Logowanie
wersja dla słabowidzących

Zamówienia Publiczne

Wyszukaj ogłoszenie: pokaż/ukryj

Nazwa zamówienia:

Rodzaj zamówienia:

Data składania ofert/wnioskówNazwa zamówieniaSygnatura BZP/DUUESygnatura własnaRodzaj zamówieniaPokaż_
2019-01-08 do 13:30Remont wybranych pomieszczeń w budynku przy pl. Generała Józefa Hallera 1B w Łodzi 655374-N-2018ZP/83/2018roboty budowlane

pokaż

2018-12-20 do 09:00Sukcesywne świdczenie usług przeprowadzkowych dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi660804-N-2018ZP/99/2018usługi

pokaż

2018-12-17 do 13:00Wynajęcie urządzenia do badań OCT wraz z infrastrukturą i obsługą techniczną do realizacji 1000 badań oraz wynajęcie urządzenia do badań RM wraz z infrastrukturą i obsługą techniczną do realizacji 2000 badań w celu realizacji projektu „MRImmuno-platforma szybkiej decyzji diagnostyczno-terapeutycznej u pacjentów z ogniskowym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego”659105-N-2018ZP/100/2018dostawy

pokaż

2018-12-12 do 13:30Dostawa materiałów promocyjnych z logo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ZP/109/2018ZP/109/2018dostawy

pokaż

2018-12-07 do 13:00Przygotowanie koncepcji prowadzenia kampanii marketingowej w Internecie dla Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim oraz Biura Promocji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 655063-N-2018ZP/101/2018usługi

pokaż

2018-12-07 do 09:30Usługa wsparcia technicznego przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych, infolinii oraz aktualizacji i naprawy błędów dotycząca programu Uczelnia.XP dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.655116-N-2018ZP/88/2018/Pusługi

pokaż

2018-11-29 do 14:00Usługa integracji komponentów systemu pomiarowego SOREST651163-N-2018ZP/93/2018usługi

pokaż

2018-11-26 do 13:00Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi2018/S 200-454119ZP/86/2018dostawy

pokaż

2018-11-26 do 10:00Usługę subskrypcji zintegrowanej platformy informacji medycznej dla studentów i nauczycieli akademickich Kierunków Lekarskich UM w ramach projektu: „Operacja - Integracja!" Zintegrowany Program Uniwersytetu Medycznego w Łodzi POWR.03.05.00-00-Z065/17 współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższyc647378-N-2018ZP/64/2018dostawy

pokaż

2018-11-23 do 11:00Usługa instalacji, dostosowania i integracji Systemu Informacji o Dorobku Naukowym (SIODN) dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Projekt „InterScienceCloud” - Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (POPC.02.03.01-00-0020/17) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa641336-N-2018ZP/90/2018usługi

pokaż

2018-11-20 do 12:30USŁUGI SERWISOWE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH DLA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI 639834-N-2018ZP/79/2018dostawy

pokaż

2018-11-19 do 11:30„USŁUGA DOSTĘPU DO OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI I CZŁONKÓW ICH RODZIN” Ogłoszenie zostało wysłane do Dz.UUE w dniu 08.10.2018 r. Opublikowane w dniu 24.06.2017 r. 2018/S 196-443579ZP/75/2018usługi

pokaż

2018-11-13 do 13:30Jesienno-zimowe utrzymanie i naprawy dachów budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 643226-N-2018ZP/57/2018usługi

pokaż

2018-11-08 do 11:30Usługa wsparcia technicznego przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych, infolinii oraz aktualizacji i naprawy błędów dotycząca programu Uczelnia.XP dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.643014-N-2018ZP/88/2018usługi

pokaż

2018-10-31 do 09:00Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi639712-N-2018ZP/78/2018dostawy

pokaż

2018-10-23 do 09:30Realizacja badania klinicznego wyrobu medycznego biokompozytu kościozastępczego FlexiOss zw. „sztuczna kością”.2018/S 178-403309ZP/72/2018usługi

pokaż

2018-10-15 do 13:30Dostawa kalendarze książkowych oraz kalendarzy ściennych na rok 2019ZP/77/2018/Pdostawy

pokaż

2018-10-12 do 13:30Remont pomieszczenia rekreacji Centrum Sportu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi618455-N-2018ZP/81/2018roboty budowlane

pokaż

2018-10-09 do 13:30Roboty remontowo-budowlane w budynku Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 2620749-N-2018ZP/73/2018roboty budowlane

pokaż

2018-09-19 do 11:00Dostawa materiałów i narzędzi stomatologicznych dla Zakładu Stomatologii Ogólnej i Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 614974-N-2018ZP/54/P/2018dostawy

pokaż

2018-09-06 do 13:30Budowa linii kablowych SN-15kV z RPZ Brzezińska i z RPZ Widzew do transformatorowej stacji abonenckiej CKD nr 53443 przy ul. Pomorskiej 251 oraz modernizacja rozdzielnicy zasilającej CKD z dostosowaniem układu pomiarowego607044-N-2018ZP/24/2018roboty budowlane

pokaż

2018-09-06 do 12:30Remont pomieszczeń w budynku portierni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy Pl. Hallera 1, w formule zaprojektuj i wybuduj 606121-N-2018ZP/71/2018roboty budowlane

pokaż

2018-08-02 do 10:00Dostawę, dostawę sprzętu serwerowego, macierzy dyskowej oprogramowania oraz sprzętu audio/video w ramach wyposażenia studia nagrań w ramach projektu: „Operacja - Integracja!" Zintegrowany Program Uniwersytetu Medycznego w Łodzi POWR.03.05.00-00-Z065/17 2018/S 115-261043ZP/48/2018dostawy

pokaż