Logowanie
wersja dla słabowidzących

szczegóły zamówienia

„Nabór Podmiotów Leczniczych świadczących usługi medyczne podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego tych Podmiotów w cyklu szkoleń”. Usługa będzie realizowana w ramach Projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” nr POWR.05.01.00-00-0011/16 złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. Profilaktyka nowotworów głowy i szyi nr POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16 ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wróć Wydrukj
Nazwa zamówienia „Nabór Podmiotów Leczniczych świadczących usługi medyczne podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego tych Podmiotów w cyklu szkoleń”. Usługa będzie realizowana w ramach Projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” nr POWR.05.01.00-00-0011/16 złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. Profilaktyka nowotworów głowy i szyi nr POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16 ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Sygnatura własna 15/II/S/2018
Data zamieszczenia 2018-07-11
Termin składania ofert 2018-09-04 do 14:00

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie z załącznikami 15 II S 2018 z dnia 11 07 2018.doc

Otwórz

do Ogłoszenia zał nr 3-wzór umowy z załącznikami 15 II S 2018 z dn 11 07 2018.doc

Otwórz

do Ogłoszenia zał nr 5 Regulamin konkursu.pdf

Otwórz

do Ogłoszenia zał nr 6 Ogólnopolski program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania NGiS.pdf

Otwórz