Logowanie
wersja dla słabowidzących

Zamówienia poniżej 30000 €

Wyszukaj ogłoszenie: pokaż/ukryj

Nazwa zamówienia:

Data składania ofert/wnioskówNazwa zamówieniaSygnatura własnaPokaż_
2020-06-08 do 14:00Sprzedaż samochodu osobowego Opel InsigniaBDL.231.1.2020.211.20

pokaż

2020-05-22 do 14:00Przedmiotem rozeznania rynku usługa tłumaczenia na żywo z języka angielskiego na polski oraz z języka polskiego na angielski podczas realizacji wizyty studyjnej eksperta zagranicznego w dniach 15-16.06.2020r., przygotowanej dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku „Koordynowana Opieka Senioralna” w ramach projektu „EDUMED_SENIOR – nowy kierunek studiów licencjackich w zakresie koordynowanej opieki senioralnej dostosowany do potrzeb regionu łódzkiego zdefiniowanych w RSI LORIS 2030” (POWR.03.01.00-00-N129/16) współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020”. NR 6/2020

pokaż

2020-05-22 do 00:00Dostawa licencji dostępowych CAL (UserCAL) w wersji Academic OLP do posiadanego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi środowiska Windows Server 2019 w ilości 2500 szt.DJ/4646/05/2020

pokaż

2020-05-15 do 23:55Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku Domu Studenta nr. 3 Uniwersytetu Medycznego w ŁodziKBIT.212.2.2020.196.20

pokaż

2020-05-06 do 23:55 ZŁOŻENIE OFERTY UBEZPIECZENIA NNW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „InterDoktorMen – Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (POWR.03.02.00-00-I027/16) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zwracamy się z uprzejmą prośbą o: ZŁOŻENIE OFERTY UBEZPIECZENIA NNW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU INTERDOKTORMEN Termin realizacji/wykonania zamówienia: od dnia zawarcia do 30.09.2022 r. Data składania ofert: 06.05.2020 Sposób składania oferty: Prosimy o składanie ofert na druku załącznika nr 1 pocztą elektroniczną na adres: a.pieniak@merydian.pl. Ewentualne modyfikacje zakresu oferowanej ochrony odbiegające od zakresu przedstawionego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia prosimy dołączyć do oferty wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: Anna Pieniak – broker ubezpieczeniowy pracownik BDU MEDYDIAN S.A. tel. 508 289 769 INTERDOKTORMEN 1/2020

pokaż

2020-05-04 do 14:00Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w ŁodziBDL.231.2.2020.183.20

pokaż

2020-05-04 do 14:00Sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w ŁodziBDL.231.3.2020.184.20

pokaż

2020-04-24 do 12:00Dostawa max 52 szt. zestawów umundurowania członków zespołu ratownictwa medycznego dla studentów ratownictwa medycznego realizujących staż zawodowy oraz 5 zestawów strojów modelowych (przymiarkowych).SC/4251/04/2020

pokaż

2020-04-06 do 00:00Dostawa dwóch zestawów komputerowych wraz z 3 monitorami niezbędny do realizacji projektu: „Predictive Biomarkers of Radiation Toxicicty (PBRTox)" i prowadzonych w ramach projektu badań naukowych (POIR.04.04.00-00-2280/16)JŚ/4418/03/2020

pokaż

2020-04-03 do 23:55W ramach realizacji projektu „Aktywny materac Sorest z technologią bezkontaktowego pomiaru i modulacji snu” planujemy wykonać badania dotyczące uzyskania certyfikacji EMC. Usługa ma polegać na zaprojektowaniu i wykonaniu kompletu badań zgodnych z normą a następnie opracowanie wyników w postaci raportu w języku polskim i angielskim. Badanym wyrobem medycznym jest materac Sorest o załączonej budowie blokowej. Prosimy o przesłanie oferty finansowej wraz z terminem realizacji do dnia 3.04.2020 r. na adres : marek.m.gajewski@umed.lodz.plSOREST/1.2/2020

pokaż

2020-04-03 do 23:55W ramach realizacji projektu „Aktywny materac Sorest z technologią bezkontaktowego pomiaru i modulacji snu” planujemy wykonać badania dotyczące uzyskania certyfikacji bezpieczeństwa elektrycznego zgodne z normą PN-EN 60601-1:2011 oraz PN-EN 60601-1-2:2015. Usługa ma polegać na zaprojektowaniu i wykonaniu kompletu badań zgodnych z ww. normą a następnie opracowanie wyników w postaci raportu w języku angielskim. Badanym wyrobem medycznym jest materac Sorest o załączonej budowie blokowej. Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty finansowej wraz z terminem realizacji do dnia 3.04.2020 r. na adres : marek.m.gajewski@umed.lodz.plSOREST/1.3/2020

