Logowanie
wersja dla słabowidzących

Zamówienia Publiczne

Wyszukaj ogłoszenie: pokaż/ukryj

Nazwa zamówienia:

Rodzaj zamówienia:

Data składania ofert/wnioskówNazwa zamówieniaSygnatura BZP/DUUESygnatura własnaRodzaj zamówieniaPokaż_
2019-03-21 do 13:00Przygotowanie koncepcji prowadzenia kampanii marketingowej w Internecie dla Biura Promocji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 524245-N-2019ZP/23/2019usługi

pokaż

2019-03-07 do 11:00Dostawa, instalacja i utrzymanie Systemu Prezentacji Obiektów Medycznych (SPOM) dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi519105-N-2019ZP/19/2019dostawy

pokaż

2019-03-01 do 09:30Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi515870-N-2019ZP/12/2019dostawy

pokaż

2019-03-01 do 09:30 Dostawa dygestoriów do pomieszczeń Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 7/9 516610-N-2019ZP/16/2019dostawy

pokaż

2019-02-28 do 11:30Przeprowadzenie analiz wewnętrznych i zewnętrznych Uczelni oraz przygotowanie wytycznych i rekomendacji Uczelni na podstawie przeprowadzonych analiz zakończonych raportem końcowym.515283-N-2019ZP/14/2019usługi

pokaż

2019-02-21 do 10:00Usługi programistyczne/deweloperskie związane z wykonaniem procesów lub ich części w środowisku IBM BPMS dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi510696-N-2019ZP/04/2019usługi

pokaż

2019-02-15 do 13:00Dostawa materiałów promocyjnych z logo Uniwersytetu Medycznego w ŁodziZP/13/2019ZP/13/2019dostawy

pokaż

2019-02-14 do 11:30Wykonanie usługi serwisowej aparatów do sekwencjonowania: NextSeq oraz Miseq509096-N-2019ZP/102/2018usługi

pokaż

2019-02-13 do 11:00Usługa instalacji, dostosowania i integracji Systemu Informacji o Dorobku Naukowym (SIODN) dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Projekt „InterScienceCloud” - Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (POPC.02.03.01-00-0020/17) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa510503-N-2019ZP/10/2019usługi

pokaż

2019-02-11 do 13:30Budowa magazynu dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj”500744-N-2019ZP/89/2018roboty budowlane

pokaż

2019-02-01 do 08:30Dostawa taboretów laboratoryjnych do pomieszczeń Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 7/9505176-N-2019ZP/105/2018/Pdostawy

pokaż

2019-01-25 do 11:00Dostawa materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych UM w ŁodziZP/1/2019dostawy

pokaż

2019-01-23 do 13:00Dostawa projektorów w ramach wyposażenia budynku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, znajdującego się na ul. Żeligowskiego 7/9 piętra I – III 664968-N-2018ZP/115/2018dostawy

pokaż

2019-01-23 do 09:30Dostawa dygestoriów, szaf na butle i odczynniki oraz komór laminarnych do pomieszczeń Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 7/9 501341-N-2019ZP/106/2018dostawy

pokaż

2019-01-11 do 13:30Remont wybranych pomieszczeń w budynku przy pl. Generała Józefa Hallera 1B w Łodzi 655374-N-2018ZP/83/2018roboty budowlane

pokaż

2019-01-11 do 12:30Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wraz z chodnikiem i terenem utwardzonym, miejsc postojowych, ciągu pieszo-jezdnego w formie woonerfu oraz infrastruktury technicznej instalacji wod.-kan. i elektrycznej na terenie wewnętrznym przy pl. Generała Józefa Hallera 1665015-N-2018ZP/98/2018usługi

pokaż

2019-01-10 do 12:00Dostawa taboretów laboratoryjnych ze stali kwasoodpornej oraz z metalu chromowanego do pomieszczeń Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 7/9 664584-N-2018ZP/105/2018dostawy

pokaż

2019-01-10 do 11:00Usługa instalacji, dostosowania i integracji Systemu Informacji o Dorobku Naukowym (SIODN) dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Projekt „InterScienceCloud” - Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (POPC.02.03.01-00-0020/17) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa662864-N-2018ZP/111/2018usługi

pokaż

2019-01-08 do 13:00Przygotowanie koncepcji prowadzenia kampanii marketingowej w Internecie dla Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi664578-N-2018ZP/101/2018/P_Iusługi

pokaż

2019-01-04 do 11:00Dostawa, instalacja i utrzymanie Systemu Prezentacji Obiektów Medycznych (SPOM) dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Projekt „InterScienceCloud” - Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (POPC.02.03.01-00-0020/17) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa664102-N-2018ZP/112/2018dostawy

pokaż

2019-01-03 do 10:00Usługę subskrypcji zintegrowanej platformy informacji medycznej dla studentów i nauczycieli akademickich Kierunków Lekarskich UM662495-N-2018ZP/64/2018/Pdostawy

pokaż

2018-12-31 do 10:00Usługa modyfikacji systemu budżetowania APOLLO oraz wykonanie webserwisów i raportów w ramach projektów naukowo-badawczych663640-N-2018ZP/114/2018usługi

pokaż

2018-12-20 do 09:00Sukcesywne świdczenie usług przeprowadzkowych dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi660804-N-2018ZP/99/2018usługi

pokaż

2018-12-17 do 13:00Wynajęcie urządzenia do badań OCT wraz z infrastrukturą i obsługą techniczną do realizacji 1000 badań oraz wynajęcie urządzenia do badań RM wraz z infrastrukturą i obsługą techniczną do realizacji 2000 badań w celu realizacji projektu „MRImmuno-platforma szybkiej decyzji diagnostyczno-terapeutycznej u pacjentów z ogniskowym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego”659105-N-2018ZP/100/2018dostawy

pokaż

2018-12-12 do 13:30Dostawa materiałów promocyjnych z logo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ZP/109/2018ZP/109/2018dostawy

pokaż

2018-12-07 do 13:00Przygotowanie koncepcji prowadzenia kampanii marketingowej w Internecie dla Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim oraz Biura Promocji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 655063-N-2018ZP/101/2018usługi

pokaż

2018-12-07 do 09:30Usługa wsparcia technicznego przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych, infolinii oraz aktualizacji i naprawy błędów dotycząca programu Uczelnia.XP dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.655116-N-2018ZP/88/2018/Pusługi

pokaż

2018-08-02 do 10:00Dostawę, dostawę sprzętu serwerowego, macierzy dyskowej oprogramowania oraz sprzętu audio/video w ramach wyposażenia studia nagrań w ramach projektu: „Operacja - Integracja!" Zintegrowany Program Uniwersytetu Medycznego w Łodzi POWR.03.05.00-00-Z065/17 2018/S 115-261043ZP/48/2018dostawy

pokaż