Logowanie
wersja dla słabowidzących
​​​​​

Home


-

A

+

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi utworzony 1 października 2002 roku ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1184), jest akademicką uczelnią publiczną. Uniwersytet Medyczny działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.),

Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przepisów dotyczących szkół wyższych oraz regulacji ustalonych przez właściwe organy Uniwersytetu Medycznego. W sprawach nieunormowanych powyższymi aktami prawnymi zaistniałe wątpliwości rozstrzyga Senat Uniwersytetu Medycznego.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi posiada osobowość prawną, a jego siedzibą jest miasto Łódź.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi kontynuuje tradycje Akademii Medycznej w Łodzi oraz Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i ich poprzedniczek

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308
www.umed.pl

Kontakt:

Kancelaria Główna
90-419 Łódź, al. Kościuszki 4
Tel. 42 272 58 81, 82, 83, 84

Biuro Rektora
90-419 Łódź, al. Kościuszki 4
Tel. 42 272 58 03

Dział Rekrutacji i Kształcenia
90-647 Łódź, Plac Hallera 1
Tel. 42 272 51 79, 80, 81

Opublikowano: 2016-01-20

​​

 

 

 

 

​​

​​