Logowanie
wersja dla słabowidzących

szczegóły zamówienia

Przedmiotem zapytania jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy Uniwersytetu Medycznego wynikającej z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.,w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332 z póź. Zm.) wróć Wydrukj
Nazwa zamówienia Przedmiotem zapytania jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy Uniwersytetu Medycznego wynikającej z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.,w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332 z póź. Zm.)
Sygnatura własna
Data zamieszczenia 2020-01-08
Termin składania ofert 2020-01-17 do 12:00

Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE.docx

Otwórz