Logowanie
wersja dla słabowidzących

Zamówienia poniżej 30000 €

Wyszukaj ogłoszenie: pokaż/ukryj

Nazwa zamówienia:

Data składania ofert/wnioskówNazwa zamówieniaSygnatura własnaPokaż_
2021-12-13 do 12:00Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby realizacji projektu „Operacja Integracja” Zintegrowany Program Uniwersytetu Medycznego w Łodzi POWR.03.05.00-00-Z065/17 zadania „Trauma Room” w Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w ŁodziMJ/2218/10/2021/PP

pokaż

2021-12-08 do 12:00Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie Agile PM dla 20 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu: "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni", POWR.03.05.00-00-Z031/18.Z25/DSO/2021

pokaż

2021-12-06 do 10:001. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu jednorazowego i elementów zużywalnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem symulacji medycznych w ramach zadania 1.31 projektu Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (POWR.05.03.00-00-0012/15) przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.JŚ/2281/10/2021

pokaż

2021-12-06 do 09:00DOSTAWA NOSZY Z PODSTAWKĄ0016/BDAS/2021

pokaż

2021-12-03 do 12:00Dostawa sprzętu jednorazowego i elementów zużywalnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem symulacji medycznych w ramach zadania 1.31 projektu Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (POWR.05.03.00-00-0012/15) MJ/2287/10/2021/P

pokaż

2021-11-29 do 10:00Dostawa autoklawu parowego o pojemności min. 80 litrów wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz kompletem dokumentacji UDT0014/BDAS/2021

pokaż

2021-11-25 do 13:30Dostawa czasopism zagranicznych w prenumeracie na 2022 rok dla Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w ŁodziJM01.571.4.2021

pokaż

2021-11-24 do 12:00ZESTAW DO TLENOTERAPII - URZĄDZENIE DO NOSOWEJ WENTYLACJI WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ - 1 SZTUKA0011/BDAS/2021

pokaż

2021-11-23 do 15:00Wykonywanie zadań i obowiązków Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi2/2021/IOD

pokaż

2021-11-22 do 12:00DEFIBRYLATOR Z FUNKCJĄ 12 ODPROWADZENIOWEGO EKG -1 SZTUKA 0006/BDAS/2021

pokaż

2021-11-19 do 12:00NOSZE Z PODSTAWKĄ - 1 SZTUKA 0007/BDAS/2021

pokaż

2021-11-19 do 12:00NOSZE ROLOWANE LUB PLECAKOWE- 1 SZTUKA0008/BDAS/2021

pokaż

2021-11-19 do 12:00AUTOMATYCZNY DEFIBRYLATOR ZEWNĘTRZNY AED TRENINGOWY - 1 SZTUKA0009/BDAS/2021

pokaż

2021-11-19 do 12:00DESKA ORTOPEDYCZNA ZE STABILIZATOREM GŁOWY- 1 SZTUKA0010/BDAS/2021

pokaż

2021-11-18 do 12:00Wykonanie usług hotelarskich krajowych polegających na zapewnieniu noclegu dla 6 osób w hotelu *** w Krakowie w dniach 2 – 3 grudnia 2021, w ramach zadania 1.11 projektu Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (POWR.05.03.00-00-00-0012/15)1/2021

pokaż

2021-11-18 do 12:00Wykonanie usług hotelarskich krajowych polegających na zapewnieniu noclegu dla 16 osób w hotelu *** w Krakowie w dniach 3 – 5 grudnia 2021, w ramach zadania 1.11 projektu Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (POWR.05.03.00-00-00-0012/15)2/2021

pokaż

2021-11-17 do 13:00Dostawa łóżek szpitalnych dla Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu „Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CWBK) – kompleksowe i systemowe wsparcie realizacji badań klinicznych w modelu usług wspólnych”, 2020/ABM/03/00006/P/01 0012/BDAS/2021

