Logowanie
wersja dla słabowidzących

Zamówienia poniżej 30000 €

Wyszukaj ogłoszenie: pokaż/ukryj

Nazwa zamówienia:

Data składania ofert/wnioskówNazwa zamówieniaSygnatura własnaPokaż_
2020-02-19 do 16:00Zakup książek i kodów dostępu do platformy e-learningowej Mastering Pearson dla studentów MD Advanced KCSA.230.1.2020

pokaż

2020-01-31 do 12:00 Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Uniwersytetu Medycznego w Łodzi BŁ/3/2019

pokaż

2020-01-30 do 00:00Dostawa odczynników dla Centralnego Szpitala Klinicznego w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16) BT 11/ICHM/2020

pokaż

2020-01-29 do 00:00Dostawa odczynników dla Zakładu Stomatologii Ogólnej w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16)NL 04/ICHM/2020

pokaż

2020-01-29 do 00:00Dostawa odczynników dla Zakładu Biomedycyny i Genetyki w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16)KB 05/ICHM/2020

pokaż

2020-01-29 do 00:00 Dostawa odczynników dla Zakład Biomedycyny i Genetyki w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16) JK 09/ICHM/2020

pokaż

2020-01-29 do 00:00Dostawa odczynników dla Zakładu Psychodermatologii w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16) BT 10/ICHM/2020

pokaż

2020-01-29 do 00:00Dostawa odczynników dla Międzywydziałowej Katedry Patomorfologii w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16)MC 06/ICHM/2020

pokaż

2020-01-28 do 00:00Dostawa odczynników dla Uczelnianego Laboratorium Badań Materiałowych w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16)AS 01/ICHM/2020

pokaż

2020-01-28 do 00:00Dostawa odczynników dla Międzywydziałowej Katedry Patomorfologii w ramach projektu. Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16)AH 02/ICHM/2020

pokaż

2020-01-28 do 00:00Dostawa odczynników dla Międzywydziałowej Katedry i Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu Projekt: „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych” prowadzony na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.03.02.00-00-I029/16) KG 03/ICHM/2020

pokaż

2020-01-21 do 14:00Świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 36/KBN/2020

pokaż

2020-01-21 do 00:00Dostawa materiałów laboratoryjnych dla Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu. Projekt: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (nr POWR.05.03.00-00-0012/15) wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.SC/0043/01/2020

pokaż

2020-01-17 do 12:00Przedmiotem zapytania jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy Uniwersytetu Medycznego wynikającej z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.,w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332 z póź. Zm.)

pokaż

2019-12-27 do 00:00 „Zakup Progress testów dla studentów kierunków lekarskich wraz z usługą psychometryczną na Wydziale Lekarskim i Wydziale Wojskowo-Lekarskim.” POWER/OI/2019-05

pokaż

2019-12-12 do 23:55„Zakup Progress testów dla studentów kierunków lekarskich wraz z usługą psychometryczną na Wydziale Lekarskim i Wydziale Wojskowo-Lekarskim.” POWER/OI/2019-04

pokaż

2019-12-11 do 00:00dostawa - Aplikacja webowa pozwalająca na analizę, integrację oraz zrozumienie danych pochodzących z analizy ekspresji genów, mikroRNA oraz macierzy oznaczających SNPy a także dane pochodzących z eksperymentów metabolomicznych, proteomicznych oraz wielkoskalowego sekwencjonowania RNA w ramach projektu: „Predictive Biomarkers of Radiation Toxicicty (PBRTox)" DJ/4208/11/2019

pokaż

2019-12-03 do 12:00Dzierżawa napełnionych butli gazowych niezbędnych do obsługi symulatora HPS znajdującego się na bloku operacyjnym w ramach zadania 1.31 projektu Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (POWR.05.03.00-00-0012/15)MZ/4164/11/2019

pokaż

2019-11-12 do 12:00WYKONANIE USŁUG HOTELARSKICH NA POTRZEBY WYDARZENIA E-LAB JOINT EVENT 8/CSPA/2019

pokaż

2019-10-28 do 00:00dostawa licencji na oprogramowanie egzaminacyjne na okres 12 miesięcy wraz z wsparciem technicznym przez okres obowiązywania umowyDJ/ 3698 /10/2019

pokaż

2019-01-14 do 23:55Wynajem sali szkoleniowej na szkolenie w Siedlcach w zakresie profilaktyki nowotworów głowy i szyi dla pracowników jednostek POZ w ramach projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi”ŁPPN/MAZ/1

pokaż

2019-01-14 do 23:55Zapewnienie przerwy kawowej i lunchu na szkoleniu w Siedlcach w zakresie profilaktyki nowotworów głowy i szyi dla pracowników jednostek POZ w ramach projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi”ŁPPN/MAZ/2

pokaż