Logowanie
wersja dla słabowidzących

Zamówienia Publiczne

Wyszukaj ogłoszenie: pokaż/ukryj

Nazwa zamówienia:

Rodzaj zamówienia:

Data składania ofert/wnioskówNazwa zamówieniaSygnatura BZP/DUUESygnatura własnaRodzaj zamówieniaPokaż_
2017-06-12 do 13:30Termomodernizacja budynków C-2 oraz C-8 przy ul. Pomorskiej 251 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi517220-N-2017ZP/32/2017roboty budowlane

pokaż

2017-06-09 do 09:30Dostawa zaawansowanych symulatorów pacjentów, symulatorów USG, symulatora ambulansu wraz ze stanowiskami sterującymi oraz fantomów, trenażerów i modeli na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych 2017/S 070-132180ZP/3/2017dostawy

pokaż

2017-06-02 do 13:30Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w klasie odporności ogniowej EI30 w Domu Studenta nr 1 przy ul. Lumumby 5 w Łodzi511989-N-2017ZP/33/2017roboty budowlane

pokaż

2017-05-30 do 13:30Wybudowanie wiat przystankowych wraz z infrastrukturą na terenie kampusu CKD UM w formule „zaprojektuj i wybuduj”503951-N-2017ZP/24/2017roboty budowlane

pokaż

2017-05-29 do 13:30Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę wraz z rozbiórką budynków zlokalizowanych przy ul. Żeligowskiego 7/9, przy ul. Lindleya 6, przy ul. Muszyńskiego 1 oraz przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi507618-N-2017ZP/9/2017roboty budowlane

pokaż

2017-05-25 do 13:00Usługa utrzymania aplikacji procesowych w środowisku IBM BPMS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi506407-N-2017ZP/29/2017usługi

pokaż

2017-05-08 do 13:00Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi2017/S 056-103415ZP/14/2017dostawy

pokaż

2017-05-08 do 10:00Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi75387-2017ZP/17/2017dostawy

pokaż

2017-05-08 do 09:30Usługa rezerwacji oraz zakupu biletów lotniczych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz gości zagranicznych (w ramach projektów międzynarodowych)75043 - 2017ZP/23/2017usługi

pokaż

2017-04-28 do 11:00Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi70076-2017ZP/22/2017dostawy

pokaż

2017-04-27 do 13:00Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi2017/S 056-103404ZP/12/2017dostawy

pokaż

2017-04-21 do 00:00Dostawa papieru biurowego do drukarek, faksów i kserokopiarek dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w ŁodziZP/16/2017dostawy

pokaż

2017-04-13 do 09:30Przebudowa, remont, termomodernizacja i rozbudowa budynku C-2 na potrzeby dydaktyki w formule „zaprojektuj i wybuduj”52577-2017 ZP/15/2017roboty budowlane

pokaż

2017-04-06 do 09:30Adaptacja pomieszczeń dla Zakładu Medycyny Sportowej w formule „zaprojektuj i wybuduj”48680-2017ZP/11/2017roboty budowlane

pokaż

2017-04-05 do 13:00Dostawa urządzeń oraz oprogramowania do rozbudowy infrastruktury serwerowej i storage Uniwersytetu Medycznego w Łodzi2017/S 039-070388ZP/8/2017dostawy

pokaż

2017-03-10 do 11:00Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi35715-2017ZP/7/2017dostawy

pokaż

2017-02-28 do 14:00Rozbiórka budynku eksportu odpadów medycznych przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi 24484-2017ZP/2/2017roboty budowlane

pokaż

2017-02-28 do 12:30Wykonanie oznakowania terenu CKD Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zgodnie z projektem organizacji ruchu.24339-2017ZP/6/2017roboty budowlane

pokaż

2016-05-13 do 12:30Prowadzenie prac programistycznych związanych z wykonaniem procesów lub ich części w środowisku IBM BPMS45053 - 2016ZP/10/2016/Pusługi

pokaż

2016-02-24 do 13:30Zawarcie umowy ramowej na dostawę sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi2016/S 010-012995ZP/1/2016dostawy

pokaż