pokaż

2021-11-17 do 10:00Dostawa dwóch zestawów do przeprowadzenia analizy Western Blot z zasilaczem w ramach projektu "Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network, CAR-NET, Umowa nr 2020/AMB/04/00002-00" 0013/BDAS/2021

pokaż

2021-11-16 do 12:00Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie Agile PM dla 20 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu: "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni", POWR.03.05.00-00-Z031/18.Z24/DSO/2021

pokaż

2021-11-15 do 12:00Dostawa autoklawu parowego o pojemności min. 80 litrów wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz kompletem dokumentacji UDT0005/BDAS/2021

pokaż

2021-11-15 do 12:00Dostawa sprzętu jednorazowego i elementów zużywalnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem symulacji medycznych w ramach zadania 1.31 projektu Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (POWR.05.03.00-00-0012/15)MJ/2287/10/2021

pokaż

2021-11-10 do 12:00Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby realizacji projektu „Operacja Integracja” Zintegrowany Program Uniwersytetu Medycznego w Łodzi POWR.03.05.00-00-Z065/17 zadania „Trauma Room” w Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w ŁodziMJ/2218/10/2021/P

pokaż

2021-11-05 do 12:00Szkolenie on-line „Process Implementing with IBM Business Process Manager Standard V8.5.7 - II (WB824G)” z egzaminem dla 2 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu: "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni", POWR.03.05.00-00-Z031/18.Z23/DSO/2021

pokaż

2021-11-03 do 12:00Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie Agile PM dla 20 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu: "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni", POWR.03.05.00-00-Z031/18.Z21/DSO/2021

pokaż

2021-10-29 do 12:00Warsztat on-line z zakresu zarządzania projektami budowlanymi w praktyce – klucz do sukcesu realizowanej inwestycji dla pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej UM dla 8 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu: "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni", POWR.03.05.00-00-Z031/18.Z22/DSO/2021

pokaż

2021-10-28 do 23:55Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa realizowana na terenie Łodzi w ramach projektu UMED edukuje (POWR.03.01.00-00-T031/18) współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 w postaci zestawów lunchowych składających się z zupy i dania głównego, wody w butelkach i soków w kartonach ze słomką, serwowanych w jednorazowych pojemnikach typu lunchbox oraz jednorazowej przerwy kawowej. BR/AS/09/10/2021

pokaż

2021-10-27 do 12:00Chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS) w celu jakościowej identyfikacji białek z izolowanych egzosomów. 4/2021

pokaż

2021-10-27 do 12:00Przeprowadzenie usługi sekwencjonowanie całego eksomu (n=40 próbek) zgodnie z następującą specyfikacją: a) biblioteka Agilent SureSelect Human Exome V6; b) platforma NovaSeq6000; c) read length: 2x150 bp; d) Throughput: 12Gbp (aprox. X130 raw coverage). 3/2021

pokaż

2021-10-26 do 14:00Nabór Podmiotów Leczniczych świadczących usługi medyczne podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach Projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do Projektu oraz udziału personelu medycznego tych Podmiotów w szkoleniuNabór POZ/2/2021

pokaż

2021-10-25 do 12:00Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby realizacji projektu „Operacja Integracja” Zintegrowany Program Uniwersytetu Medycznego w Łodzi POWR.03.05.00-00-Z065/17 zadania „Trauma Room” w Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w ŁodziMJ/2218/10/2021

pokaż

2021-10-22 do 10:00Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby realizacji projektu „Operacja Integracja” zadania „Trauma Room”.JŚ/2007/09/2021/P

pokaż

2021-10-18 do 14:00Zakup kodów dostępu do platformy e-learningowej i elektronicznych wersji podręczników dla kursantów Preparatory CourseKCSA.230.9.2021

pokaż

2021-10-15 do 14:00Sukcesywna dostawa materialów hydraulicznych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w ŁodziBDT.212.15.2021.775.21

pokaż

2021-10-13 do 16:00Zakup usługi wykonania prototypów modeli zębów fantomowych, na potrzeby projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wg. autorskiego projektu.2/II 4.0/2021

