Logowanie
wersja dla słabowidzących

Zamówienia poniżej 30000 €

Wyszukaj ogłoszenie: pokaż/ukryj

Nazwa zamówienia:

Data składania ofert/wnioskówNazwa zamówieniaSygnatura własnaPokaż_
2020-12-03 do 12:00Dostawa odczynników dla Uczelnianego Laboratorium Badań Materiałowych w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16)2/BAK 03/ICHM/2020

pokaż

2020-12-01 do 00:00Zakup odczynników sfinansowany ze środków Województwa Łódzkiego w związku z realizacją umowy o współpracy w zakresie realizacji projektu pn.: „Badanie komórek krwi w przewidywaniu ciężkiego przebiegu infekcji COVID-19: wykorzystanie oceny aktywności enzymów wirusa SARS-CoV-2 w cytometrii masowej” MZ/OD/2020/11/00108

pokaż

2020-12-01 do 00:00Zakup odczynników sfinansowany ze środków Województwa Łódzkiego w związku z realizacją umowy o współpracy w zakresie realizacji projektu pn.: „Badanie komórek krwi w przewidywaniu ciężkiego przebiegu infekcji COVID-19: wykorzystanie oceny aktywności enzymów wirusa SARS-CoV-2 w cytometrii masowej” JS/OD/2020/11/00109

pokaż

2020-11-30 do 00:00Zakup odczynników sfinansowany ze środków Województwa Łódzkiego w związku z realizacją umowy o współpracy w zakresie realizacji projektu pn.: „Badanie komórek krwi w przewidywaniu ciężkiego przebiegu infekcji COVID-19: wykorzystanie oceny aktywności enzymów wirusa SARS-CoV-2 w cytometrii masowej” MZ/OD/2020 /11/00107

pokaż

2020-11-23 do 12:00Dostawa skanera wewnątrzustnego z dedykowanym stolikiem, komputerem i oprogramowaniem0002/BDAS/2020

pokaż

2020-11-18 do 23:55Analiza statystyczna i opis wyników ankiety przeprowadzonej wśród pracowników ochrony zdrowia InterDoktorMen – Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

pokaż

2020-11-10 do 00:00Zakup kodów dostępu do platformy e-learningowej i elektronicznych wersji podręczników dla kursantów Preparatory CourseKCSA.230.10.2020

pokaż

2020-10-30 do 10:00Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi POWR.05.03.00-00-0012/15.JŚ/6153/10/2020

pokaż

2020-10-27 do 23:00Dostawa sprzętu jednorazowego i elementów zużywalnych niezbędnych do prowadzenia symulacji w ramach zadania 1.31 projektu Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (POWR.05.03.00-00-0012/15).SC/5861/09/2020

pokaż

2020-10-23 do 00:00Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Opel InsigniaBDL.231.4.2020.472.20

pokaż

2020-10-15 do 12:00Dostawa licencji Programu i wdrożenie Programu do zarządzania obszarem Patomorfologii wraz ze wsparciem technicznym producenta na 24 miesiące, w wersji instalowanej na serwerze Zamawiającego.JS/SZP/2020

pokaż

2020-10-08 do 23:00Dostawa sprzętu jednorazowego i elementów zużywalnych niezbędnych do prowadzenia symulacji w ramach zadania 1.31 projektu Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (POWR.05.03.00-00-0012/15).SC/5861/09/2020

pokaż

2020-10-06 do 00:00Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Opel InsigniaBDL.231.4.2020.440.20

pokaż

2020-10-05 do 23:00Dostawa materiałów stomatologicznych w ramach Projektu InterChemMed Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoSCH/01/ICHM/2020

pokaż

2020-10-05 do 23:00Dostawa materiałów laboratoryjnych w ramach Projektu InterChemMed Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoSCH/02/ICHM/2020

pokaż

2020-10-05 do 23:00"Dostawa środków ochrony indywidualnej i odzieży (fartuchy, obuwie) w ramach Projektu InterChemMed Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego."SCH/03/ICHM/2020

