Logowanie
wersja dla słabowidzących

szczegóły zamówienia

Zapytanie dotyczy projektu „Aktywny materac Sorest z technologią bezkontaktowego pomiaru i modulacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR), nr Umowy POIR.04.01.04-00-0155/17. Przedmiotem zamówienia są badania dotyczące uzyskania certyfikacji bezpieczeństwa elektrycznego zgodne z normą PN-EN 60601-1:2011+A1:2014-02+A12:2014-12 Medyczne urządzenia elektryczne. Usługa ma polegać na zaprojektowaniu i wykonaniu kompletu badań zgodnych z ww. normą a następnie opracowanie wyników w postaci raportu w języku angielskim. Badanym wyrobem medycznym jest materac Sorest o załączonej budowie blokowej. Prosimy o przesłanie oferty finansowej wraz z terminem realizacji do dnia 4.03.2020 r. na adres marcin.mital@umed.lodz.pl. Pytania techniczne prosimy kierować pod adres: marek.m.gajewski@gmail.com wróć Wydrukj
Nazwa zamówienia Zapytanie dotyczy projektu „Aktywny materac Sorest z technologią bezkontaktowego pomiaru i modulacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR), nr Umowy POIR.04.01.04-00-0155/17. Przedmiotem zamówienia są badania dotyczące uzyskania certyfikacji bezpieczeństwa elektrycznego zgodne z normą PN-EN 60601-1:2011+A1:2014-02+A12:2014-12 Medyczne urządzenia elektryczne. Usługa ma polegać na zaprojektowaniu i wykonaniu kompletu badań zgodnych z ww. normą a następnie opracowanie wyników w postaci raportu w języku angielskim. Badanym wyrobem medycznym jest materac Sorest o załączonej budowie blokowej. Prosimy o przesłanie oferty finansowej wraz z terminem realizacji do dnia 4.03.2020 r. na adres marcin.mital@umed.lodz.pl. Pytania techniczne prosimy kierować pod adres: marek.m.gajewski@gmail.com
Sygnatura własna SOREST/1/2020
Data zamieszczenia 2020-03-02
Termin składania ofert 2020-03-10 do 23:55

Dokumenty do pobrania