pokaż

2021-10-13 do 14:00Sukcesywne świadczenie usług transportowych polegających na przewożeniu osób oraz rzeczy (bagażu) na rzecz Uniwersytetu Medycznego w ŁodziBDT.212.16.21.799.21

pokaż

2021-10-08 do 12:00Przedmiotem zamówienia jest: Certyfikowane szkolenie z zakresu coachingu zespołowego i grupowego (Team Coaching) dla 1 pracownika Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu: "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni", POWR.03.05.00-00-Z031/18.Z17/DSO/2021

pokaż

2021-10-08 do 10:00Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby realizacji projektu „Operacja Integracja” zadania „Trauma Room”.JŚ/2007/09/2021

pokaż

2021-10-08 do 00:00Usługa polegająca na wycenie praw własności intelektualnej technologii z zakresu Med. Tech., powstałej w ramach realizacji projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych i pracy Konsorcjum Uczelnia-Firma.1/09/STT/2021

pokaż

2021-10-07 do 14:00Wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych, weterynaryjnych oraz chemicznych14/2021

pokaż

2021-10-04 do 00:00Doraźne prace remontowe wybranych pomieszczeń po awarii wodociagowej na wydziale Farmacji, ul. Muszyńskiego 1BDT.212.14.2021.768.21

pokaż

2021-10-01 do 14:00Modernizacja systemu SSP w budynku Farmacji ul. Muszyńskiego 1BDT.212.13.2021.767.21

pokaż

2021-09-29 do 10:00Wykonanie zdjęć RTG części szyjnej kręgosłupa wraz z opisem w ramach projektu ''VRneck SOLUTION - Innowacyjny system do diagnostyki, terapii i treningu zaburzeń funkcjonalnych i uszkodzeń części szyjnej i szyjno-piersiowej kręgosłupa” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV, Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1, Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne, POIR.04.01.04-00-0113/19 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2a/2021

pokaż

2021-09-22 do 12:00Usługa szkoleniowa, której przedmiotem niniejszej umowy są „Dwie wizyty eksperta zagranicznego na potrzeby opracowania dokumentacji w zakresie strategii, założeń i wytycznych dotyczących Zintegrowanych Programów Kształcenia”, w ramach projektu „Operacja – Integracja!” Z18/DSO/2021

pokaż

2021-09-22 do 11:00Dostawa sprzętu sieciowego.JŚ/1809/08/2021

pokaż

2021-09-22 do 10:00Przygotowanie i organizacja 10 godzin warsztatów szkoły letniej w ramach projektu Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biopsychospołecznego modelu funkcjonowania człowieka w środowisku, POWR.03.02.00-00-I012/162/2021

pokaż

2021-09-21 do 23:55Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa realizowana na terenie Łodzi w ramach projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” nr POWR.05.01.00-00-0011/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-w postaci zestawów lunchowych składających się z zupy i dania głównego serwowanych w jednorazowych pojemnikach typu lunchbox. BR/AS/02/09/2021

pokaż

2021-09-15 do 12:00Przedmiotem zamówienia jest: usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu warsztatu z zakresu efektywnego zarządzania czasem (pakiet I)oraz na przeprowadzeniu warsztatu z zakresu komunikacji w pracy zespołowej (pakiet II) dla 35 studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierunku biotechnologia medyczna w ramach projektu: "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni" POWR.03.05.00-00-Z031/18Z13/DSO/2021

pokaż

2021-09-15 do 12:00Przedmiotem zamówienia jest: usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu warsztatu z zakresu programowania w języku Java dla 7 studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierunku biotechnologia medyczna w ramach projektu: "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni" POWR.03.05.00-00-Z031/18Z12/DSO/2021

pokaż

2021-09-15 do 12:00Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu certyfikowanego szkolenia w zakresie kompleksowego zarządzania organizacją Balanced Scorecard (BSC) dla 20 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu: "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni", POWR.03.05.00-00-Z031/18.Z16/DSO/2021