pokaż

2020-03-27 do 12:00Dostawa odzieży ochronnej dla członków reprezentacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uczestniczącej w Zawodach Symulacji Medycznej w Poznaniu w ramach projektu Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi POWR.05.03.00-00-0012/15MM/0150/01/2020

pokaż

2020-03-24 do 00:00Dostawa oraz przedłużenie subskrypcji oprogramowania do modelowania informacji o budynku, projektowania i tworzenia dokumentacji z zakresu budynków i infrastrukturyDJ/601/03/2020

pokaż

2020-03-23 do 10:00Dostawa części zamiennych i wyposażenia komputerów dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Nr sprawy JŚ/0590/03/2020 Z podziałem na Pakiety: I – dostawa Części Komputerowych II – dostawa Akcesoriów Komputerowych JŚ/0590/03/2020

pokaż

2020-03-20 do 12:00Dostawa sprzętu jednorazowego i elementów zużywalnych niezbędnych do prowadzenia symulacji w ramach zadania 1.31 projektu Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (POWR.05.03.00-0012/15)MZ/0086/01/2020

pokaż

2020-03-13 do 23:55ZŁOŻENIE OFERTY CENOWEJ DOT. DOSTAWY MAX. 144 FARTUCHÓW MEDYCZNYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE, DIETETYKA, FIZJOTERAPIA.- UCZESTNIKÓW PROJEKTU REALIZUJĄCYCH STAŻ W PROJEKCIE "OPERACJA-INTEGRACJA 2.0! - II ETAP WDRAŻANIA ZINTEGROWANEGO PROGRAMU UCZELNI"OI 2.0/3/2020

pokaż

2020-03-13 do 23:55ZŁOŻENIE OFERTY CENOWEJ DOT. DOSTAWY MAX. 52 SZT. ZESTAWÓW UMUNDUROWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU REALIZUJĄCYCH STAŻ W PROJEKCIE "OPERACJA-INTEGRACJA 2.0! - II ETAP WDRAŻANIA ZINTEGROWANEGO PROGRAMU UCZELNIOI 2.0/4/2020

pokaż

2020-03-12 do 23:55PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU EIT HEALTH SMART-UP LAB 2020 1/CSPA/2020

pokaż

2020-03-10 do 23:55Zapytanie dotyczy projektu „Aktywny materac Sorest z technologią bezkontaktowego pomiaru i modulacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR), nr Umowy POIR.04.01.04-00-0155/17. Przedmiotem zamówienia są badania dotyczące uzyskania certyfikacji bezpieczeństwa elektrycznego zgodne z normą PN-EN 60601-1:2011+A1:2014-02+A12:2014-12 Medyczne urządzenia elektryczne. Usługa ma polegać na zaprojektowaniu i wykonaniu kompletu badań zgodnych z ww. normą a następnie opracowanie wyników w postaci raportu w języku angielskim. Badanym wyrobem medycznym jest materac Sorest o załączonej budowie blokowej. Prosimy o przesłanie oferty finansowej wraz z terminem realizacji do dnia 4.03.2020 r. na adres marcin.mital@umed.lodz.pl. Pytania techniczne prosimy kierować pod adres: marek.m.gajewski@gmail.com SOREST/1/2020

pokaż

2020-02-28 do 23:55ZŁOŻENIE OFERTY CENOWEJ DOT. WSTĘPNYCH BADAŃ LEKARSKICH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY, UMOŻLIWIAJĄCYCH PODJĘCIE STAŻU DLA STUDENTÓW KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA, DIETETYKA, ZDROWIE PUBLICZNE, RATOWNICTWO MEDYCZNE, FIZJOTERAPIAOI 2.0/1/2020

pokaż

2020-02-28 do 23:55ZŁOŻENIE OFERTY CENOWEJ DOT. ZAKUPU UBEZPIECZEŃ NNW i OC DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ STAŻY KRAJOWYCH PRZEZ STUDENTÓW KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA, DIETETYKA, ZDROWIE PUBLICZNE, RATOWNICTWO MEDYCZNE, FIZJOTERAPIA OI 2.0/2/2020

pokaż

2020-02-19 do 16:00Zakup książek i kodów dostępu do platformy e-learningowej Mastering Pearson dla studentów MD Advanced KCSA.230.1.2020

pokaż

2019-01-14 do 23:55Wynajem sali szkoleniowej na szkolenie w Siedlcach w zakresie profilaktyki nowotworów głowy i szyi dla pracowników jednostek POZ w ramach projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi”ŁPPN/MAZ/1

pokaż

2019-01-14 do 23:55Zapewnienie przerwy kawowej i lunchu na szkoleniu w Siedlcach w zakresie profilaktyki nowotworów głowy i szyi dla pracowników jednostek POZ w ramach projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi”ŁPPN/MAZ/2

pokaż