Logowanie
wersja dla słabowidzących

szczegóły zamówienia

Dostawa materiałów laboratoryjnych dla Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu. Projekt: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (nr POWR.05.03.00-00-0012/15) wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. wróć Wydrukj
Nazwa zamówienia Dostawa materiałów laboratoryjnych dla Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu. Projekt: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (nr POWR.05.03.00-00-0012/15) wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Sygnatura własna SC/0043/01/2020
Data zamieszczenia 2020-01-13
Termin składania ofert 2020-01-21 do 00:00

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie.doc

Otwórz

Formularz ofertowy- załącznik nr.1 - po zmianach.docx

Otwórz