pokaż

2021-09-09 do 10:00Wykonanie zdjęć RTG części szyjnej kręgosłupa oraz sporządzenie opisu (AP+L, czynnościowe i celowane wg Towne’a) dla pacjentów – uczestników projektu „VRneck SOLUTION – Innowacyjny system do diagnostyki, terapii i treningu zaburzeń funkcjonalnych i uszkodzeń części szyjnej i szyjno-piersiowej kręgosłupa”2/2021

pokaż

2021-09-08 do 12:00Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu Szkolenie on-line „Zaawansowane aspekty języka JavaScript” z egzaminem dla 3 pracowników oraz Szkolenie on-line „Process Implementing with IBM Business Process Manager Standard V8.5.7 - II (WB824G)” z egzaminem dla 2 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu: "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni", POWR.03.05.00-00-Z031/18.Z15/DSO/2021

pokaż

2021-09-05 do 12:00usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu Certyfikowanego szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem MoR Foundation dla 10 pracowników oraz Certyfikowanego szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem MoR Practitioner dla 5 pracowników pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu: "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni", POWR.03.05.00-00-Z031/18. Z14/DSO/21

pokaż

2021-08-31 do 14:00Wymianie 3 szt rozłączników (Compact INS INV, INS2500 4P 2500A) agregatów prądotwórczych 12/2021

pokaż

2021-08-27 do 12:00REJESTRATOR EKG (5 sztuk 12-kanałowych oraz 2 sztuki 3-kanałowych)0004/BDAS/2021

pokaż

2021-08-18 do 12:00JEDNOKANAŁOWY SPEKTROFOTOMETR MIKROPŁYTKOWY0003/BDAS/2021

pokaż

2021-08-18 do 10:00Dostawa telefonów oraz smartwachty.JŚ/1710/07/2021

pokaż

2021-08-12 do 12:00usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia certyfikowanego FRIS dla 4 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu: "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni", POWR.03.05.00-00-Z031/18.Z11/DSO/21

pokaż

2021-08-09 do 23:55Zakup usługi wykonania prototypów modeli zębów fantomowych, na potrzeby projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wg. autorskiego projektuNr 2/II 4.0/2021

pokaż

2021-07-09 do 08:00Członek zespołu badaczy przeprowadzających badanie kliniczne w ramach Projektu Aktywny materac Sorest z technologią bezkontaktowego pomiaru i modulacji snu

pokaż

2020-04-03 do 23:55W ramach realizacji projektu „Aktywny materac Sorest z technologią bezkontaktowego pomiaru i modulacji snu” planujemy wykonać badania dotyczące uzyskania certyfikacji EMC. Usługa ma polegać na zaprojektowaniu i wykonaniu kompletu badań zgodnych z normą a następnie opracowanie wyników w postaci raportu w języku polskim i angielskim. Badanym wyrobem medycznym jest materac Sorest o załączonej budowie blokowej. Prosimy o przesłanie oferty finansowej wraz z terminem realizacji do dnia 3.04.2020 r. na adres : marek.m.gajewski@umed.lodz.plSOREST/1.2/2020

pokaż

2020-04-03 do 23:55W ramach realizacji projektu „Aktywny materac Sorest z technologią bezkontaktowego pomiaru i modulacji snu” planujemy wykonać badania dotyczące uzyskania certyfikacji bezpieczeństwa elektrycznego zgodne z normą PN-EN 60601-1:2011 oraz PN-EN 60601-1-2:2015. Usługa ma polegać na zaprojektowaniu i wykonaniu kompletu badań zgodnych z ww. normą a następnie opracowanie wyników w postaci raportu w języku angielskim. Badanym wyrobem medycznym jest materac Sorest o załączonej budowie blokowej. Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty finansowej wraz z terminem realizacji do dnia 3.04.2020 r. na adres : marek.m.gajewski@umed.lodz.plSOREST/1.3/2020

pokaż