Logowanie
wersja dla słabowidzących

Zamówienia poniżej 30000 €

Wyszukaj ogłoszenie: pokaż/ukryj

Nazwa zamówienia:

Data składania ofert/wnioskówNazwa zamówieniaSygnatura własnaPokaż_
2020-04-06 do 00:00Dostawa dwóch zestawów komputerowych wraz z 3 monitorami niezbędny do realizacji projektu: „Predictive Biomarkers of Radiation Toxicicty (PBRTox)" i prowadzonych w ramach projektu badań naukowych (POIR.04.04.00-00-2280/16)JŚ/4418/03/2020

pokaż

2020-03-27 do 12:00Dostawa odzieży ochronnej dla członków reprezentacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uczestniczącej w Zawodach Symulacji Medycznej w Poznaniu w ramach projektu Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi POWR.05.03.00-00-0012/15MM/0150/01/2020

pokaż

2020-03-25 do 14:00Świadczenie usługi stałej całodobowej gotowości awaryjnej systemu kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej w obiektach należących do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w formie pogotowia kanalizacyjnego.KBIT.212.1.2020.147.20

pokaż

2020-03-24 do 00:00Dostawa oraz przedłużenie subskrypcji oprogramowania do modelowania informacji o budynku, projektowania i tworzenia dokumentacji z zakresu budynków i infrastrukturyDJ/601/03/2020

pokaż

2020-03-23 do 10:00Dostawa części zamiennych i wyposażenia komputerów dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Nr sprawy JŚ/0590/03/2020 Z podziałem na Pakiety: I – dostawa Części Komputerowych II – dostawa Akcesoriów Komputerowych JŚ/0590/03/2020

pokaż

2020-03-20 do 12:00Dostawa sprzętu jednorazowego i elementów zużywalnych niezbędnych do prowadzenia symulacji w ramach zadania 1.31 projektu Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (POWR.05.03.00-0012/15)MZ/0086/01/2020

pokaż

2020-03-17 do 14:00Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego Opel InsigniaBDL.231.1.2020.101.20

pokaż

2020-03-13 do 23:55ZŁOŻENIE OFERTY CENOWEJ DOT. DOSTAWY MAX. 144 FARTUCHÓW MEDYCZNYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE, DIETETYKA, FIZJOTERAPIA.- UCZESTNIKÓW PROJEKTU REALIZUJĄCYCH STAŻ W PROJEKCIE "OPERACJA-INTEGRACJA 2.0! - II ETAP WDRAŻANIA ZINTEGROWANEGO PROGRAMU UCZELNI"OI 2.0/3/2020

pokaż

2020-03-13 do 23:55ZŁOŻENIE OFERTY CENOWEJ DOT. DOSTAWY MAX. 52 SZT. ZESTAWÓW UMUNDUROWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU REALIZUJĄCYCH STAŻ W PROJEKCIE "OPERACJA-INTEGRACJA 2.0! - II ETAP WDRAŻANIA ZINTEGROWANEGO PROGRAMU UCZELNIOI 2.0/4/2020

pokaż

2020-03-12 do 23:55PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU EIT HEALTH SMART-UP LAB 2020 1/CSPA/2020

pokaż

2020-03-10 do 23:55Zapytanie dotyczy projektu „Aktywny materac Sorest z technologią bezkontaktowego pomiaru i modulacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR), nr Umowy POIR.04.01.04-00-0155/17. Przedmiotem zamówienia są badania dotyczące uzyskania certyfikacji bezpieczeństwa elektrycznego zgodne z normą PN-EN 60601-1:2011+A1:2014-02+A12:2014-12 Medyczne urządzenia elektryczne. Usługa ma polegać na zaprojektowaniu i wykonaniu kompletu badań zgodnych z ww. normą a następnie opracowanie wyników w postaci raportu w języku angielskim. Badanym wyrobem medycznym jest materac Sorest o załączonej budowie blokowej. Prosimy o przesłanie oferty finansowej wraz z terminem realizacji do dnia 4.03.2020 r. na adres marcin.mital@umed.lodz.pl. Pytania techniczne prosimy kierować pod adres: marek.m.gajewski@gmail.com SOREST/1/2020