pokaż

2020-09-30 do 23:00Dostawa odczynników dla Kliniki Immunologii i Alergii w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16)MZ/4/AW/ICHM/2020

pokaż

2020-09-30 do 23:00Dostawa odczynników dla Kliniki Immunologii i Alergii w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16)MZ/3/MK/ICHM/2020

pokaż

2020-09-30 do 23:00Dostawa odczynników dla Zakładu Immunopatologii w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16)MZ/6/MZ/ICHM/2020

pokaż

2020-09-30 do 23:00Dostawa odczynników dla Kliniki Immunologii i Alergii w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16)MZ/2/AK/ICHM/2020

pokaż

2020-09-30 do 23:00Dostawa odczynników dla Kliniki Immunologii i Alergii w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16)MZ/5/BT/ICHM/2020

pokaż

2020-09-30 do 23:00Dostawa odczynników dla Kliniki Immunologii i Alergii w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16)MZ/1/JK/ICHM/2020

pokaż

2020-09-30 do 12:00Dostawa odczynników dla Uczelnianego Laboratorium Badań Materiałowych w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16)BAK 03/ICHM/2020

pokaż

2020-09-30 do 12:00Dostawa odczynników dla Uczelnianego Laboratorium Badań Materiałowych w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16)BA 03/ICHM/2020

pokaż

2020-09-30 do 12:00Dostawa odczynników dla Uczelnianego Laboratorium Badań Materiałowych w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16)BK 03/ICHM/2020

pokaż

2020-09-30 do 12:00Dostawa odczynników dla Uczelnianego Laboratorium Badań Materiałowych w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16)CM 03/ICHM/2020

pokaż

2020-09-30 do 12:00Dostawa odczynników dla Uczelnianego Laboratorium Badań Materiałowych w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16)GK 03/ICHM/2020

pokaż

2020-09-30 do 12:00Dostawa odczynników dla Uczelnianego Laboratorium Badań Materiałowych w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16)HA 03/ICHM/2020

pokaż

2020-09-28 do 00:00zakup kodów dostępu do platformy e-learningowej i elektronicznych wersji podręczników dla studentów MD AdvancedKCSA.230.9.2020

pokaż

2020-09-27 do 00:00Zakup kodów dostępu do platformy e-learningowej i elektronicznych wersji podręczników dla studentów MD AdvancedKCSA.230.8.2020

pokaż

2020-09-07 do 12:00Prace remontowe poziomu 03, 04 oraz pomieszczenia 305 w budynku A-4 pomorska 251KBIT.212.9.2020.357.20

pokaż

2020-04-03 do 23:55W ramach realizacji projektu „Aktywny materac Sorest z technologią bezkontaktowego pomiaru i modulacji snu” planujemy wykonać badania dotyczące uzyskania certyfikacji EMC. Usługa ma polegać na zaprojektowaniu i wykonaniu kompletu badań zgodnych z normą a następnie opracowanie wyników w postaci raportu w języku polskim i angielskim. Badanym wyrobem medycznym jest materac Sorest o załączonej budowie blokowej. Prosimy o przesłanie oferty finansowej wraz z terminem realizacji do dnia 3.04.2020 r. na adres : marek.m.gajewski@umed.lodz.plSOREST/1.2/2020

pokaż

2020-04-03 do 23:55W ramach realizacji projektu „Aktywny materac Sorest z technologią bezkontaktowego pomiaru i modulacji snu” planujemy wykonać badania dotyczące uzyskania certyfikacji bezpieczeństwa elektrycznego zgodne z normą PN-EN 60601-1:2011 oraz PN-EN 60601-1-2:2015. Usługa ma polegać na zaprojektowaniu i wykonaniu kompletu badań zgodnych z ww. normą a następnie opracowanie wyników w postaci raportu w języku angielskim. Badanym wyrobem medycznym jest materac Sorest o załączonej budowie blokowej. Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty finansowej wraz z terminem realizacji do dnia 3.04.2020 r. na adres : marek.m.gajewski@umed.lodz.plSOREST/1.3/2020

pokaż