Logowanie
wersja dla słabowidzących

szczegóły zamówienia

Dostawa odczynników dla Międzywydziałowej Katedry Patomorfologii w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16) wróć Wydrukj
Nazwa zamówienia Dostawa odczynników dla Międzywydziałowej Katedry Patomorfologii w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16)
Sygnatura własna MC 06/ICHM/2020
Data zamieszczenia 2020-01-21
Termin składania ofert 2020-01-29 do 00:00

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie.doc

Otwórz

Formularz ofertowy- załącznik nr.1.docx

Otwórz