018usługi

pokaż

2018-03-07 do 15:00Konkurs - "Strefa patio - Centrum Kliniczno Dydaktyczne"500018461-N-2018K/1/2018usługi

pokaż

2018-03-06 do 11:00Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 523566-N-2018 ZP/10/2018dostawy

pokaż

2018-02-20 do 09:30Dostawa materiałów zużywalnych dla studentów odbywających staże w ramach projektu „Studiujesz-Pracujesz 2” 515591-N-2018ZP/7/2018dostawy

pokaż

2018-02-12 do 13:30Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego budynku dydaktyczno-naukowego A6 na terenieCentrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi2017/S 229-477359ZP/91/2017usługi

pokaż

2018-02-05 do 13:30Budowa Zespołu Poradni Specjalistycznych i Serwerowni w budynku A2 Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w ramach II etapu budowy CKD2017/S 209-432168ZP/78/2017roboty budowlane

pokaż

2018-02-02 do 09:30Dostawa i montaż mebli medycznych (stanowisk roboczych) na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych. Ogłoszenie zostało wysłane do Dz. UUE w dniu 22.12.2017 r. Opublikowane w dniu 23.12.2017 r.2017/S 247-518051ZP/99/2017dostawy

pokaż

2018-02-02 do 09:30Dostawa i montaż mebli dla Hostelu i Lobby dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi507982-N-2018 ZP/4/2018dostawy

pokaż

2018-01-10 do 09:30Dostawa licencji: oprogramowanie serwera relacyjnych baz danych oraz serwera portali; rozszerzenie licencji systemu backupów.635892-N-2017ZP/100/2017dostawy

pokaż

2018-01-05 do 08:30Dostawa podręczników do kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych realizowanych w ramach projektu „Nowe czasy , nowe kompetencje” 636181-N-2017ZP/92/2017/Pdostawy

pokaż