Logowanie
wersja dla słabowidzących

Zamówienia Publiczne

Wyszukaj ogłoszenie: pokaż/ukryj

Nazwa zamówienia:

Rodzaj zamówienia:

Data składania ofert/wnioskówNazwa zamówieniaSygnatura BZP/DUUESygnatura własnaRodzaj zamówieniaPokaż_
2018-06-25 do 13:00Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych, urządzeń mobilnych i skanujących.2018/S 093-210526ZP/37/2018dostawy

pokaż

2018-06-11 do 13:30Budowa ciągu pieszo-jezdnego do kampusu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego przy ul. Pomorskiej 251, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w formule zaprojektuj i wybuduj556191-N-2018ZP/30/2018roboty budowlane

pokaż

2018-06-07 do 10:00Dostawa, wdrożenie oraz integracja z infrastrukturą IT UM systemu e-usług w ramach Projektu „ELEKTRONICZNA PLATFORMA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ –EPAP@UMED” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego na lata 2014 – 2020 nr umowy: UDA-RPLD.07.01.02-10-0022/17-002018/S 083-187692ZP/26/2018usługi

pokaż

2018-06-06 do 13:30Budowa magazynu dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – I etap- niwelacja terenu – w formule „zaprojektuj i wybuduj”561993-N-2018ZP/27/2018roboty budowlane

pokaż

2018-06-05 do 13:30Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym” 2018/S 058-128230ZP/5/2018usługi

pokaż

2018-06-05 do 09:30Dostawa fantomów, modeli, trenażerów i drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych 2018/S 071-156911ZP/19/2018dostawy

pokaż

2018-06-04 do 13:30Rozbudowa i przebudowa istniejącej instalacji wodociągowej w zewnętrzną instalację wodociągową dla potrzeb bytowych oraz zewnętrzną instalację wodociągową dla celów ppoż. na terenie Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi559895-N-2018ZP/3/2018roboty budowlane

pokaż

2018-06-04 do 11:30Roboty budowlane i drogowe na terenie kampusu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy Pl. Hallera 1, w formule "zaprojektuj i wybuduj"553276-N-2018ZP/18/2018roboty budowlane

pokaż

2018-05-29 do 12:00Remont pomieszczeń w budynku portierni położonej przy Placu Hallera 1 należącego do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w formule zaprojektuj i wybuduj 557796-N-2018ZP/23/2018/Proboty budowlane

pokaż

2018-05-25 do 12:00Usługa utrzymania aplikacji procesowych w środowisku IBM BPMS Uniwersyetu Medycznego w Łodzi.556825-N-2018ZP/34/2108usługi

pokaż

2018-05-24 do 13:00Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi2018/S 074-163906ZP/14/2018dostawy

pokaż

2018-05-17 do 11:00Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 555290-N-2018ZP/28/2018dostawy

pokaż

2018-05-14 do 13:00Przeniesienie Katedry Kosmetologii do budynku Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi551012-N-2018ZP/15/2018roboty budowlane

pokaż

2018-05-09 do 10:00Sukcesywne świadczenie usługi druku wraz z dostawą dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi-ZP/21/2018usługi

pokaż

2018-05-08 do 13:00Dostawa materiałów promocyjnych z logo Uniwersytetu Medycznego w ŁodziZP/22/2018 /PZP/22/2018/Pdostawy

pokaż

2018-05-08 do 12:00Świadczenie kompleksowej usługi obsługi technicznej budynków - A1, A2, C8 i budynku gazów medycznych znajdujących się na terenie Centrum Kliniczno Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi2018/S 050-110704ZP/8/2018usługi

pokaż

2018-05-08 do 11:00Remont pomieszczeń w budynku portierni położonej przy Placu Hallera 1 należącego do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w formule zaprojektuj i wybuduj. 548579-N-2018ZP/23/2018roboty budowlane

pokaż

2018-05-07 do 13:30Przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń dźwigowych w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi547680-N-2018ZP/20/2018usługi

pokaż

2018-04-30 do 10:30Dostawa materiałów promocyjnych z logo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ZP/22/2018ZP/22/2018dostawy

pokaż

2018-04-30 do 10:00Dostawę licencji oprogramowania serwerowego systemu operacyjnego w ramach projektu: Projekt „ELEKTRONICZNA PLATFORMA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ –EPAP@UMED” (RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/17) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020548713-N-2018ZP/33/2018dostawy

pokaż

2018-04-27 do 14:00USŁUGA REZERWACJI ORAZ ZAKUPU BILETÓW LOTNICZYCH DLA PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI ORAZ GOŚCI ZAGRANICZNYCH (W RAMACH PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH)547841-N-2018ZP/25/2018usługi

pokaż

2018-04-25 do 12:30Naprawa analizatora genetycznego546537-N-2018 ZP/29/2018usługi

pokaż

2018-04-19 do 11:00Dostawa papieru biurowego do drukarek, faksów i kserokopiarek dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ZP/16/2018dostawy

pokaż

2018-04-12 do 13:30„Remont wybranych pomieszczeń w budynku Rektoratu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”532960-N-2018ZP/9/2018roboty budowlane

pokaż

2018-03-29 do 09:30Dostawa i montaż mebli dla Hostelu i Lobby Uniwersytetu Medycznego w Łodzi534229-N-2018ZP/17/2018dostawy

pokaż

2018-03-23 do 10:00Dostawę licencji na: oprogramowanie serwera bazodanowego oraz oprogramowanie serwerowego systemu operacyjnego w ramach projektu: "ELEKTRONICZNA PLATFORMA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ –EPAP@UMED” (RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/17) 530785-N-2018ZP/13/2018dostawy

pokaż

2018-03-15 do 13:00Przygotowanie koncepcji prowadzenia kampanii marketingowej w Internecie dla Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim oraz Biura Promocji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 526384-N-2018 ZP/12/2018usługi

pokaż

2018-03-06 do 11:00Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 523566-N-2018 ZP/10/2018dostawy

pokaż

2018-02-20 do 09:30Dostawa materiałów zużywalnych dla studentów odbywających staże w ramach projektu „Studiujesz-Pracujesz 2” 515591-N-2018ZP/7/2018dostawy

pokaż

2018-02-02 do 09:30Dostawa i montaż mebli medycznych (stanowisk roboczych) na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych. Ogłoszenie zostało wysłane do Dz. UUE w dniu 22.12.2017 r. Opublikowane w dniu 23.12.2017 r.2017/S 247-518051ZP/99/2017dostawy

pokaż