pokaż

2020-02-28 do 23:55ZŁOŻENIE OFERTY CENOWEJ DOT. WSTĘPNYCH BADAŃ LEKARSKICH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY, UMOŻLIWIAJĄCYCH PODJĘCIE STAŻU DLA STUDENTÓW KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA, DIETETYKA, ZDROWIE PUBLICZNE, RATOWNICTWO MEDYCZNE, FIZJOTERAPIAOI 2.0/1/2020

pokaż

2020-02-28 do 23:55ZŁOŻENIE OFERTY CENOWEJ DOT. ZAKUPU UBEZPIECZEŃ NNW i OC DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ STAŻY KRAJOWYCH PRZEZ STUDENTÓW KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA, DIETETYKA, ZDROWIE PUBLICZNE, RATOWNICTWO MEDYCZNE, FIZJOTERAPIA OI 2.0/2/2020

pokaż

2020-02-19 do 16:00Zakup książek i kodów dostępu do platformy e-learningowej Mastering Pearson dla studentów MD Advanced KCSA.230.1.2020

pokaż

2020-01-30 do 00:00Dostawa odczynników dla Centralnego Szpitala Klinicznego w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16) BT 11/ICHM/2020

pokaż

2020-01-29 do 00:00Dostawa odczynników dla Zakładu Stomatologii Ogólnej w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16)NL 04/ICHM/2020

pokaż

2020-01-29 do 00:00Dostawa odczynników dla Zakładu Biomedycyny i Genetyki w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16)KB 05/ICHM/2020

pokaż

2020-01-29 do 00:00 Dostawa odczynników dla Zakład Biomedycyny i Genetyki w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16) JK 09/ICHM/2020

pokaż

2020-01-29 do 00:00Dostawa odczynników dla Zakładu Psychodermatologii w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16) BT 10/ICHM/2020

pokaż

2020-01-29 do 00:00Dostawa odczynników dla Międzywydziałowej Katedry Patomorfologii w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16)MC 06/ICHM/2020

pokaż

2020-01-28 do 00:00Dostawa odczynników dla Uczelnianego Laboratorium Badań Materiałowych w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16)AS 01/ICHM/2020

pokaż

2020-01-28 do 00:00Dostawa odczynników dla Międzywydziałowej Katedry Patomorfologii w ramach projektu. Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16)AH 02/ICHM/2020

pokaż

2020-01-28 do 00:00Dostawa odczynników dla Międzywydziałowej Katedry i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16) KG 03/ICHM/2020

pokaż

2020-01-21 do 14:00Świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 36/KBN/2020

pokaż

2020-01-21 do 00:00Dostawa materiałów laboratoryjnych dla Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu. Projekt: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (nr POWR.05.03.00-00-0012/15) wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.SC/0043/01/2020

pokaż

2020-01-17 do 12:00Przedmiotem zapytania jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy Uniwersytetu Medycznego wynikającej z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.,w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332 z póź. Zm.)

pokaż

2019-12-27 do 00:00 „Zakup Progress testów dla studentów kierunków lekarskich wraz z usługą psychometryczną na Wydziale Lekarskim i Wydziale Wojskowo-Lekarskim.” POWER/OI/2019-05

pokaż

2019-12-12 do 23:55„Zakup Progress testów dla studentów kierunków lekarskich wraz z usługą psychometryczną na Wydziale Lekarskim i Wydziale Wojskowo-Lekarskim.” POWER/OI/2019-04

pokaż

2019-12-11 do 00:00dostawa - Aplikacja webowa pozwalająca na analizę, integrację oraz zrozumienie danych pochodzących z analizy ekspresji genów, mikroRNA oraz macierzy oznaczających SNPy a także dane pochodzących z eksperymentów metabolomicznych, proteomicznych oraz wielkoskalowego sekwencjonowania RNA w ramach projektu: „Predictive Biomarkers of Radiation Toxicicty (PBRTox)" DJ/4208/11/2019

pokaż

2019-01-14 do 23:55Wynajem sali szkoleniowej na szkolenie w Siedlcach w zakresie profilaktyki nowotworów głowy i szyi dla pracowników jednostek POZ w ramach projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi”ŁPPN/MAZ/1

pokaż

2019-01-14 do 23:55Zapewnienie przerwy kawowej i lunchu na szkoleniu w Siedlcach w zakresie profilaktyki nowotworów głowy i szyi dla pracowników jednostek POZ w ramach projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi”ŁPPN/MAZ/2

pokaż