Logowanie
wersja dla słabowidzących
​​​​​

Home


-

A

+

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, utworzony 1 października 2002 roku na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1184), jest akademicką uczelnią publiczną.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.), Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przepisów nadrzędnych dotyczących szkolnictwa wyższego oraz regulacji ustalonych przez właściwe organy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W sprawach nieunormowanych powyższymi aktami prawnymi zaistniałe wątpliwości rozstrzyga Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi posiada osobowość prawną, a jego siedzibą jest miasto Łódź.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi kontynuuje tradycje Akademii Medycznej w Łodzi oraz Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i ich poprzedniczek.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308
www.umed.pl


Elektroniczna Skrzynka Podawcza Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

Załatwienie spraw następuje poprzez:

ePUAPnowy.png

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem:ePUAP2.png ​

/UMEDLodz/SkrytkaESP – podstawowy adres dla dowolnej korespondencji kierowanej do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, podpisanej i niepodpisanej.​


​​​Kontakt:

Kancelaria Główna
90-419 Łódź, al. Kościuszki 4
Tel. 42 272 58 81, 82, 83, 84
kancelaria@umed.lodz.pl

Biuro Rektora
90-419 Łódź, al. Kościuszki 4
Tel. 42 272 58 03
rektor@umed.lodz.pl

Dział Rekrutacji i Kształcenia
90-647 Łódź, Plac Hallera 1
Tel. 42 272 51 79, 80, 81Opublikowano: 2016-01-20