Logowanie
wersja dla słabowidzących

Zamówienia Publiczne

Wyszukaj ogłoszenie: pokaż/ukryj

Nazwa zamówienia:

Rodzaj zamówienia:

Data składania ofert/wnioskówNazwa zamówieniaSygnatura BZP/DUUESygnatura własnaRodzaj zamówieniaPokaż_
2017-10-10 do 11:30Dostawa leku Interferon beta-1a dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED”2017/S 162-333860ZP/58/2017dostawy

pokaż

2017-10-09 do 13:30Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” remontu parkingu oraz izolacji ścian fundamentowych w budynku Rektoratu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy al. Kościuszki 4 592256-N-2017ZP/65/2017roboty budowlane

pokaż

2017-10-05 do 09:30Dostawa sprzętu zabiegowego, diagnostycznego i do ratowania życia na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych 2017/S 164-337693ZP/64/2017dostawy

pokaż

2017-09-21 do 09:30Dostawa i montaż mebli medycznych, biurowych i stanowisk roboczych na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych 2017/S 155-321543ZP/56/2017dostawy

pokaż

2017-09-20 do 13:30Roboty budowlane i drogowe na terenie kampusu przy Pl. Hallera 1 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi583072-N-2017ZP/63/2017roboty budowlane

pokaż

2017-09-14 do 10:00Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi584019-N-2017ZP/61/2017dostawy

pokaż

2017-09-12 do 11:00Dostawa materiałów i narzędzi stomatologicznych dla Zakładu Stomatologii Ogólnej i Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.582860-N-2017ZP/48/P/2017dostawy

pokaż

2017-09-11 do 13:30Wykonanie projektu wymiany instalacji wod-kan i hydrantowej w Domu Studenta nr 1 przy ul. Lumumby 5 w Łodzi 581168-N-2017ZP/59/2017usługi

pokaż

2017-09-07 do 13:00Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi2017/S 136-278646ZP/53/2017dostawy

pokaż

2017-09-04 do 09:30Dostawa stanowisk pacjentów, lamp zabiegowych, innego sprzętu medycznego oraz modeli, fantomów i trenażerów ginekologiczno-położniczych na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych 2017/S 141-289451ZP/55/2017dostawy

pokaż

2017-09-01 do 09:30Dostawa zaawansowanych symulatorów pacjentów, symulatorów USG, symulatora karetki, fantomów, modeli i trenażerów na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych. Ogłoszenie zostało wysłane do Dz.UUE w dniu 21.06.2017 r. Opublikowane w dniu 24.06.2017 r. 2017/S 119-239275ZP/45/2017dostawy

pokaż

2017-08-25 do 12:30Sukcesywne świadczenie usługi druku wraz z dostawą dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziZP/60/2017usługi

pokaż

2017-08-24 do 13:00Zawarcie umowy na stałą opiekę techniczną nad systemem Uczelnia.XP wraz ze wszystkimi modułami dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi572632-N-2017 ZP/62/2017usługi

pokaż

2017-08-17 do 13:00Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbiórką magazynów C-12 i C-13 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 555317-N-2017ZP/47/2017roboty budowlane

pokaż

2017-08-17 do 09:30Dostawa sprzętu zabiegowego, diagnostycznego i do ratowania życia na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych . r. Ogłoszenie zostało wysłane do Dz.UUE w dniu 14.06.2017 r. opublikowano w dniu 16.06.2017 r.2017/S 114-229246ZP/37/2017dostawy

pokaż

2017-08-11 do 11:00Dostawa materiałów i narzędzi stomatologicznych dla Zakładu Stomatologii Ogólnej i Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi562458-N-2017ZP/48/2017dostawy

pokaż

2017-08-08 do 13:30Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego budynku dydaktyczno-naukowego A6 na terenie Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 553450-N-2017ZP/51/2017usługi

pokaż

2017-08-01 do 13:00Sukcesywne świadczenie usług przeprowadzkowych dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 556687-N-2017ZP/54/2017usługi

pokaż

2017-07-20 do 13:00Usługa modyfikacja systemu FIX oraz integracji z aplikacją AP05 w zakresie obsługi delegacji, dokumentu OT oraz przeksięgowania metodą kasową549961-N-2017ZP/46/2017usługi

pokaż

2017-07-12 do 13:00Usługa ekspercka w zakresie chemii agonistów i antagonistów receptorów purynergicznych obejmująca analizę literatury naukowej, modelowanie molekularne in silico oraz syntezę chemiczną, na potrzeby projektu „Dual purinoreceptor-dependent approach to prevent thromboembolic events dependent on blood platelets and endothelium – approaches based on animal and cellular models” realizowanego w ramach programu TEAM, będącego Projektem grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 543711-N-2017ZP/41/2017usługi

pokaż

2017-07-11 do 13:30Remont wybranych pokoi studenckich oraz wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi w klasie odporności ogniowej EI30 w Domu Studenta nr 1 przy ul. Lumumby 5 w Łodzi539402-N-2017ZP/42/2017roboty budowlane

pokaż

2017-07-10 do 13:30Termomodernizacja budynku C-8 przy ul. Pomorskiej 251 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi538450-N-2017ZP/43/2017roboty budowlane

pokaż

2017-07-07 do 13:30Dostawa i montaż szafek ubraniowych dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2017/S 103-205203ZP/31/2017dostawy

pokaż

2017-07-06 do 13:30Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” remontu parkingu oraz izolacji ścian fundamentowych w budynku Rektoratu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy al. Kościuszki 4536622-N-2017ZP/40/2017roboty budowlane

pokaż

2017-07-06 do 13:00Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” remontu generalnego Domu Studenckiego nr III przy ul. Mazowieckiej 12/16 w Łodzi2017/S 102-203773ZP/34/2017roboty budowlane

pokaż

2017-07-04 do 13:30Remont wybranych pomieszczeń w budynku 1b przy Pl. Hallera 1 w Łodzi530070-N-2017ZP/38/2017roboty budowlane

pokaż

2017-06-30 do 13:30Remont hali sportowej i basenu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. 6-go Sierpnia 71 526796-N-2017ZP/36/2017roboty budowlane

pokaż

2017-06-26 do 11:00Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych producenta Thermo Fisher Scientific (BioProduction, Cell, Analysis, Cell Culture, Clinical, Cloning, DNA & RNA Purification, Human Identification, PCR, Protein Biology, Real-time PCR, Sequencing, Synthetic Biology, Thermo Scientific™, Applied Biosystems™, Invitrogen™, Gibco™, Ion Torrent™) lub równoważnych533378-N-2017ZP/25/2017dostawy

pokaż

2017-06-22 do 10:00Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi533435-N-2017ZP/39/2017dostawy

pokaż

2017-06-14 do 11:00Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych producenta Thermo Fisher Scientific (BioProduction, Cell, Analysis, Cell Culture, Clinical, Cloning, DNA & RNA Purification, Human Identification, PCR, Protein Biology, Real-time PCR, Sequencing, Synthetic Biology, Thermo Scientific™, Applied Biosystems™, Invitrogen™, Gibco™, Ion Torrent™) lub równoważnych533378-N-2017ZP/25/2017dostawy

pokaż

2016-02-24 do 13:30Zawarcie umowy ramowej na dostawę sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi2016/S 010-012995ZP/1/2016dostawy

pokaż